Vaikai atostogų metu savo tėvų namuose: vaiko situacija ir socialinės padėties reikšmingumas

13 psl. / 2825 žod.

Ištrauka

 1. Mano įspūdžiai po apsilankymo vaiko namuose

Kotrynos šeimos namuose vyrauja jauki, šilta, svetinga aplinka, kurioje, atrodo, visi yra laukiami. Motina, nors ir viena auginanti vaikus, yra optimistė, besistengianti dėl vaikų socialinės gerovės. Ji palaiko neblogus santykius su visais savo vaikais, nepamiršta pasidomėti jų nuveiktais darbais, jausmais, emocijomis. Ji puikiai susitvarko su vienišos motinos padėtimi. Vaikai taip pat nelieka jais skolingi: pagal išgales kiek įmanydami geriau mokosi, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra kultūringi, drausmingi, pagarbūs kitiems. Žinoma, kaip ir paprastoje šeimoje, taip ir čia pasitaiko įvairių konfliktų, nesusikalbėjimų. Tačiau ne visi ir ne visada randa tarpusavio kompromisą kaip ši šeima (neveltui prieš porą metų Kotrynos mama laimėjo rajono apdovanojimą už pavyzdinį vaikų auklėjimą!). Šiai šeimai galiu tik palinkėti stiprybės ir kantrybės, nes šių dalykų gyvenime niekada nebūna per daug.


Turinys

 • 1. Mano vaikystės atostogos tėvų namuose
 • 2. Vaiko daiktinė, kultūrinė aplinka namuose
 • 3. Tėvų požiūris į vaiko atostogas
 • 4. Vaiko darbas namuose ir jo ugdomoji reikšmė
 • 5. Tėvų elgesio su vaiku namuose pobūdis: priežiūra, kontrolė, bausmės
 • 6. Vaiko požiūris į atostogas tėvų namuose
 • 7. Vaiko santykiai su namiškiais ir draugais
 • 8. Suaugusiųjų požiūris į atostogų reikšmingumą vaikui
 • 9. Vaiko įgyto patyrimo panaudojimas situacinio mikromokymo(si) projektuose/situacijos, kurių pagrindu galima projektuoti vaikui reikšmingą mikromokymą(si)
 • 10. Mano įspūdžiai po apsilankymo vaiko namuose
 • 11. Vaiko situacija atostogų metu
 • Rekomendacijos mergaitės motinai
 • PRIEDAI
 • 1 PRIEDAS. Pokalbis su Kotrynos motina
 • 2 PRIEDAS. Pokalbis su Kotryna

Reziumė

Autorius
longevity
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 5, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Gabių vaikų ugdymas: problemos ir metodai

Pedagogika Referatas 2013 m. saule3
,,Dabartinė žmonija išgyvena didžiulį virsmą - vaikų auklėjimą ir švietimą grindžiančių pažiūrų esminį pasikeitimą. Galima drąsiai teigti, jog vien sudėtingiausių šiandienos užduočių -...

Tėvų emigracijos įtaka vaiko socialiniai raidai

Pedagogika Diplominis darbas 2013 m. mvilijute
Lietuvoje vis opesnė problema tampa emigracija. Užgožiamos šeimos vertybės, nes pasitaikius galimybei užsidirbti daugiau, ir taip užtikrinti materialinę gerovę, pasirinkimų laisvę. Vis daugiau...