AB "Rokiškio sūris" trumpalaikio turto analizė ir vertinimas

20 psl. / 4579 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinėmis sudėtingo ir konkurencingo verslo sąlygomis labai svarbu, kad kiekvienas įmonės vadovas, taip pat ir savininkas turėtų gerai suvokti dvejybinio įrašo pagrindu suformuotą įmonės finansinį modelį ir gebėti jį taikyti praktiškai valdant savo įmonės turtą ir finansus.

Trumpalaikis turtas yra vienas svarbiausių įmonės išteklių, kuris naudojamas prekėms gaminti bei paslaugoms teikti, todėl jis turi labai didelę reikšmę įmonių finansinei būklei ir veiklos rezultatams. Todėl kiekviena įmonė siekdama ekonominio nuosmukio ir aršios konkurencijos sąlygomis sėkmingai plėtoti savo veiklą, turėtų kreipti didelį dėmesį trumpalaikio turto analizei ir valdymui. Trumpalaikio turto analizė bus reikšminga tik tuo atveju, jeigu ji bus atlikta teisingai, remiantis tinkama informacija bei vertinant daugumą rodiklių kompleksiškai, t. y. kaip vieną nedalomą visumą.Taigi norint nebankrutuoti ir būti pranašesniems už konkurentus būtina siekti didinti trumpalaikio turto valdymo efektyvumą.

Darbo tikslas: Išanalizuoti AB „Rokiškio sūris“ trumpalaikį turtą ir jo valdymą

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti trumpalaikio turto sąvoką ir jo rūšis.
 2. Teoriškai išanalizuoti trumpalaikio turto valdymą.
 3. Išanalizuoti AB „Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto finansinius rodiklius.
 4. Išanalizuoti AB „Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto valdymą.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Trumpalaikio turto rūšių teorinė analizė4
 • 1.1. Trumpalaikio turto klasifikavimas5
 • 1.2. Trumpalaikio turto valdymas6
 • 2. AB “ROKIŠKIO SŪRIS“ TRUMPALAIKIO TURTO ANALIZĖ9
 • 2.1. AB ,,Rokiškio sūris’’ veiklos apibūdinimas9
 • 2.2. AB „Rokiškio sūris“ trumpalaikio turto balanso ataskaitos struktūra10
 • 2.3. AB ,,Rokiškio sūris‘‘ ir AB ,,Pieno žvaigždės rodiklių analizė12
 • 2.4. AB ,,Rokiškio sūris‘‘ trumpalaikio turto valdymas15
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTININIAI17
 • PRIEDAI
 • 1 priedas. AB „Rokiškio sūris“ vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė, Lt
 • 2 priedas. AB „Rokiškio sūris“ horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė, Lt
 • 3 priedas. AB „Rokiškio sūris“ balanso ataskaita 2010-2014 metais, tūkst. Eur

Reziumė

Autorius
vodafone
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.73
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Spa 24, 2016
Apimtis
20 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Opcionų rinkos tendencijų analizė bei vertinimas JAV

Finansai Referatas 2012 m. maiguolida
Temos aktualumas. Pastaruosius du dešimtmečius didžiosios pasaulio dalies finansų sistemos patyrė tam tikrą transformaciją. Dereguliavimo, finansinių inovacijų procesas, naujos informacijos ir telekomunikacinės sistemos...

Finansinė įmonės analizė turto požiūriu

Finansai Referatas 2013 m. karmis2
Finansų analizė rinkos ekonomikos sąlygomis yra mikroekonomikos mokslo šaka, apibendrinanti praktikoje vykstančius finansinės veiklos procesus, jų dėsningumus. Finansų analizė susijusi su tam tikros...

UAB "X" finansinės veiklos analizė ir vertinimas

Finansai Diplominis darbas 2015 m. zenyte2013
Įmonės finansiniams metams pasibaigus, parengiama metinė finansinė atskaitomybė, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip įmonė dirbo visus metus, tačiau šios ataskaitos neparodo verslo...

Pirkejų skolų analizė ir vertinimas AB "Vilniaus Baldai"

Finansai Referatas darbaidarbeliai
Dabartiոiu metu vis ԁiոamiškiau keičiasi ekoոomiոė situacija. Diԁėja visuomeոės poreikių kaitos tempai. Vis sparčiau ԁiegiamos ոaujos techոologijos, iոovatyvios iԁėjos, platėja ir ԁiԁėja iոformaciոiai...