Krizės valdymo priemonės ES

21 psl. / 4704 žod.

Ištrauka

Pasaulinė krizė negailestingai smogė ne tik ES valstybėms, bet ir visam pasauliui. ES atsakas į dabartinę ekonomikos ir finansų krizę buvo darnus nuo pat šios krizės pradžios 2008 m. spalio mėnesį. Nacionalinės vyriausybės, Europos centrinis bankas (ECB) ir Europos Komisija bendradarbiavo siekdami apsaugoti santaupas, išlaikyti įmonėms ir namų ūkiams prieinamų kreditų srautą ir pagerinti viso pasaulio finansų valdymo sistemą. Siekiama ne tik atkurti stabilumą, bet ir sudaryti sąlygas ekonomikai augti ir darbo vietoms kurti. Krizei valdyti ES yra pasitelkiamos įvairios priemonės.

Pajutusi skaudžius krizės padarinius, kai milijonai žmonių neteko darbo, iškilo grėsmė bankams ir kitoms finansų institucijoms, nuo 2010 m. ES pradėjo kurti naują strategiją tam, kad tokie įvykiai daugiau nepasikartotų, arba būtų tokiems įvykiams užkirstas kelias.

Šio darbo tikslas – apžvelgti ES veiklą krizės metu, išanalizuoti jos siūlomas krizės valdymo priemones.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti dabartinę krizę, jos prognozes;
 2. Išsiaiškinti krizių valdymo ir sprendimo tikslus;
 3. Pateikti krizių valdymo priemones;
 4. Apibūdinti krizės prevenciją;
 5. Trumpai apibūdinti „Europa 2020“ strategiją.

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Dabartinė krizė ir jos prognozės4
 • 2. ES priemonės krizės valdymui7
 • 2.1. Krizių valdymas ir sprendimas7
 • 2.1. Finansinių institucijų priežiūra9
 • 2.2. Bankų mokestis, kuris padengtų bankrutuojančių bankų gelbėjimo priemones10
 • 2.3. Pasitikėjimo Europos bankais atkūrimas11
 • 2.4. ES naujos priemonės fondų valdymui supaprastinti12
 • 2.5. Krizės prevencija13
 • 3. „Europa 2020“ strategija15
 • Išvados18
 • Naudota lteratūra19

Reziumė

Autorius
maslova
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.73
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 24, 2016
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Draudimas kaip priemonė rizikai mažinti

Ekonomika Prezentacija 2008 m. bigis
Prezentaciją sudaro 20 skaidrių. Draudimas yra tam tikra rizikos mažinimo priemonė, padedanti sumažinti/padengti žalą atsiradusią nenumatyto įvykio metu. Ji išlaisvina įmonę nuo papildomų...

UAB "X" padalinio grupinio darbo valdymas

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. rasa13
Padalinio grupės poreikiai valdžiai ir įtakai yra apytikriai vienodai išreikšti. Tai grindžiama ne lyderio autoritetu, o kiekvieno nario pripažinimu, jo sugebėjimais, galimybe gauti...