Inventorizacijos reguliavimas Lietuvoje

11 psl. / 1985 žod.

Ištrauka

„Inventorizacija – turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktiškai rastų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis.“ [1] Inventorizacija privaloma visoms įmonėms, kurios rengia finansinių ataskaitų rinkinius pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas. Įstatyme nurodyta, jog apskaitos duomenys pagrindžiami turto ir įsipareigojimų inventorizavimo duomenimis, taigi – visos sumos nurodytos ataskaitose, turi būti inventorizuotos. Norint tinkamai atlikti inventorizaciją, privalu susipažinti su Inventorizacijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1070.

Tikslas – išanalizuoti inventorizacijos reglamentavimą Lietuvoje bei pateikti pasiūlymus inventorizacijos taisyklių tobulinimui.

Uždaviniai:

  1. Išanalizuoti inventorizacijos teikiamą naudą įmonei;
  2. Apžvelgti pagrindinius inventorizacijos principus;
  3. Pateikti rekomendacijas taisyklių tobulinimui.

Tyrimo objektas – inventorizacijos teikiama nauda įmonei bei inventorizacijos reguliavimas Lietuvoje.

Tyrimo metodas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1070 patvirtintų Inventorizacijos taisyklių analizė.

[1]https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d20ac2e04e2311e49cf986e1802f1de9


Reziumė

Autorius
dess1
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 21, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Inventorizacija

Apskaita Kursinis darbas 2008 m. vilka
Kursinis darbas apie inventorizaciją. Šio darbo tikslas išsiaiškinti inventorizacijos esmę, svarbą ir jos atlikimo tvarką. Siekiant užsibrėžto tikslo darbe yra analizuojama: kas tai...

Inventorizacija ir jos atlikimas

Apskaita Prezentacija 2011 m. vilka
PowerPoint prezentacija apie inventorizaciją. Darbe yra analizuojama: kas tai yra inventorizacija, jos atlikimo tikslai ir t.t.

Vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje

Apskaita Tyrimas baltojipuga
Šiuo metu vis daugėja vairuotojų, o tuo pačiu automobilių bei kuro sąnaudų. Tačiau kyla nemažai problemų. Viena iš jų- automobilių kuro kainų didėjimas....

Mokesčių apskaičiavimo teisinis reguliavimas

Apskaita Referatas 2012 m. brigita99
Dėl savo reikšmingumo valstybei ir kitiems teisinių santykių subjektams apmokestinimas kiekvienu konkrečiu mokesčiu turi būti aiškiai apibrėžtas, t.y. kiekvienas mokesčio įstatymas, nustatydamas apmokestinimą...

Apskaitos dokumentai ir inventorizacija

Apskaita Referatas merild
Kasmet artėjant metų pabaigai, buhalteriams tenka prisiminti pagrindinius buhalterinės apskaitos reikalavimus bei inventorizacijos atlikimo tvarką. Savaime suprantama, kad buhalterinėjė apskaitoje turi būti teisingai...