AB "Rokiškio sūris" analizė 2009 - 2011m.

47 psl. / 7700 žod.

Ištrauka

Nėra tobulai veikiančios įmonės. Visos jos susiduria su vienokiais ar kitokiais veiklos sutrikimais, įmonės valdymo problemomis. Labai svarbu analizuoti aplinką, kurioje veikia įmonė, kad būtų galima numatyti jos konkurentus, sekti jų strategiją, atrasti įmonės stiprybės, nustatyti įmonės silpnybes ir jai kylančias grėsmes, kad būtų galima jų išvengti. Ne ką mažiau svarbu analizuoti įmonės finansines ataskaitas, skaičiuoti įvairius santykinius rodiklius, kad nustatyti įmonės finansinę padėtį rinkoje, jos patrauklumą investuotojams, klientams, tiekėjams. Taip pat svarbu nustatyti pagrindines problemas, kylančias įmonėje, kurios mažina pelningumą, gebėjimą efektyviai valdyti turtą bei išteklius ir rasti problemų sprendimo būdą.

Ekonominės analizės savarankiško namų darbo tikslas – atlikti AB „Rokiškio sūris“ finansinių ataskaitų 2009 – 2011 m. išsamią analizę pateikiant svarbiausias pasikeitimų priežastis ir problemas.

Darbo uždaviniai:

 1. Trumpai apžvelgti AB „Rokiškio sūris“ veiklą;
 2. Atlikti įmonės išorinių ir vidinių veiksnių analizę;
 3. Atlikti balanso ir pelno nuostolių ataskaitos 2009-2011 m. horizontalią ir vertikalią analizę išskiriant svarbiausias problemines sritis;
 4. Atskaičiuoti santykinius finansinius rodiklius ir palyginti juos su atitinkamo ūkio sektoriaus finansiniais rodikliais;
 5. Nustatyti santykinių finansinių rodiklių pasikeitimo priežastis;
 6. Atlikti finansinių ataskaitų prognozavimą;
 7. Pateikti pasiūlymus AB „Rokiškio sūris“ veiklos gerinimui.

Savarankiškame darbe naudojami metodai:

 1. Struktūrinė ir dinaminė analizė;
 2. Santykinių rodiklių analizė;
 3. Grafinė analizė;
 4. SSGG analizė;
 5. Priežastinių ryšių nustatymo analizė;
 6. Finansinių ataskaitų prognozavimas.

Savarankišką namų darbą sudaro 25 paveikslai, 11 lentelių, 4 priedai, darbe panaudoti 10 literatūros šaltinių.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TRUMPA AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ CHARAKTERISTIKA4
 • 2. IŠORINĖS IR VIDINĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ7
 • 3. BALANSO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITŲ HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI ANALIZĖS 2009-2011 M.9
 • 3.1. Horizontali balanso analizė 2009-2011 m.9
 • 3.2. Vertikali balanso analizė 2009-2011 m.12
 • 3.3. Horizontali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 2009-2011 m.16
 • 3.4. Vertikali pelno (nuostolių) ataskaitos analizė 2009-2011 m.18
 • 4. SANTYKINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ21
 • 4.1. Pelningumo rodiklių analizė21
 • 4.2. Mokumo rodiklių analizė24
 • 4.3 Apyvartumo rodikliai27
 • 5. SANTYKINIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ POKYČIŲ PRIEŽASTINIŲ RYŠIŲ NUSTATYMAS31
 • 5.1. Piramidinė analizė31
 • 5.1. Grandininių pokyčių metodas34
 • 6. FINANSINIŲ ATASKAITŲ PROGNOZAVIMAS37
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI40
 • NAUDOTA LITERATŪRA42
 • PRIEDAI43

Reziumė

Autorius
maslova
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 25, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
47 psl.

Susiję darbai