Neverbalinė komunikacija mokymosi procese

5 psl. / 2129 žod.

Ištrauka

Atlikti tyrimai skelbia, kad tik 7 % žodinės ir rašytinės informacijos (verbalinė komunikacija) priimama mokymosi proceso metu, visa kita informacija, t. y. 93 % gaunama neverbalinės komunikacijos pagalba (Pease, 2003). Neverbalinė komunikacija yra tokia svarbi, nes kūno ignoravimas mokymosi procese reiškia ignoruoti visą organizmą, kadangi jis yra vientisas organų rinkinys ir jo funkcijos turi didelę reikšmę mokymuisi. Nepakankamas dėmesys suaugusiųjų švietėjų ir besimokančiųjų emocijoms, kurios lemia aplinkos sukūrimą bei medžiagos prieinamumą ir įsisavinimą, yra šio tyrimo problema, kadangi per mažas dėmesys yra skiriamas neverbalinės komunikacijos svarbai švietime. Todėl iškyla klausimas, ar neverbalinė komunikacija turi reikšmės mokymosi procesui?


Turinys

  • Šio straipsnio objektas – neverbalinė komunikacija mokymosi procese.
  • Straipsnio tikslas – nustatyti neverbalinės komunikacijos reikšmę mokymosi procese.
  • Uždaviniai:
  • 1. Apibrėžti neverbalinės komunikacijos sampratą;
  • 2. Pateikti neverbalinę komunikaciją grindžiančias teorijas;
  • 3. Nustatyti neverbalinės komunikacijos svarbą suaugusiųjų mokymosi procese.
  • Tyrimo metodai: Tyrimas atliktas naudojant anketinę apklausą. Imtis – proginė, nereprezentatyvi, netikimybinė. Tyrimo dalyviai - 31 besimokantis įvairiose švietimo institucijose, daugiausia aukštosiose mokyklose, įvairiose studijų pakopose ir tęstinėse studijose. Besimokančiųjų amžius 18–30 metų. Tarp jų 27 moterys ir 4 vyrai.

Reziumė

Autorius
karmis2
Tipas
Referatas
Dalykas
Edukologija
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 4, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Mokymasis visą gyvenimą Švedijoje

Edukologija Referatas agnieshka85
Švedija vadinama „Visų žmonių namais“, kadangi čia yra rūpinamasi visais savo šalies piliečiais nuo kūdikių iki pačių seniausių. Švedija gerbūvio valstybę su gebėjo...

Mokymosi proceso valdymas

Edukologija Referatas ugneciu7
Mokymasis – ko ne visą gyvenimą trunkantis reiškinys: mokomės vaikščioti, kalbėti, mokomės jausti, gyventi ir galiausiai nepaliaujamai mokomės mokytis. Pati mokymosi pradžia, kaip...