Komunikacija UAB "Dextera"

23 psl. / 4960 žod.

Ištrauka

Komunikavimo ir retorikos namų darbo užduoties nagrinėjimo tikslas yra įgyti praktinių žinių, kaip realiai veikia verslo įmonės. Keliami temų uždaviniai:

 • Išnagrinėti įmonės (UAB „Dextera“) vidinės ir išorinės komunikacijos organizavimo metodus,
 • suvokti spaudos konferencijų organizavimo aspektus, jų svarbą įmonei,
 • suvokti apskritai komunikacijos svarbą organizacijoje.

Pirmoje užduoties dalyje aprašoma pasirinkta įmonė UAB „Dextera‘.

Antroje dalyje aptariama išorinė komunikacija šioje organizacijoje: kaip vyksta bendravimas su žiniasklaida, kas tuo užsiima, kokios yra rašytinės komunikacijos normos, aptariama firmos atributika.

Trečioje dalyje nagrinėjama vidinė komunikacija ir neformalus bendravimas UAB „Dextera“. 1 priede pateikiama įmonės komunikavimo schema. Tiesa, kodeksas sukurtas pagal V. Misevičiaus knygoje „Verslo etikos ir bendravimo organizavimo pagrindai“ pateiktą bendrą organizacijos etikos kodekso struktūrą (L. Girdauskienė, 2002). Taip pat pateikti keli bendravimo nesklandumų pavyzdžiai.

Ketvirtojoje dalyje aprašomas spaudos konferencijos organizavimas: pateiktas kvietimo žurnalistams pavyzdys, įmonės atstovų kalbos pavyzdys ir kt.

UAB „Dextera“ projektų vadovės, pardavimų vadybininko ir įmonės generalinio direktoriaus vardai yra sugalvoti.

Šis darbas apima 21 puslapį (skaičiuojant nuo įvado) , jame yra 7 iliustracijos. Darbas rašytas remiantis 4 literatūros šaltiniais.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. Trumpa UAB „Dextera“ charakteristika6
 • 2. Išorinė komunikacija „Dexteroje“8
 • 2.1. Ryšiai su žiniasklaida8
 • 2.2 Periodinių ryšių su žiniasklaida būdai9
 • 2.3 Rašytinė išorinė komunikacija10
 • 2.4 Dovanos ir suvenyrai13
 • 3. Vidinė komunikacija ir neformalus bendravimas „Dexteroje“14
 • 3. 1. Organizacijos vidaus komunikavimo schema, jos aprašymas14
 • 3. 2. Etikos kodeksas ir neformalaus bendravimo normos15
 • 3. 3. Bendravimo nesklandumai ir jų sprendimas16
 • 4. Spaudos konferencijos organizavimas18
 • 4.1. Kvietimas žurnalistams18
 • 4.2. Konferencijos scenarijus19
 • 4.3. Įmonės atstovų kalba konferencijos metu19
 • 4.4. Galimi klausimai ir atsakymai20
 • 4.5. Furšeto priėmimas21
 • 4.6. Spaudos konferencijų išlaidų sąmatos sudarymas22
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25

Reziumė

Autorius
maslova
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.86
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 24, 2016
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Dalykinė komunikacija

Vadyba Konspektas smilinggirl88
Komunikacijas literatūros šaltiniai apibrėžia kaip "informacijos apsikeitimą tarp ją siunčiančio ir gaunančio individų, sąlygojantį tam tikros išvados apie pranešimo prasmę suformavimą". Šio apsikeitimo...

Mokslinė komunikacija

Vadyba Referatas 2012 m. teraja
Komunikacija yra viena iš tų žmogaus veiklų, kurias kiekvienas atpažįsta, bet mažai kas gali bent kiek tiksliau apibrėžti. Tai yra keitimasis informcija, naudojant...

Komunikacija organizacijoje

Vadyba Prezentacija dianaba
Bendriausia prasme komunikaciją galima apibrėžti kaip keitimosi pranešimais tarp žmonių, gyvūnų ar mašinų procesą, kurio metu naudojamasi bendra simbolių, ženklų ir elgsenos sistema....

Komunikacijos barjerai organizacijoje

Vadyba Referatas 2015 m. grazinab
Verslo aplinka nuolat kinta, todėl norint, kad organizacija sėkmingai funkcionuotų, yra būtini teisingi komunikacijos procesai. Labai dažnai organizacijoje valdymo problemos organizacijoje pasitaiko dėl...