UAB „Rivona“ informacijos srautų analizė

13 psl. / 1672 žod.

Ištrauka

Informacinė sistema informatikoje apibrėžiama kaip informacijos apdorojimo sistemos ir organizacijos išteklių visuma, skirta informacijai apdoroti, formuoti (kurti), skleisti (siųsti ir gauti Apibendrinant galima teigti, kad IS - tai grupė komponentų, kurie sąveikauja, kad gamintų informacinius pranešimus (žinutes).

Informacinėms sistemoms kompiuterių taikymuose skiriamas vis didesnis ir didesnis dėmesys. Tai susiję su tuo, kad kompiuteriai perima vis daugiau žmogaus veiklos rutininių funkcijų. Tačiau šios funkcijos, nors ir rutininės, tampa vis sudėtingesnės, vis labiau panašėja į intelektualias procedūras.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACIJA APIE UAB „RIVONA“4
 • 1.1. UAB „Rivona“ charakteristika4
 • 1.2. UAB „Rivona“ organizacinė valdymo struktūra5
 • 2. ĮMONĖS INFORMACIJOS SRAUTAI6
 • 2.1. Išoriniai informacijos srautai6
 • 2.2. Vidiniai informacijos srautai7
 • 2.3. UAB „Rivona“ nulinio lygio diagrama9
 • 2.4. UAB „Rivona“ esybių ryšių diagrama10
 • IŠVADOS11
 • INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS12

Reziumė

Autorius
rramuneaa
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 19, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Viešosios politikos problemos analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Šio darbo tikslas – išanalizuoti viešosios politikos problemą – saugumą keliuose. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: • aprašyti saugumo keliuose problemą; •...

Piktnaudžiavimo tarnybiniu transportu atvejo analizė

Viešasis administravimas Referatas gendrija
Bendravimas yra pagrindinis visuomenės veikėjų gerbūvio kūrybos įrankis. Jis įgalina politines jėgas dominuoti, skatina viešąjį pasitikėjimą bei formuoja tam tikrų regionų bei vietų...

Masininės informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. egless26
Masinės informavimo priemonės arba žiniasklaida - tai priemonės, skirtos pateikti informaciją plačiam žmonių ratui. Tradiciškai žiniasklaidai priskiriama spauda, radijas, televizija ir internetas. Bendras...

Korupcijos reiškinio analizė

Viešasis administravimas Referatas naudinga
Žmonės vienijasi ir jungiasi į grupes ar organizacijas tam, kad galėtų pasiekti tam tikrų tikslų, todėl jiems reikia bendrų sprendimų. Būtent ši veiklos...

Nedarbo įtaka emigracijos srautams Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas 2015 m. editai
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pasikeitus politinei sistemai, Lietuvos ekonominė būklė patyrė daug nuosmukių. Daugeliui žmonių tampa vis sunkiau rasti darbą, kurio užmokestis, darbo sąlygos...