Ilgalaikio turto auditas

10 psl. / 1950 žod.

Ištrauka

Temos problema ir aktualumas. Finansinių ataskaitų auditas laikomas vienu iš patikimų ekonominės informacijos šaltinių, kadangi nepriklausomo auditoriaus išvadoje informacijos vartotojams pateikiama objektyvi auditoriaus nuomonė apie audituotas finansines ataskaitas. Siekiant, kad auditas pateisintų visuomenės lūkesčius ir būtų naudingas, svarbu, kad jis būtų kokybiškas.

Darbo objektas: ilgalaikio turto auditas.

Darbo tikslas: išanalizuoti ilgalaikio turto audito ypatumus.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti ilgalaikio turto audito uždavinius ir tikslus, audito etapus.

Išanalizuoti ilgalaikio turto audito riziką, audito procedūras, darbo dokumentus.

Informacijos šaltinių apžvalga: rašant darbą naudotasi moksline mokomąja literatūra, teisės aktais.

Darbo metodika ir priemonės: literatūros šaltinių analizė.


Turinys

  • 1. ĮVADAS3
  • 1.1. ILGALAIKIO TURTO AUDITAS3
  • 1.2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto sąvokų analizė3
  • 1.3. Ilgalaikio materialiojo turto audito etapai4
  • 1.4. Ilgalaikio nematerialiojo turto auditas6
  • 2. ILGALAIKIO TURTO AUDITO YPATUMAI7
  • 2.1. Ilgalaikio turto audito procedūros ir darbo dokumentai7
  • 2.2. Ilgalaikio turto audito rizika8
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI10

Reziumė

Autorius
darina
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 13, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Ilgalaikio materialiojo turto auditas

Apskaita Diplominis darbas ginteriukas
Akcinė bendrovė "Anykščių vynas" įkurta 1926 m. - seniausia rytinio Baltijos regiono įmonė, pramoniniu būdu pradėjusi gaminti vyną. Jos įkūrėjas - diplomuotas agronomas...

Ilgalaikio finansinio turto apskaita

Apskaita Referatas 2007 m. mexxy
Finansiniu turtu laikomas turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant kitų įmonių veikloje. Tai investicijos, paskolos, įmonės anksčiau...