Netiesioginiai mokesčiai ir jų reikšmė valstybei

23 psl. / 4185 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinį gyvenimą, ne tik ekonominį ar finansinį, neįmanoma įsivaizduoti be įvairiausių mokesčių. Valstybės mokesčių politika tiesiogiai veikia ne tik pajamų perskirstymą, bet ir finansinę ūkio subjektų padėtį, skatina ar neskatina nacionalinės ekonomikos augimą. Šalių mokesčių sistemoje dažnai išskiriami tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai. Išsivysčiusiose šalyse tiesioginiai mokesčiai sudaro didesnę dalį valstybės gaunamų pajamų nei netiesioginiai mokesčiai. Besivystančiose šalyse, atvirkščiai - didelę mokestinių pajamų dalį sudaro netiesioginiai mokesčiai, ne išimtis ir Lietuva - Lietuvoje netiesioginiai mokesčiai sudaro didesnę mokestinių pajamų dalį nei tiesioginiai mokesčiai.

Pastaruoju metu pasaulyje ryškėja tiesioginio apmokestinimo vaidmens nuolatinio mažėjimo ir netiesioginių mokesčių didėjimo tendencija. Tai gali būti susiję su tuo, kad netiesioginius mokesčius paprasta apskaičiuoti, be to jų administravimo sistema yra gerokai paprastesnė, pigesnė ir efektyvesnė nei tiesioginių mokesčių.

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos netiesioginius mokesčius ir jų reikšmę valstybei.

Uždaviniai:

 1. Išskirti pagrindinius netiesioginius mokesčius ir atskleisti netiesioginių mokesčių fiskalinę, ekonominę ir socialinę reikšmę.
 2. Išanalizuoti valstybės biudžeto pajamų iš pagrindinių netiesioginių mokesčių plano įvykdymo kitimo tendencijas 2008-2012 m.
 3. Nustatyti svarbiausius veiksnius turėjusius įtakos pagrindinių netiesioginių mokesčių pajamų pokyčiams 2008-2012 m.

Objektas – netiesioginiai mokesčiai ir jų reikšmė valstybei.

Tyrimo metodika: mokslinės literatūros sisteminė analizė, lyginamasis, grafinis duomenų vaizdavimas, koreliacinė analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ IR JŲ REIKŠMĖS VALSTYBEI TEORINIAI ASPEKTAI4
 • 1.1 Netiesioginių mokesčių samprata ir jų reikšmė valstybei4
 • 1.2 Pagrindiniai netiesioginiai mokesčiai6
 • 1.2.1 Pridėtinės vertės mokestis6
 • 1.2.2 Akcizas7
 • 1.2.3 Muitai8
 • 2. NETIESIOGINIŲ MOKESČIŲ REIKŠMĖS VALSTYBEI 2008-2012 M. ANALIZĖ10
 • 2.1 Netiesioginių mokesčių pajamų analizė LR biudžeto pajamų struktūroje10
 • 2.2 Pajamų iš pridėtinės vertės mokesčio kitimo tendencijos12
 • 2.3 Pajamų iš akcizo mokesčio kitimo tendencijos14
 • 2.4 Netiesioginių mokesčių įtaka BVP16
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA19
 • PRIEDAI21

Reziumė

Autorius
bastarda
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 14, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Mokesčiai Jungtinėse Amerikos Valstijose

Finansai Referatas donatak
Kaip teigia tarptautinių žodžių žodynas, "sistema - tai planingas, taisyklingas išdėstymas, sutvarkymas, organizacija". Mokesčių sistemos kokybę apsprendžia jai keliami reikalavimai - mokesčių sistemos...

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Finansai Referatas baltojipuga
Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra, kitimo priežastys ir pasekmės 2008-2012 m. LR biudžeto...

Valstybės skolinimasis tikslai, politika, problemos

Finansai Referatas 2012 m. justainas
Valstybės skolinimasis – skolos valdymo politika, kuri yra neatskiriama nuo bendrosios šalies ekonomikos politikos. Valstybės skolinimąsi pavedama formuoti vyriausybei arba institucijai, atsakingai už...

Mokesčiai verslininkams

Finansai Referatas 2013 m. geisa
Ne vienas tikriausiai dažnai pasvajoja apie nuosavą verslą, tačiau ne visada iš kart susimąsto kokios įmokos/mokesčiai juos užpuls. Tam, kad verslas iš tikrųjų...

Valstybės skola ir jos kainą lemiantys veiksniai

Finansai Kursinis darbas 2015 m. gatulytė
Pirmoje darbo dalyje yra pateikiami teoriniai ir praktiniai valstybės skolos vertinimo aspektai. Aptariama valstybės skolos samprata, jos esmė ir skolinimosi tikslai. Pateikiami valstybės...