Socialiniai mokslai / Teisė

Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos

0 atsiliepimų
Autorius:

     Civilinė atsakomybė yra įstatymo numatyta neigiama turtinė valstybės reakcija į civilinės teisės pažeidimą. Teisės pažeidėjui tai sukelia nenaudingas turtines pasekmes, kurios pasireiškia tam tikrų turtinių teisių atėmimu arba turto sumažinimu.

     Referato tikslas – išsiaiškinti civilinės atsakomybės taikymo sąlygų esmę, išskiriant civilinę atsakomybę iš kitų atsakomybės rūšių, pabrėžiant jos svarbą ir ypatumus kiekvieno teisinio subjekto gyvenime.

     Referato uždaviniai:

 • Susipažinti su civilinės atsakomybės sąvoka, jos pagrindinėmis rūšimis, ir suprasti pagrindinius civilinės atsakomybės rūšių skirtumus;
 • Apibūdinti civilinės atsakomybės pagrindinius požymius;
 • Apibūdinti civilinės atsakomybės formas;
 • Išsiaiškinti civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, pagrindinius sąlygų bruožus;
 • Apibūdinti ypatingus civilinės atsakomybės už žalą padarytus atvejus;
 • Išsiaiškinti, kokiais atvejais civilinė atsakomybė gali būti netaikoma.

     Nors Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 straipsnis nurodo, kad įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis žmogus privalo laikytis įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių, tačiau realiame gyvenime dažnai susiaurinamos ir pažeidžiamos kitų žmonių teisės, beto teisės pažeidimai sunkiai išvengiami šiandienos gyvenime. Tam ,kad būtų apgintos žmonių pažeistos turtinio pobūdžio teisės, egzistuoja civilinė atsakomybė, kurios dėka nukentėjusioji šalis gali sužinoti, kaip apginti pažeistas savo teises.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7210 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Teisinė atsakomybė4
 • 1.1. Teisinės atsakomybės samprata.4
 • 1.2. Bendrieji teisinės atsakomybės taikymo principai5
 • 2. Civilinė atsakomybė6
 • 2.1. Civilinės atsakomybės apibrėžimas ir pagrindinės rūšys6
 • 2.2. Civilinės atsakomybės pagrindiniai požymiai8
 • 2.3. Civilinės atsakomybės formų apibūdinimas10
 • 3. Civilinės atsakomybės taikymo sąlygos11
 • 3.1. Neteisėti veiksmai11
 • 3.2. Priežastinis ryšys12
 • 3.3. Kaltė13
 • 3.4 Žala, jos rūšys ir atlyginimo būdai16
 • 3.5. Ypatingi atsakomybės už padarytą žalą atvejai20
 • 3.6.Civilinės atsakomybės netaikymas24
 • Išvados26
 • Naudota literatūra27

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Civilinė atsakomybė
Referatas Civilinė atsakomybė

Teisė yra vienas reikšmingiausių ir kartu sudėtingiausių žmogaus kūrinių. Pats klausimas, kas yra teisė, tradiciškas [...]

Šeimos civilinė atsakomybė
Referatas Šeimos civilinė atsakomybė

Šeimos civilinės atsakomybės draudimas atlyginą turtinę žalą, kurią draudėjas ar draudėjo šeimos nariai netyčia padaro [...]

Produkto ir paslaugos samprata taikant civilinę teisę
Referatas Produkto ir paslaugos samprata taikant civilinę teisę

Darbo aktualumas - Sparčiai kintanti mūsų gyvenamoji aplinka kartais ima kelti pavojų. Kai kurie žmonės [...]

Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė Lietuvoje ir užsienio šalyse
Diplominis darbas Nepilnamečių baudžiamoji atsakomybė Lietuvoje ir užsienio šalyse

Temos aktualumas -  Atsakomybė, tai asmens pareiga atsakyti už savo elgesį ar padarytą veiką. Ji [...]

Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys
Referatas Ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys

Juridiniai asmenys - tai įvairios įmonės, įstaigos ir organizacijos. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinį Kodeksą [...]

Juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimas
Referatas Juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimas

Pagrindinis juridinio asmens civilinės atsakomybės reguliavimo elementas yra Civilinis Kodeksas, taip pat kiti norminiai aktai [...]

Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai
Kursinis darbas Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai

Mūsų pasirinkto darbo tema – „Sutartinės civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindai.“ Pasirinkome šią temą, kadangi manome [...]

Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas

Temos aktualumas. Nagrinėjama tema yra aktuali, visų pirma, todėl, kad yra svarbu išsiaiškinti valstybės civilinės [...]

Civilinės atsakomybės rūšys ir formos
Referatas Civilinės atsakomybės rūšys ir formos

Civilinė atsakomybė yra vienas iš pažeistos teisės gynybos būdų. Specifinis jos bruožas - turtinis pobūdis.

Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumai
Referatas Ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ypatumai

Tyrimo problema. Ribota civilinė atsakomybė yra esminis akstinas, skatinantis investicijas ir verslą. Panaikinus ribotą juridinio [...]

Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės
Kursinis darbas Teisės ir įstatymų analogijos taikymo civiliniame procese taisyklės

CIVILINIO PROCESO TEISĖ II TEISĖS IR ĮSTATYMŲ ANALOGIJOS TAIKYMO CIVILINIAME PROCESE TAISYKLĖS Teisės taikymo praktikoje, dėl įvairių [...]

Taikos sutartys civiliniame procese
Diplominis darbas Taikos sutartys civiliniame procese

  Nė vienoje visuomenėje, deja, neįmanoma išvengti ginčų, kylančių tarp asmenų dėl pažeistų subjektinių teisių ir [...]

Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas (2008m) ir jo reikšmė mediacijos praktikai
Kursinis darbas Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas (2008m) ir jo reikšmė mediacijos praktikai

Mediacija Lietuvoje žengia tik pirmuosius, dar visai netvirtus žingsnius. Teisės ir psichologijos mokslai rimčiau domėtis [...]

Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, taikoma valstybės tarnautojams
Referatas Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė, taikoma valstybės tarnautojams

Savo darbe pakalbėsiu apie valstybės tarnautojų baudžiamąją ir administracinę atsakomybe. Tai yra mano nuomone itin [...]

Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika
Diplominis darbas Juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles: teorija ir praktika

Darbe panaudota daug aktualių šiai darbo temai Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutarčių (29), visos nutartys nurodytos [...]