Biomasės susidarymas ir irimas. Fotosintezė

17 psl. / 3827 žod.

Ištrauka

Aplinkoje, kurioje gyvenama, yra daug įvairių išteklių, iš kurių vieni yra atsinaujinantys, o kiti neatsinaujinantys. Pastaruosius reikia naudoti taupiai, nes jiems pasibaigus, jie išnyks. Kalbant apie atsinaujinančius energijos šaltinius, reikia pastebėti, kad jie yra amžini ir reikia tik mokėti jais pasinaudoti. Prie atsinaujinančių energijos šaltinių yra priskiriama: Saulės, vėjo, biomasės, vandens, geoterminė energijos. Šie atsinaujinantys ištekliai sudaro nemažą dalį pasaulinėje energetikoje.

Kalbant konkrečiai apie biomasę, galima pastebėti, kad šios atsinaujinančios energijos visumą sudaro trys energijos rūšys. Tai: augalinė biomasė, biodegalai ir bioalyva bei biodujos. Taigi šioje dalyje bus aptariamos kiekviena biomasės energijos rūšis. Biomasė apibūdinama kaip žemės ūkio (įskaitant augalinės ir gyvulinės kilmės medžiagas), miškininkystės ir su ja susijusių pramonės šakų produktų, atliekų ir jų likučių, taip pat pramonės ir komunalinių atliekų biologiškai skaidoma dalis. Biomasė gali būti panaudojama gauti bioenergijai, biokurui bei kitiems produktams.

Kasmet fotosintezės metu augalų stiebuose, šakose ir lapuose sukaupiamas energijos kiekis, keletą kartų didesnis už pasaulio energijos poreikius. Energijos kiekis, gaunamas, naudojant biomasę kaip kurą, priklauso nuo 2 pagrindinių veiksnių: jos kaloringumo ir drėgnumo. Išsiskurusios energijos panaudojimo efektyvumas darbui atlikti priklauso nuo energetinių įrenginių naudingumo koeficiento. Kadangi mediena yra svarbus gamtinis išteklius ne tik energetikoje, net ir baldų, popieriaus, gyvenamųjų namų gamybos srityje, todėl stengiamasi šį išteklių tausoti. Energetinėms reikmėms pastaruoju metu stengiamasi vis daugiau naudoti medienos atliekų, šiaudų ir energetinių augalų. Taip pat yra įsisavinami nauji efektyvūs biomasės panaudojimo technologijų būdai, tokie kaip biodujų gavyba, medienos atliekų granuliavimas ir dujofikavimas.

Darbo problema. Todėl svarbu žinoti biomasės susidarymą ir irimą, bei fotosintezę ir jos svarbą. Nes kalbant konkrečiai mūsų pasirinkta referato tema apie vieną iš atsinaujinančių energijos šaltinių t.y. biomasės susidarymą ir irimą, bei fotosintezę, tai šios biomasės ištekliai turi didelį potencialą plėstis ir būti vis daugiau panaudojami tiek gyvenamojoje aplinkoje, tiek gamyboje. Šių biomasės išteklių bei fotosintezės panaudojimas leistų sumažinti pirminės energijos panaudojimą. Taip pat reikia pastebėti, kad biomasės ištekliai nekelia pavojaus aplinkai ir neskatina klimato atšilimo efekto, kuris tampa vis didesne problema aplinkai. Taigi, kalbant jau vien iš aplinkosauginės pusės, reikia pastebėti, kad atsinaujinantys ištekliai yra daugiau saugantys nei kenkiantys aplinkai. Taip pat reikėtų pastebėti, kad, nors ir pradėti naudotis biomasės ištekliais energijai gauti yra pakankamai brangu, tačiau, reikia paminėti, kad jie yra rentabilūs ir atsiperka per keletą ar kelioliką metų. Kalbant apie ateitį, tikimasi, kad jų poreikis ir naudojimas dar labiau išaugs. Taigi pačios biomasės susidarymas ir irimas, bei fotosintezės panaudojimas yra svarbūs ir turi žymų potencialą ir teoriškai gali beveik neribotai tiekti santykinai švarią ir dažniausiai vietinę energiją, kuri gali būti panaudojama pačiose įvairiausiose srityse.

Darbo objektas. Biomasės susidarymas ir irimas, bei fotosintezė.

Darbo tikslas. Išsiaiškinti biomasės susidarymą ir irimą, bei panagrinėti fotosintezę.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti pagrindinius biomasės išteklius;
 2. Išnagrinėti, kas skatina biomasės susidarymą ir irimą, fotosintezę, panaudojimą;
 3. Pateikti išvadas ir pasiūlymus.

Darbo metu taikyti metodai. Mokslinės literatūros ir periodinių leidinių analizė; internetinės informacijos šaltinių analizė, bei lyginamoji analizė.

Darbo struktūra: Darbą sudaro titulinislapas, turinys, įvadas. Darbas susideda iš dviejų dėstomųjų dalių: pirmojoje dalyje bus aptartos priežastys, kurios skatina biomasės susidarymą ir irimą, bei kam yra biomasė panaudojama, jos panaudojimo galimybes ir perspektyvas Lietuvoje; antroji darbo dalis skirta būtent aptarti fotosintezę atskirai ir jos panaudojimą. Darbo gale pateikiamos išvados ir pasiūlymai, bei literatūros sąrašas.

Taigi, darbas yra skirtas panagrinėti biomasės susidarymui ir irimui, bei fotosintezei, aptarti jų panaudojimo galimybes Lietuvoje. Taip pat svarbu yra išsiaiškinti, kaip yra įsisavinamos biomasės energijos ištekliai, ir kuo svarbi pati fotosintezė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BIOMASĖS IŠTEKLIAI5
 • Biomasės apibūdinimas5
 • Pagrindinės biomasės išteklių rūšys, panaudojimas6
 • Augalinė biomasė6
 • Biodegalų ir bioalyva7
 • Biodujos8
 • 2. BIOMASĖS SUSIDARYMAS IR IRIMAS BEI FOTOSINTEZĖS PROCESAS9
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI14
 • LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 6, 2017
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos

Ekologija Referatas sausainis
Visuomenės mąstysena ir vertybės pamažu keičiasi. Žmonės tampa atsakingesni ir labiau rūpinasi tuo, kaip gyvena ir ką paliks po savęs. Populiarėjanti sveikos gyvensenos...

Atliekų susidarymo šaltiniai ir atliekų tvarkymas

Ekologija Referatas 2007 m. boriseviciene
Atliekų susidarymas ir tvarkymas yra viena svarbiausių aplinkosaugos problemų, atsiradusi vos įsikūrus pirmosioms gyvenvietėms dar prieš mūsų erą. Tačiau šiame šimtmetyje atliekų tvarkymo...

Biomasės panaudojimas Lietuvoje

Ekologija Referatas 2011 m. safyra
Biomasė yra vienas labiausiai paplitusių ir plačiausiai naudojamų atsinaujinančių energijos šaltinių. Kasmet fotosintezės metu augalų stiebuose, šakose ir lapuose sukaupiamas energijos kiekis, keletą...

Biomasė ir fotosintezė

Ekologija Referatas 2011 m. rasa13
Aplinkoje, kurioje gyvenama, yra daug įvairių išteklių, iš kurių vieni yra atsinaujinantys, o kiti neatsinaujinantys. Pastaruosius reikia naudoti taupiai, nes jiems pasibaigus, jie...