Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Valdzių padalijimo principai

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo aktualumas ir problematika. Valdžių padalijimo problematika yra reikšminga ir šių dienų Lietuvos konstitucionalizmo raidai, nes kaip tik šiuo metu yra gana daug siūlymų organizuoti referendumus, keisti konsti­tuciją sukuriant dvejų rūmų parlamentą, plėsti prezidento galias, įvesti renkamus teisėjus. Taigi netiesiogiai pripažįstama, jog dabartinis valdžių padalijimo modelis yra negeras, nes priešingu atveju nereikėtų jo keisti.

Darbo objektas – valdžių padalijimo principai.

Darbo tikslas - parodyti valdžių padalijimo teorijos kilmę, jos raidą ir šiuolaikinį požiūrį į jau klasikine tapusią teoriją. Darbe pabrėžiama valdžių padalijimo teorinio ir praktinio paveldo specifika.

Darbo uždaviniai.

Darbe ieškoma atsakymų į klausimus:

koks valdžių padalijimo modelis yra geriau­sias?;

kokie kriterijai suteikia galimybę valdžių padalijimo modelį vertinti kokybinių kriterijų lygmeniu?;

ar nuolatinis valdžių padalijimo modelio tobulinimas keičiant konstitucijas nepažeidžia konstitucijos stabilumo vertybės?

Darbo pabaigoje formuluojamos išvados. Jose atsakoma į iškeltus klausimus, apibrėžiamas dviejų siekiamybių - konstitucijos stabilumo ir valdžių padalijimo santykis.

Darbo metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų apžvalga bei analizė.

Darbo tipas:
Apimtis:
6500 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. KONCEPCIJOS KILMĖ IR RAIDA4
  • 2. KONSTITUCIJOS STABILUMAS IR SIEKIS TOBULINTI VALDŽIŲ PADALIJIMO MODELĮ15
  • IŠVADOS19
  • LITERATŪRA20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valdžių padalijimo principas
Referatas Valdžių padalijimo principas

Vienas pagrindinių pilietinės visuomenės tikslų yra apsaugoti ir garantuoti žmogaus teises. Tauta, budama suvereniteto šaltinis [...]

Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas Lietuvoje
Referatas Valdžių padalijimo principo įgyvendinimas Lietuvoje

Teisingumas, atvira, darni pilietinė visuomenė, teisinė valstybė būtų neįmanomi, jeigu visa valstybės valdžia būtų sutelkta [...]

Valdžių padalijimo principo sampratos dinamika teisėje
Kursinis darbas Valdžių padalijimo principo sampratos dinamika teisėje

Daugelis pasaulio teisės tyrinėtojų bei mokslininkų, siekdami kuo tiksliau paaiškinti esmines tezes, susijusias su valstybės [...]

Valstybės institucijos ir valdžių padalijimas Lietuvoje
Prezentacija Valstybės institucijos ir valdžių padalijimas Lietuvoje

valstybės valdžios galių paskirstymas skirtingoms institucijoms, siekiant apriboti valdžią ir išsaugoti laisvę bei lygybę. Valdžių [...]

Valdžių padalijimo doktrina
Prezentacija Valdžių padalijimo doktrina

Senovės Graikijoje piktnaudžiauta valdžios įgaliojimais. Imtasi siekiant veiksmingo valdymo kovoti su nuosavybe. Platonas vienas pirmųjų, suprasdamas neigiamus [...]

Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje
Referatas Konstitucinis valdžių pasidalijimo principas ir jo realizavimas Lietuvos valstybės valdžios sąrangoje

Valdžių pasidalijimo principas yra vienas svarbiausių teokratijos veiksnių, kuris yra įtvirtintas konstitucijoje. Šis principas susijęs [...]

Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis
Diplominis darbas Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis

                  Darbo aktualumas. Gero valdymo koncepcija pradėta nagrinėti XX a. pabaigoje. Koncepcija neturi nusistovėjusio [...]

Gero valdymo principų įgyvendinimas LR Viešųjų pirkimų tarnyboje
Diplominis darbas Gero valdymo principų įgyvendinimas LR Viešųjų pirkimų tarnyboje

Bakalauro baigiamajame darbe analizuojami gero valdymo principai ir veiksniai, lemiantys šių principų įgyvendinimo galimybes viešosiose [...]

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas
Tyrimas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas

Viešojo valdymo tobulinimo dokumentai – priemonės, parengtos siekiant numatyti esminius viešojo valdymo pokyčius, viešojo valdymo [...]

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]

Baudžiamosios teisės principai
Referatas Baudžiamosios teisės principai

Teisės principai – tai esminės nuostatos, nurodančios, kokia turėtų būti tiek teisė apskritai, tiek [...]

Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė
Diplominis darbas Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Dėl intensyvėjančios gamybos bei aplinkos taršos, augančių visuomenės poreikių ir ekonomikos plėtros, pasaulio [...]

Vaiko globos nustatymo principai teisinė analizė
Kursinis darbas Vaiko globos nustatymo principai teisinė analizė

Vaiko globa Lietuvoje pradėjo kurtis dar 16-tame amžiuje. Šiandien – tai reglamentuota valstybės vaiko gerovės [...]

Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai
Referatas Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai

Informaciniuose žinynuose rašoma, kad Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves [...]