AB „Vilkyškių pieninė“ investicinė aplinka

31 psl. / 5600 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Investicijos turi labai didelę reikšmę kiekvienos šalies ekonomikos plėtrai ir visuomenės gerovei, be to, nemažiau svarbi jų reikšmė ir įmonėms. Investicijos yra vienas iš svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos įmonių finansinei būklei, veiklos tęstinumui, plėtrai ir konkurencingumui. Investicijų didinimas į šalies ūkį yra viena iš veiksmingiausių priemonių, skatinanti ne tik bendrą ekonomikos augimą, bet ir prisidedanti prie struktūrinių permainų, kurių dėka ekonomikos augimo tempai įgautų stabilumą.

AB ,,Vilkyškių pieninė“ šiuo metu yra viena moderniausių sūrių gamyklų šalyje, kurios originalių receptūrų sūriai itin vertinami Lietuvos gurmanų ir užsienio ekspertų. Sėkmingai įsitvirtinusi Lietuvos ir užsienio rinkose ši įmonė visada siekia plėstis, augti, o tam reikalingos investicijos. Todėl, labai svarbu atlikti AB ,,Vilkyškių pieninė“ investicinės aplinkos analizę, kurios rezultatais remiantis, investuotojas gali lengviau priimti tinkamą investicinį sprendimą

Darbo tikslas: įvertinti AB ,,Vilkyškių pieninė“ investicinę aplinką.

Darbo uždaviniai:

 1. Atlikti makroekonominę apžvalgą.
 2. Apibūdinti pasirinktos įmonės veiklą.
 3. Atlikti sektoriaus analizę.
 4. Atlikti AB ,,Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės analizę.
 5. Atlikti rinkos kainos dinamiką.

Tyrimo objektas: AB „Vilkyškių pieninė“ investicinė aplinka.

Tyrimo metodai: mokslinės teorinės literatūros ir kitų informacinių šaltinių analizė, palyginamoji duomenų analizė, pasirinktos įmonės dokumentų analizė, grafinis, aprašomasis.


Turinys

 • LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS3
 • ĮVADAS4
 • 1. MAKROEKONOMIKOS APŽVALGA4
 • 1.1 Darbo rinka5
 • 1.2. Bendrasis vidaus produktas7
 • 1.3. Infliacija8
 • 2. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA9
 • 3. SEKTORIAUS ANALIZĖ12
 • 4. AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ FINANSINĖS BŪKLĖS ANALIZĖ14
 • 4.1. Horizontalioji ir vertikalioji turto analizė14
 • 4.2. Horizontalioji ir vertikalioji pelno (nuostolių) ataskaitos analizė15
 • 5. AKCIJŲ RINKOS KAINOS DINAMIKA17
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS23

Reziumė

Autorius
vodafone
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.99
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 24, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Investicinė aplinka Lietuvoje

Finansai Kursinis darbas 2012 m. donatag
Paskutiniaisiais dešimtmečiais tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje ekonominėje sistemoje vis didesnę reikšmę įgauna kapitalo judėjimas įvairiomis formomis. Užsienio investicijų pritraukimas tapo vienas svarbiausių...