AB „Gubernija“ finansinės būklės analizė

23 psl. / 2712 žod.

Ištrauka

Finansinė analizė labai reikalinga šiuolaikiniam verslui. Ši analizė padeda įvertinti įmonės esamą padėtį ir nustatyti finansinius rezultatus bei įvertinti įmonės ateities galimybes, perspektyvas. Taip pat atlikus finansinę analizę galima pagrįsti esamus ir būsimus valdymo sprendimus.

Atliekant skaičiavimus naudosiu finansinės analizės rūšį – santykinę analizę. Skaičiuosiu likvidumo, pelningumo, finansų svertos, turto panaudojimo ir efektyvumo, rinkos vertės rodiklius.

Šiame darbe išnagrinėsiu AB „Gubernija“ finansinę būklę 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. bei palyginsiu gautus rezultatus.

Darbo objektas - AB „Gubernija“ ūkinė veikla.

Darbo tikslas - Atlikti AB „Gubernija“ finansinę analizę.

Darbo uždaviniai:

 1. Remiantis įmonės finansinių ataskaitų duomenimis apskaičiuoti finansinių rodiklių grupes.
 2. Pakomentuoti rodiklių kitimą 2010 m., 2011 m. ir 2012 m.
 3. Bendrąjį likvidumo koeficientą, skubaus padengimo koeficientą, bendrąjį pelningumo bei skolos koeficientus palyginti su sektoriaus, kuriame veikia įmonė, atitinkamo rodiklio reikšme.
 4. Įvertinti įmonės finansinę būklę.

Turinys

 • Įvadas3
 • 1 AB „Gubernija“4
 • 2 Likvidumo rodikliai5
 • 2.1 Bendrasis likvidumo koeficientas5
 • 2.2 Skubus padengimo koeficientas6
 • 2.3 Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis7
 • 2.4 Grynasis apyvartinis kapitalas7
 • 2.5 Grynojo apyvartinio kapitalo santykis su turtu8
 • 3 Pelningumo rodikliai8
 • 3.1 Bendrasis pelningumas8
 • 3.2 Grynasis pelningumas9
 • 3.3 Turto grąža10
 • 3.4 Vidutinio turto grąža10
 • 3.5 Vidutinės savininkų nuosavybės grąža11
 • 4 Finansų struktūros rodikliai12
 • 4.1 Skolos koeficientas12
 • 4.2 Skolos nuosavybės koeficientas13
 • 4.3 Ilgalaikių skolų koeficientas13
 • 4.4 Palūkanų koeficientas14
 • 5 Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai14
 • 5.1 Atsargų apyvartumas14
 • 5.2 Gautinų sumų apyvartumas15
 • 5.3 Ilgalaikio turto apyvartumas16
 • 5.4 Turto apyvartumas16
 • 6 Rinkos vertės rodikliai17
 • 6.1 Kapitalizacija, Lt17
 • 6.2 Pagrindinis pelnas vienai akcijai17
 • 6.3 Kainos ir pelno akcijai santykis17
 • 6.4 Akcijos buhalterinė vertė18
 • 6.5 Kainos ir buhalterinės vertės santykis18
 • 6.6 Dividendai akcijai19
 • 6.7 Dividendinis pajamingumas19
 • 6.8 Dividendų mokėjimo koeficientas19
 • Išvados20
 • Literatūros šaltiniai21

Reziumė

Autorius
thisme
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 27, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Įmonės UAB “TAISYK” finansinė analizė

Apskaita Kursinis darbas 2013 m. vilma.vilma
Finansinė analizė – tai įmonės finansinės padėties įvertinimas, siekiant įvertinti įmonės finansinį pajėgumą ir priimti optimalius finansų valdymo sprendimus. Finansinė analizė įmonei naudinga...

Finansinės būklės analizė AB "City Service"

Apskaita Kursinis darbas 2014 m. dess1
Finansinė analizė aktuali kiekvienai įmonei, nes ji padeda geriau suprasti vykstančius reiškinius ir procesus, o svarbiausia – padeda vadovams priimti racionalius sprendimus. Dėl...

UAB „XXX“ finansinė analizė ir perspektyvos

Apskaita Diplominis darbas 2013 m. linakla
Darbo aktualumas. Rinkos ekonomika pasižymi neapibrėžtumu, versle nuolat pasitaiko netikėtumų, nesėkmių, rizikos. Nepakankamas dėmesys verslo rizikai bei netinkamas jos valdymas gali pabloginti finansinę...

Namų ūkio finansinė analizė

Apskaita Referatas 2015 m. sniga
Namų ūkis tai grupė asmenų, gyvenančių viename būste, turinčių bendrą biudžetą ir kartu besimaiti-nančių, bet nebūtinai susijusių giminystės ryšiais. Sąvoka „namų ūkis“ dažnai...