Valstybės kontrolė, jos kompetencija, valstybės auditas, jo principai

17 psl. / 3921 žod.

Ištrauka

Piliečiai, institucijos, verslo įmonės – mokesčių mokėtojai – savo mokesčiais formuoja valstybės finansinius išteklius – valstybės biudžetą. Kadangi piliečiai yra tikrieji valstybės finansinių išteklių ir kito valstybinio turto savininkai, jie turi žinoti, kaip šis turtas yra valdomas. Jiems taip pat svarbu žinoti, ar teisingai skaičiuojamos pajamos, ar jos patenka į valstybės ir savivaldybių biudžetą, ar teisėtai leidžiamos valstybės lėšos, ar tiksliai tvarkoma jų apskaita. Taip pat svarbu, kaip dirba vykdomosios valdžios grandys: ar tikslingai, taupiai ir efektyviai naudojami valstybės finansai bei kiti materialiniai ištekliai. Šiuos klausimus išspręsti gali tik viešoji valstybės turto kontrolė. Lietuvoje šią kontrolės funkciją atlieka Valstybės kontrolė. Valstybės kontrolė, įgyvendindama savo funkcijas, atlieka valstybinį auditą. Valstybinis auditas leidžia valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms geriau panaudoti savo galimybes, sėkmingai vykdyti įsipareigojimus, laikytis finansinės drausmės, tobulinti valdymo sistemą, stiprinti vidaus kontrolę, gerinti buhalterinę apskaitą ir kt.

Darbo tikslas: Išanalizuoti Valstybės kontrolės kompetencijas ir audito principus.

Uždaviniai: 1) Aprašyti Valstybės kontrolės sąvoką ir raidą.

2) Išanalizuoti Valstybės kontrolės įstatymą.

3) Aprašyti svarbiausias Valstybės kontrolės kompetencijas.

4) Išnagrinėti Valstybinio audito sampratą.

5) Aprašyti Valstybinio audito reglamentavimą ir principus.

Darbo metodai:

Darbe analizuota mokslinė ir metodinė literatūra, dokumentai aprašomosios analizės metodu.

Darbo turinys:

Pirmojoje darbo dalyje apžvelgta Valstybės kontrolės sąvoka bei raida. Antrajame poskyryje analizuojama Valstybės kontrolės įstatymas ir jo pagrindiniai nuostatai. Toliau apžvelgiamos svarbiausios Valstybės kontrolės kompetencijos. Antrojoje darbo dalyje apžvelgta Valstybinio audito samprata, reglamentavimas ir principai.


Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. VALSTYBĖS KONTROLĖ, JOS KOMPETENCIJA4
 • 1.1 Valstybės kontrolė: sąvoka ir institucijos raida Lietuvoje4
 • 1.2 Valstybės kontrolės įstatymo pagrindiniai nuostatai5
 • 1.3 Valstybės kontrolės ir pareigūnų kompetencija7
 • 2. VALSTYBINIS AUDITAS9
 • 2.1 Valstybinio audito samprata9
 • 2.2 Valstybinio audito teisinis reglamentavimas ir principai12
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS17

Reziumė

Autorius
thisme
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 27, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Valstybių suverenios lygybės principas

Viešasis administravimas Referatas sintri
Tarptautinės teisės principai – tai vadovaujantis teisės pradas, kurio pagalba atskleidžiama teisės esmė ir parodomos teisės vystymosi kryptys. Teisės principas naudojamas įvairiomis prasmėmis,...

Valstybės samprata

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. ausrytuuukas
Valstybė yra pagrindinis politinės sistemos institutas, jos ekonominė ir socialinė struktūra. Valstybė - tai įvairių institutų kompleksas, kur kiekvienas vykdo savo specifines įstatymų...

Valstybė

Viešasis administravimas Referatas 2009 m. neringusinas
Valstybė yra svarbiausia ir centrinė politinės sistemos institucija. Ji, kaip didžiausia organizacija kontroliuoja ir reguliuoja visuomeninį gyvenimą, jos grupes bei jų tarpusavio santykius....