Sodybų priešgaisrinė sauga

26 psl. / 6169 žod.

Ištrauka

Priešgaisrinė sauga – veikla, kuria įgyvendinama gaisrų prevencija ir jų gesinimas, žmonių ir turto gelbėjimas gaisro metu. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemą sudaro priešgaisrinės gelbėjimo ir kitos pajėgos bei teisinės, organizacinės, ekonominės, socialinės, mokslinės, techninės priemonės, skirtos gaisrų prevencijai, jiems gesinti, žmonėms ir turtui gelbėti gaisro metu. Įgyvendinant gaisrų prevenciją, gesinant gaisrus bei gelbstint žmones ir turtą gaisro metu, pagal įstatymą gali būti apribotas asmens judėjimo laisvė, nuosavybės ir būsto neliečiamumo teisėmis.

Kasmet gaisrai padaro daug žalos. 2015 m. įvyko 5422 gaisrai. Iš jų 254 kilo dėl elektros prietaisų gedimų, juose žuvo 11 žmonių. 2014 m. per tą patį laikotarpį dėl šių priežasčių kilo 273 gaisrai ir žuvo 9 žmonės. Tokio tipo nelaimės neretai įvyksta dėl elektros lizduose paliktų prietaisų laidų. Daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, tai 73 proc. namuose palieka įjungtą televizorių, taip pat 47 proc. žmonių palieka kompiuterius.

Tikslas: Apsaugoti žmogų ir turtą kilus gaisrui.

Uždaviniai:

 1. Supažindinti su sodybų tipais.
 2. Pristatyti priešgaisrinės saugos reikalavimus.
 3. Pasiūlyti, kaip apsaugoti namus nuo galimų gaisrų.

Turinys

 • 1. SODYBOS4
 • 2. SODYBŲ PLANAVIMAS6
 • 3. SODYBŲ PASTATAI IR ĮRENGlNlAl11
 • 4. PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI NAMŲ IR ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMUI13
 • 5. PRIEŠGAISRINIAI REIKALAVIMAI DŪMTRAUKIAMS19
 • 6. PASTATŲ ŽAIBOSAUGA21
 • 7. VANDENS TELKINIAI26
 • IŠVADOS27
 • INFORMACINIAI ŠALTINIAI28

Reziumė

Autorius
gerduliukas
Tipas
Referatas
Dalykas
Sauga
Kaina
€3.12
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Lap 7, 2016
Apimtis
26 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Radiacinė sauga

Sauga Referatas 2009 m. kataleja
Radioaktyviosios medžiagos kenkia tiek žmogaus, tiek gyvūnų organizmui. Jos gali nusėsti ir ant drabužių, ir ant odos. Toks radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas žmogus yra...

Darbo saugos bei sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai

Sauga Referatas 2013 m. ddaarriiuuss
Darbo sauga - įvairių priemonių (teisinių, socialinių-ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių) sistema, užtikrinanti darbuotojų sveikatą ir darbingumą gamybos procese. Tai pirmaeilės svarbos klausimas,...

Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai UAB „X“

Sauga Referatas 2019 m. pikachu
Šio darbo tikslas yra išsiaiškinti, suprasti ir pateikti UAB „X“ Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus. Aprašyti įmonės bendruosius nuostatus, pareigybinius nuostatus, darbuotojų išduotąsias...

Žmogaus saugos modulio konspektas

Sauga Konspektas 2018 m. citrusiniaivaisiai
Sudarytas konspektas pilnai apibendrina Žmogaus saugos modulio eigą. Aptarti visi klausimai ir temos. Naudojantis šiuo konspektu, gautas aukščiausias įvertinimas.