Vartotojų teisių gynimas Lietuvoje

26 psl. / 6930 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Vartotojų teisių gynimas yra viena iš svarbiausių valstybės ekonominės ir socialinės politikos sričių. Tinkamas vartotojų teisių apsaugos lygis – viena iš prielaidų sėkmingai įsilieti į Europos Sąjungos vieningą rinką. Šiandien Lietuvoje vertinamos ir ginamos vartotojo teisės ir jų interesų atstovavimas įauga į mūsų kasdienybę.

Europos Sąjungoje vyksta laisvas prekių ir paslaugų judėjimas. Padidėjo prekių ir paslaugų pasiūla, padažnėjo išvykos į užsienį, plinta prekyba internetu. Vis dažniau mūsų šalies piliečiai prekes ir paslaugas perka ne tik Lietuvoje. Vis daugiau užsieniečių perka pas mus ar naudojasi paslaugomis čia, Lietuvoje.

493 milijonai Europos vartotojų, sukuriantys 58 % Europos Sąjungos bendrojo vidaus produkto, yra labai svarbi Europos ekonomikos varomoji jėga. Tam, kad ji galėtų visiškai atsiskleisti, būtina sukurti dinamišką vidaus rinką.

Europos vidaus rinka, kuri galėtų būti didžiausia pasaulio mažmeninės prekybos rinka, šiuo metu, deja, yra susiskaldžiusi ir nepakankamai išplėsta. Nepaisant tam tikros pažangos, elektroninė prekyba – labai svarbus tarptautinės prekybos elementas – tebėra ribota. 2006 m. prekes arba paslaugas internetu pirko 27 % interneto naudotojų, tačiau tik 6 % iš jų jas pirko iš užsienio įmonių.

Siekdama įveikti esamas problemas, Komisija paskelbė naująją 2007 – 2013 m. vartotojų apsaugos strategiją, kuria siekiama:

reformuoti teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų, ypač perkančių prekes arba paslaugas kitoje šalyje, teises;

tobulinti skundų nagrinėjimo procedūrą ir stiprinti kovą su sukčiavimu;

atidžiau prižiūrėti rinkas ir stebėti nacionalinę politiką;

įgyvendinti vartotojų informavimo ir švietimo politiką;

užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą ES teisės aktais.

Europos vartotojų centrai Pasaulio vartotojų dieną (kovo 15 d.) ES šalyse surengė įvairių informacinių renginių. Tuo pačiu metu Berlyne vyko konferencija elektroninės prekybos tema. Visuose šiuose renginiuose buvo pabrėžiama, kaip skaitmeninės technologijos keičia visų mūsų įpročius – tiek pirkėjų, tiek prekiautojų, tiek teisės aktų leidėjų.

Analizuojama tema yra svarbi tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu, nes dažnas vartotojas yra nusipirkęs netinkamą prekę, ar jam buvo suteikta nekokybiška paslauga, todėl kiekvienas vartotojas turi žinoti teisinius bei praktinius tokio pobūdžio klausimus bei jų sprendimo galimybes ir būdus.

Darbo tikslas – išanalizuoti vartotojų teisių gynimą Lietuvoje.

Darbo objektas – vartotojų teisių apsauga.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti vartotojų teisių gynimo pagrindines nuostatas bei įstatymus.
 2. Įvardinti pagrindines vartotojų teisių gynimo institucijas ir jų kompetenciją.
 3. Išanalizuoti kaip ginamos vartotojų teisės Lietuvoje, analizuojant atskirus vartotojo veiksmus.
 4. Apibūdinti nesąžiningos komercinės veiklos kriterijus bei vartotojų teisių gynimą, susijusį su nesąžiningu sutarčių sudarymu.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, teisės aktų, dokumentų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMAS5
 • 1.1. Bendrosios nuostatos, istorinė raida5
 • 1.2. Vartotojų teisių gynimo institucijos ir organizacijos9
 • 1.3. Vartotojų teisių gynimas: praktiniai patarimai10
 • 1.3.1. Vartotojo veiksmai, nusipirkus nekokybišką maisto produktą10
 • 1.3.2. Vartotojo veiksmai, nusipirkus nekokybišką gaminį11
 • 1.3.3. Vartotojo veiksmai, gavus nekokybiškas paslaugas13
 • 1.3.4. Nesąžininga komercinė veikla14
 • 1.3.5. Reklamos draudimai bei reikalavimai jai17
 • 1.3.6. Nesąžiningos sutarčių sąlygos20
 • 1.4. Vartotojų teisių gynimas: teismų praktika22
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIAI25
 • PRIEDAI27

Reziumė

Autorius
dalia123
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 9, 2017
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Vartotojų teisių apsauga

Teisė Referatas touch.my.feelings
Kiekvienos išsivysčiusios šalies pareiga ginti ir apsaugoti vartotojų teises. Lietuvoje šiam klausimui skiriamas nemenkas dėmesys. Vartotojas turi teisę gauti išsamią ir teisingą informaciją...

Vartotojų teisių apsaugos įstatymas

Teisė Prezentacija marinamarina
Vartotojų teisės šaltiniai: - Konstitucija - Civilinis kodeksas - Vartotojų teisių apsaugos įstatymas - Produktų saugos įstatymas - Reklamos įstatymas - Alkoholio kontrolės...