UAB „Baldita“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas

26 psl. / 4667 žod.

Ištrauka

Verslo ekonomika - tai naujausios verslo ekonomikos teorijos ir praktikos žinios, būtinos naujai situacijai adekvačiai kompetencijai susiformuoti, kompleksinių ir analitinių verslo organizacijų problemų sprendimo, ekonominių žinių ir gebėjimų; gebėjimas taikyti strateginio mąstymą, įžvelgti verslo galimybes ir pasekmes nacionalinėje ir globalioje aplinkoje, spręsti įvairius einamuosius ir strateginius verslo organizavimo klausimus.

Verslas – tai ūkinė veikla, kurią sudaro prekių gamyba ir komercija (pirkimas – pardavimas), jų tarpusavio sąveika. Verslininkai, teikdami paslaugas ar prekes vartotojams, siekia ne tik pastarųjų poreikių patenkinimo, bet taip įgyvendina ir savo interesus. Kiekvieno verslininko tikslas – gauti pelną. Be jo nebūtų galima plėtoti prekybos, prisitaikyti bei išsilaikyti taip greitai kintančioje šiandieninėje rinkoje bei atlaikyti konkurenciją.

Darbo tikslas – apskaičiuoti UAB „Baldita“ einamųjų metų rodiklius, juos susisteminti ir pateikti pelningumo analizę bei prognozę.

Uždaviniai:

Apskaičiuoti:

 1. Įmonės metų gamybos mastą ir apimtį.
 2. Bendrąsias metų netiesiogines gamybos išlaidas ir kiekvieno gaminio netiesiogines gamybos išlaidas.
 3. Kiekvieno gaminio savikainą.
 4. Metų veiklos rezultatus.
 5. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimo rodiklius.

Bendraautorių indėlis:

Arvidas Tumasonis skaičiavo gamybos mastą ir apimtis, tiesiogines gamybos išlaidas kiekvienam gaminiui, kiekvieno gaminio gamybinę savikainą, metų veiklos rezultatus, turto panaudojimo efektyvumo rodiklius, įmonės pasikeitimai.

Ignas Paulauskas skaičiavo pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikį, bendrąsias metų netiesiogines gamybos išlaidas ir kiekvieno gaminio netiesiogines gamybos išlaidas, įmonės metų veiklos sąnaudas, įmonės veiklos efektyvumą.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.1. Gamybos apimtis ir mastas4
 • 1.2. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų poreikis5
 • 1.3. Tiesioginės gamybos išlaidos kiekvienam gaminiui5
 • 1.4. Bendrosios metų netiesioginės gamybos išlaidos ir kiekvieno gaminio netiesioginės gamybos išlaidos8
 • 1.5. Gamybinė savikaina13
 • 1.6. Įmonės metų veiklos sąnaudos13
 • 1.7.Įmonės metų veiklos rezultatai (grynasis pelnas)16
 • 1.8.Įmonės veiklos vertinimo rodikliai18
 • 1.9. Turto panaudojimo efektyvumas19
 • 2. Įmonės veiklos rezultatų pasikeitimas21
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪRA26

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai