Brazilijos vykdomosios valdžios konstitucinis statusas ir teritorinis valdymo aparatas

15 psl. / 4171 žod.

Ištrauka

Įvadas

Viena administracinių mokslų sudėtinių dalių yra valstybės centrinių ir teritorinių valdžių funkcionavimo analizė. Tokia analizė leidžia susipažinti su valstybės institucijoms priskirtomis funkcijomis ir veikla tiek centriniu, tiek teritoriniu lygmeniu. Šiuos aspektus galima išnagrinėti bet kurios valstybės atžvilgiu, jeigu tik pakanka duomenų. Kiekviena valstybė yra savita, turinti tik jai būdingas tradicijas, todėl ir valdymo tipai skiriasi. Šiam darbui pasirinkau Brazilijos valstybę. Būtent jos vykdomosios valdžios ypatybes (sukūrimo istoriją, reglamentavimą, funkcijas ir kt.) ir teritorinio valdymo aparato funkcionavimą čia ir aptarsiu. Įstatymų leidžiamoji valdžia čia bus aptarta tik tiek, kiek ji yra susijusi su vykdomąja valdžia.

Brazilijos politinė ir administracinė sistema yra patyrusi daug permainų. Tai būdinga apskritai visam Lotynų Amerikos regionui. Tokia kaita lėmė tai, kad Brazilija per savo kaip nepriklausomos valstybės istoriją turėjo 7 Konstitucijas. Konstitucija yra svarbiausias valstybės teisės aktas, kuriuo yra užtikrinamos žmogaus teisės ir reguliuojama valstybės politinė sistema bei valstybės valdžių santykiai. Todėl Brazilijos Konstitucijos peržiūra yra pagrindinis duomenų apie jos valdymo ypatumus šaltinis. Kitus teisės aktus, reglamentuojančius šios valstybės vykdomosios valdžios veiklą, surasti yra kur kas sunkiau. Ne ką lengviau yra ir su paprasta literatūra. Juo labiau, jeigu kalbėtume apie literatūrą lietuvių kalba. Tačiau šiame darbe pasistengsiu kiek įmanoma plačiau aptarti Brazilijos vykdomąją valdžią, daugiausiai dėmesio skiriant jos konstituciniam statusui, bei teritorinį valdymo aparatą. Brazilijos vykdomosios valdžios konstitucinio statuso ir jos teritorinio valdymo aparato aptarimas ir būtų pagrindiniai šio darbo uždaviniai. Jais yra siekiama atskleisti, kaip yra formuojama vykdomoji valdžia, kokios yra jos funkcijos ir pareigos, kaip yra reglamentuojama jos veikla, kaip yra organizuojama valstybės teritorinė administracinė veikla, kokie yra teritorinių administracinių vienetų santykiai su centrine valdžia ir kt. Čia taip pat bus aptarta pačios valstybės santvarka bei šios santvarkos istorija, kadangi nuo santvarkos priklauso valstybėje esančių įteisintų valdžių galios ir funkcijos.


Turinys

 • Turinys
 • Įvadas1
 • Vykdomosios valdžios konstitucinis statusas2
 • Valstybės santvarka, bruožai ir išskirtinumai2
 • Vykdomoji valdžia: Prezidentas3
 • Vykdomoji valdžia: Ministrų Kabinetas7
 • Teritorinio administracinio valstybės valdymo organizavimas7
 • Valstybės teritorinio administracinio valdymo organizavimo ypatybės7
 • Teritorinių administracinių vienetų bruožai8
 • Centrinės valdžios ir administracinių teritorinių vienetų santykiai10
 • Kontrolės mechanizmai11
 • Išvados12
 • Literatūra13

Reziumė

Autorius
multike
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 21, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Ar egzistuoja „ketvirtoji valdžia“?

Viešasis administravimas Referatas egless26
Žiniasklaida dažnai vadinama ,,ketvirtąja valdžia“. Nepaisant pagrindinių jos funkcijų – skleisti tikslią informaciją, aiškinti aktualias visuomenei problemas bei pateikti nešališkus požiūrius, iš žiniasklaidos...

El. valdžios sklaida Lietuvoje ir pasaulyje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2011 m. guoba
Žvelgiant į el. valdžios sklaidą pasaulyje, matyti, kad vyksta spartūs pokyčiai, kuriuos lemia informacinių ir komunikacinių technologijų raida. Internetas, asmeniniai kompiuteriai, mobilieji telefonai...

El. valdžios paslaugos

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2009 m. guoba
Žvelgiant į el. valdžios paslaugų sklaidą, matyti, kad vyksta spartūs pokyčiai, kuriuos lemia informacinių ir komunikacinių technologijų raida. Internetas, asmeniniai kompiuteriai, mobilieji telefonai...

Vykdomosios valdžios valdymo institucijų sistema

Viešasis administravimas Referatas guoba
Vykdomoji valdžia tai institucijos, kurios įgyvendina valstybinę valdžią vykdydamos įstatymus ir kitus teisės aktus. Ji yra neatsiejama nuo įstatymų leidžiamosios ir teisminės valdžios,...