Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Krizės valdymo priemonės ES

0 atsiliepimų
Autorius:

Pasaulinė krizė negailestingai smogė ne tik ES valstybėms, bet ir visam pasauliui. ES atsakas į dabartinę ekonomikos ir finansų krizę buvo darnus nuo pat šios krizės pradžios 2008 m. spalio mėnesį. Nacionalinės vyriausybės, Europos centrinis bankas (ECB) ir Europos Komisija bendradarbiavo siekdami apsaugoti santaupas, išlaikyti įmonėms ir namų ūkiams prieinamų kreditų srautą ir pagerinti viso pasaulio finansų valdymo sistemą. Siekiama ne tik atkurti stabilumą, bet ir sudaryti sąlygas ekonomikai augti ir darbo vietoms kurti. Krizei valdyti ES yra pasitelkiamos įvairios priemonės.

Pajutusi skaudžius krizės padarinius, kai milijonai žmonių neteko darbo, iškilo grėsmė bankams ir kitoms finansų institucijoms, nuo 2010 m. ES pradėjo kurti naują strategiją tam, kad tokie įvykiai daugiau nepasikartotų, arba būtų tokiems įvykiams užkirstas kelias.

Šio darbo tikslas – apžvelgti ES veiklą krizės metu, išanalizuoti jos siūlomas krizės valdymo priemones.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti dabartinę krizę, jos prognozes;
 2. Išsiaiškinti krizių valdymo ir sprendimo tikslus;
 3. Pateikti krizių valdymo priemones;
 4. Apibūdinti krizės prevenciją;
 5. Trumpai apibūdinti „Europa 2020“ strategiją.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4704 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Dabartinė krizė ir jos prognozės4
 • 2. ES priemonės krizės valdymui7
 • 2.1. Krizių valdymas ir sprendimas7
 • 2.1. Finansinių institucijų priežiūra9
 • 2.2. Bankų mokestis, kuris padengtų bankrutuojančių bankų gelbėjimo priemones10
 • 2.3. Pasitikėjimo Europos bankais atkūrimas11
 • 2.4. ES naujos priemonės fondų valdymui supaprastinti12
 • 2.5. Krizės prevencija13
 • 3. „Europa 2020“ strategija15
 • Išvados18
 • Naudota lteratūra19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Finansinių priemonių platinimas ir rizikos valdymas
Referatas Finansinių priemonių platinimas ir rizikos valdymas

Investicija tai pinigų ar kitų kapitalinių išteklių aukojimas perkant realųjį turtą ar vertybinius poperius, tikintys [...]

Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje: kitimo dinamika, valdymo priemonės ir rezultatai
Referatas Biudžeto deficito valdymas 2008 - 2013 Lietuvoje, Estijoje, Švedijoje ir Airijoje: kitimo dinamika, valdymo priemonės ir rezultatai

Per pastaruosius dešimtmečius dauguma Europos valstybių turėjo nuolatinį ir didelį biudžeto deficitą bei didėjančią valstybės [...]

„SEB“ ir „ICBC“ bankuose išskiriamų rizikų valdymo priemonių palyginimas
Referatas „SEB“ ir „ICBC“ bankuose išskiriamų rizikų valdymo priemonių palyginimas

Temos aktualumas: Ekonominei sistemai tolydžiai plėtojantis, finansų mechanizmas darosi vis sudėtingesnis, kreditiniai sandoriai nepaprastai išplito [...]

Audito rizika ir jos valdymo priemonės
Referatas Audito rizika ir jos valdymo priemonės

Visuotinai yra pripažįstama, kad gyvename sparčios kaitos sąlygomis. Įmonės veikia nuolat kintančioje aplinkoje, todėl nuolat [...]

Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti
Prezentacija Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti

Prezentaciją sudaro 20 skaidrių. Draudimas yra tam tikra rizikos mažinimo priemonė, padedanti sumažinti/padengti žalą atsiradusią nenumatyto [...]

Finansinės krizės
Kursinis darbas Finansinės krizės

Finansų krizė yra ekonominė situacija, kai tam tikros finansinės institucijos ar turtas staigiai netenka didžiosios [...]

Finansinės krizės: rūšys, atsiradimo priežasčių ir jų pasekmių analizė
Kursinis darbas Finansinės krizės: rūšys, atsiradimo priežasčių ir jų pasekmių analizė

Finansinė krizė – plačiai traktuojamas terminas, kuris vartojamas, kai, bet kuri finansinė priemonė ar turtas [...]

Ekonominės krizės padariniai ES ššalyse
Prezentacija Ekonominės krizės padariniai ES ššalyse

Itin informatyvi prezentacija apie krizės įtaką ES šalims. 70 skaidrių.

AB “Lietuvos draudimas” strateginis valdymas
Kursinis darbas AB “Lietuvos draudimas” strateginis valdymas

Organizacijos verslo sėkmė priklauso nuo to, kaip vadovas sugebės suderinti įvairias ūkines veiklos sritis ir [...]

Banko informacinės sistemos valdymas bei administravimas
Diplominis darbas Banko informacinės sistemos valdymas bei administravimas

Šiais laikais sparčiai kintančiame pasaulyje, kuomet vartotojų poreikiai ir pageidavimai keičiasi labai greitai, tik tos [...]

Draudimo bendrovės, jų veikla ir reikšmė valdant laikinai laisvus ūkio subjektų pinigų srautus
Referatas Draudimo bendrovės, jų veikla ir reikšmė valdant laikinai laisvus ūkio subjektų pinigų srautus

Draudimas, tiek teisėje, tiek ekonomikoje, yra rizikos valdymo priemonė, naudojama apsisaugoti nuo tikėtinų finansinių nuostolių [...]

Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Svarbiausios pasaulyje XX-XXI a. kilusios ekonominės krizės ir jų sprendimai
Referatas Svarbiausios pasaulyje XX-XXI a. kilusios ekonominės krizės ir jų sprendimai

Darbo aktualumas. Pastaraisiais metais Lietuvos žiniasklaidoje netyla kalbos apie šalį apėmusią ekonominę krizę. Vis dažniau [...]

Pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės
Prezentacija Pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės

Tyrimo objektas – 2008/09 metų pasaulio finansų krizės priežastys ir pasekmės. Darbo tikslas – susisteminti 2008/09 [...]

Pasaulio finansų krizės priežastys bei pasekmės
Referatas Pasaulio finansų krizės priežastys bei pasekmės

Aktualumas. Finansų krizė nėra naujas reiškinys. Pasaulinės finansų krizės kaip ir kiti pasaulyje vykstantys procesai [...]