Konfliktų valdymas organizacijose

15 psl. / 2734 žod.

Ištrauka

Referato temą pasirinkau „Konfliktų valdymas organizacijoje“, nes ši tema yra aktuali beveik kiekvienam žmogui, kadangi nei vienas nepabėgsime nuo to, kad teks priklausyti organizacijai ir būti jos dalimi. Priklausydami organizacijai savo didžiąją dalį aktyvaus gyvenimo jos nariai praleidžia joje. Organizaciją galima būtų įvardinti kaip tipišką konfliktų zoną, nes joje vyksta daugybė kliūčių ir problemų, sukeliančių arba galinčių sukelti konfliktus. Organizacijos nariai, jos klientai ar partneriai gali turėti skirtingus tikslus, interesų pozicijas, nuomones ar požiūrius, todėl ir atsiranda rimti nesutarimai, kurie įvardijami kaip konfliktai. Konflikto metu žmones užvaldo nemalonūs jausmai bei išgyvenimai. Vis dėl to kad ir kokia būtų organizacija, visiškai išvengi konfliktų neįmanoma. Kuo didesnė organizacija, tuo didesnė konfliktų tikimybė. Taigi konfliktų valdymui turi būti skirtas didelis dėmesys, nes nuo sėkmių ar nesėkmių šioje srityje priklauso organizacinė kultūra, kolektyvo funkcionavimas ir veiklos našumas.

Darbo tikslas: ištirti konfliktų valdymą organizacijoje.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti konflikto sampratą.
 2. Aprašyti santykių tyrimą ir konfliktų diagnostiką.
 3. Išsiaiškinti ir įvardinti konfliktų priežastis.
 4. Aprašyti konfliktų valdymo būdus.
 5. Aprašyti konfliktų sprendimų strategijas.
 6. Aprašyti kokie yra konfliktų pabaigos variantai

Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas3
 • 1 Konfliktų samprata4
 • 2 Santykių tyrimas ir konfliktų diagnostika5
 • 3 Konfliktų priežastys6
 • 4 Konfliktų valdymo būdai7
 • 4.1 Struktūriniai konfliktų valdymo būdai7
 • 4.2 Asmeniniai konfliktų valdymo būdai8
 • 5 Konfliktų sprendimas8
 • 5.1 Konfliktų sprendimo strategijos9
 • 5.1.1 Rungtyniavimas / konkurencija9
 • 5.1.2 Prisitaikymas9
 • 5.1.3 Vengimas10
 • 5.1.4 Kompromisas10
 • 5.1.5 Bendradarbiavimas10
 • 6 Konfliktų pabaigos variantai12
 • Išvados15
 • Literatūros sąrašas16

Reziumė

Autorius
thisme
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 27, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Darbuotojų kaitos valdymas organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas 2007 m. donatak
Šiuolaikinėje visuomenėje formuojasi nauji santykiai kaip tarp žmonių apskritai, tai ir tarp žmonių įmonėse. Žmogus dirbdamas organizacijoje tikisi ne tik ekonominės naudos, saugos...

Konfliktai ir jų valdymas organizacijoje

Vadyba Referatas zuzenka
Konfliktas – tai maždaug vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, tai nesuderinamų motyvų, interesų, nuomonių, nuotaikų susidūrimas. Konfliktas visada sukelia stiprius emocinius...

Stresas organizacijoje ir jo valdymo metodai

Vadyba Prezentacija viktorysidney
Stresas - visuma apsauginių fiziologinių, psichologinių ir elgesio reakcijų, atsirandančių, kai žmogus suvokia harmonijos trūkumą tarp jam taikomų reikalavimų ir jo sugebėjimo tuos...

Verslo procesų valdymas organizacijoje

Vadyba Kursinis darbas jurgute
Šiomis didelės pokyčių spartos dienomis organizacijos valdymui klasikinės vadybos jau neužtenka. Siekiant įgyvendinti organizacijoje užsibrėžtus tikslus, atsiranda poreikis tobulinti jos valdymą, kyla būtinybė...

Konfliktai organizacijoje, konfliktų valdymas

Vadyba Referatas 2015 m. evex98
Darbo aktualumas: Tema ,,Konfliktai organizacijose. Konfliktų valdymas” aktuali, nes šiuolaikinis žmogus gyvena nuolat kintančioje aplinkoje. Iš kasdienio gyvenimo dinamiškas ritmas ir konkurencija persikelia...