Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos

27 psl. / 7210 žod.

Ištrauka

Civilinė atsakomybė yra įstatymo numatyta neigiama turtinė valstybės reakcija į civilinės teisės pažeidimą. Teisės pažeidėjui tai sukelia nenaudingas turtines pasekmes, kurios pasireiškia tam tikrų turtinių teisių atėmimu arba turto sumažinimu.

Referato tikslas – išsiaiškinti civilinės atsakomybės taikymo sąlygų esmę, išskiriant civilinę atsakomybę iš kitų atsakomybės rūšių, pabrėžiant jos svarbą ir ypatumus kiekvieno teisinio subjekto gyvenime.

Referato uždaviniai:

 • Susipažinti su civilinės atsakomybės sąvoka, jos pagrindinėmis rūšimis, ir suprasti pagrindinius civilinės atsakomybės rūšių skirtumus;
 • Apibūdinti civilinės atsakomybės pagrindinius požymius;
 • Apibūdinti civilinės atsakomybės formas;
 • Išsiaiškinti civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, pagrindinius sąlygų bruožus;
 • Apibūdinti ypatingus civilinės atsakomybės už žalą padarytus atvejus;
 • Išsiaiškinti, kokiais atvejais civilinė atsakomybė gali būti netaikoma.

Nors Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnis nurodo, kad įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis žmogus privalo laikytis įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių, tačiau realiame gyvenime dažnai susiaurinamos ir pažeidžiamos kitų žmonių teisės, beto teisės pažeidimai sunkiai išvengiami šiandienos gyvenime. Tam ,kad būtų apgintos žmonių pažeistos turtinio pobūdžio teisės, egzistuoja civilinė atsakomybė, kurios dėka nukentėjusioji šalis gali sužinoti, kaip apginti pažeistas savo teises.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Teisinė atsakomybė4
 • 1.1. Teisinės atsakomybės samprata.4
 • 1.2. Bendrieji teisinės atsakomybės taikymo principai5
 • 2. Civilinė atsakomybė6
 • 2.1. Civilinės atsakomybės apibrėžimas ir pagrindinės rūšys6
 • 2.2. Civilinės atsakomybės pagrindiniai požymiai8
 • 2.3. Civilinės atsakomybės formų apibūdinimas10
 • 3. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos11
 • 3.1. Neteisėti veiksmai11
 • 3.2. Priežastinis ryšys12
 • 3.3. Kaltė13
 • 3.4 Žala, jos rūšys ir atlyginimo būdai16
 • 3.5. Ypatingi atsakomybės už padarytą žalą atvejai20
 • 3.6.Civilinės atsakomybės netaikymas24
 • Išvados26
 • Naudota literatūra27

Reziumė

Autorius
maslova
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 24, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Taikos sutartys civiliniame procese

Teisė Diplominis darbas 2013 m. brigita.77
Nė vienoje visuomenėje, deja, neįmanoma išvengti ginčų, kylančių tarp asmenų dėl pažeistų subjektinių teisių ir įstatymų saugomų interesų. Tačiau įstatymų leidėjai,...