Lietuvos inovacijų 2010 – 2020 m. strategija

7 psl. / 2002 žod.

Ištrauka

Globaliame pasaulyje inovacijos tampa esminiu ekonominės plėtros veiksniu, būtina sąlyga visuomenės poreikiams tenkinti bei vienu iš pagrindinių ekonominio augimo bei stabilumo pagrindo elementų. Inovacijų plėtra ir jos politika buvo labai svarbi ir Lietuvai, kuri paveikta pasaulinės finansų krizės, taip pat siekė ekonomikos augimo, tačiau vienas iš pagrindinių elementų galinčių padėti valstybei įveikti krizę, skatinti ekonomiką buvo inovacijos. Dėl šios priežasties, buvo imtasi veiksmų ir sukurta 2010-2020 m. Lietuvos inovacijų strategija, kurios paskirtis buvo sutelkti ir efektyviai valdyti Lietuvos išteklius bei kurti konkurencingą, naujausiomis technologijomis ir kvalifikuotais žmogiškaisiais ištekliais grindžiamą žinių ekonomiką. Šios strategijos vizija yra didelės pridėtinės vertės produktų ir paslaugų gamyba bei tiekimas, kurių konkurencingumą globalioje rinkoje lems inovatyviam verslui palanki aplinka, taip pat švietimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sistema, kuri sąveikaudama kartu su verslu, padės ugdyti kūrybingą visuomenę ir kurs aukšto lygio žinių bazę naujovėms. Lietuvos inovacijų 2010-2020 m. strategijoje iškeltas tikslas yra kurti kūrybingą visuomenę bei sudaryti sąlygas plėtoti verslumą ir inovacijas. Šiam 2010-2020 m. Lietuvos kaip inovatyvios valstybės strategijos tikslo įgyvendinimui buvo iškelti tokie uždaviniai kaip valstybės integracijos į globalias rinkas didinimas, tarptautinių studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtra, skatinti tiesiogines užsienio investicijas į didelės pridėtinės vertės produktus ir kiti uždaviniai padėsiantys Lietuvai tapti inovatyvia ir kūrybinga valstybe.

Strategijos analizė

Strategijos sukūrimas, tikslo iškėlimas ir uždavinių įgyvendinimas tai vieni pirmųjų žingsnių link inovacijų plėtros skatinimo ir jos adekvačios politikos sukūrimo Lietuvoje. Svarbu atkreipti dėmesį, kad be šių Lietuvoje veikiančių valstybės organų: inovatyvumo ekonomikos tarybos, ūkio ministerijos, švietimo ir mokslo ministerijos bei kitų socialinių partnerių („Versli Lietuva“, INVEGA, MITA ir kt.) tikslas būtų sunkiai įgyvendinimas, nes kiekviena šių organizacijų duoda didelį indelį į bendro tikslo pasiekimą, pavyzdžiui, Ūkio ministerija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija stebi šioje strategijoje nustatytų inovacijų srities vertinimo rodiklių kaitos tendencijas. Be viso to, Ūkio ministerija kartu su Švietimo ir mokslo ministerija paskirsto konkrečius už šios strategijos įgyvendinimą atsakingus vykdytojus ir prioritetines sritis. Visa tai labai svarbus indėlis, siekiant skatinti inovatyvumą, kadangi nė viena valstybė negali pirmauti visose srityse, todėl labai svarbu pasirinkti ūkio sektorius, kuriuose Lietuva galėtų geriausiai pritaikyti ribotus išteklius ir pasiekti optimaliausių rezultatų. Perspektyviausi Lietuvoje turėtų sektoriai, kuriantys didelę pridėtinę vertę, turintys kritinį kiekį aukštos kvalifikacijos žmogiškojo potencialo, plėtros potencialą rinkoje ir galimybių didinti produktyvumą. Taigi, remiantis sukurta inovacijų skatinimo strategijos Lietuvos prioritetinės sritys yra šios :


Reziumė

Autorius
gretavgreta
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 2, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Viešojo valdymo reformos strategija Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas sandrjoos
Šiandien visuomenės gyvenimo pokyčius įtakoja įvairūs globalizacijos veiksniai, valstybių politiniai, ekonominiai ir socialiniai konfliktai. Šie globaliniai pokyčiai visuomenėje sukelia netikėtas problemas, kurias norint...

Pensijų sistemos reforma Lietuvoje 1990 - 2010 m.

Viešasis administravimas Kursinis darbas laisve
               Socialinė apsauga yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Jos pagrindą sudaro Valstybinio socialinio draudimo sistema, užtikrinanti apdraustiems šalies gyventojams pajamas senatvės, ligos, invalidumo,...