Vadovavimo stiliai ir juos formuojantys veiksniai

16 psl. / 2952 žod.

Ištrauka

Šiuolaikinė visuomenė skuba gyventi. Laimi tas, kas spėja įsijausti į dabartinį ritmą – tas, kuris yra stipresnis, aktyvesnis, gabesnis, apsukresnis, kūrybiškesnis, mokantis greičiau nei kiti prisitaikyti ir keistis. Dabar tokios savybės ypač svarbios organizacijoms ir jų darbuotojams.

Vadovavimas – grupės ar visos organizacijos narių veiklos nukreipimas, įtakos darymas, siekiant atlikti būtinas užduotis. (Literatūra 1)

Šiandieniame gyvenime kinta ne tik organizacijų kultūra bet vadovavimo samprata – kintair vadovo vaidmuo organizacijoje. Šiuolaikinis vadovas privalo analizuoti ir spręsti problemas, būti

lyderiu, nuolat mokytis ir sudaryti sąlygas mokytis kitiems, gebėti kurti ir įgyvendinti strateginį planą, gebėti telkti komandas, įtraukti personalą į pokyčių vadybos procesą. ( Literatūra 2)

Vadovavimo procesą organizacijoje didžia dalimi nulemia vadovo darbo stilius t.y. tarpusavyje susiję vadovavimo metodai, elgesio normos, taisyklės, kuriuos vadovas naudoja savo darbe tam, kad paskatintų pavaldinį siekti organizacijos tikslų.

Darbo tikslas: apibūdinti vadovavimo stilius ir juos formuojančius veiksnius, pateikti Lietuvos įmonių UAB „Baisiogalos bioenergija“ ir UAB „Melga“ vadovavimo stilių palyginimą.

Darbo uždaviniai:

1. Apibrėžti įmonių vadovavimo stilius

2. Apibūdinti veiksnius, kurie formuoja vadovavimo stilius

3. Palyginti įmonių vadovavimo stilius.

Tyrimo objektas: UAB „Baisiogalos bioenergija“ ir UAB „Melga“

Tyrimo metodai:

 • Mokslinės literatūros ir kitų informacijos šaltinių sintezė
 • Pasirinktų įmonių vadovavimo stilių paliginamoji analizė. Ji atlikta remiantis darbuotojų apklausomis.

Darbo struktūra:

 • Teorinė dalis, joje apibūdinami vadovavimo stiliai, juos formuojantys veiksniai.
 • Praktinė dalis, joje analizuojami UAB “Baisiogalos bioenergijos“ ir UAB „Melgos“ įmonių vadovavimo stiliai.

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. Vadovavimo stiliai5
 • 1.1 Tradicinis vadovavimo stilius5
 • 1.2 Šiuolaikinis vadovavimo stilius7
 • 1.3 Veiksniai, formuojantys vadovavimo stilių9
 • 2. Lietuvos įmonių teorinė palyginamoji analizė10
 • UAB “Baisiogalos bioenergija”10
 • UAB „Melga“12
 • Įmonių valdymo stilių palyginimas14
 • Išvados15
 • Literatūra16

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 8, 2016
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai