"Samgung electronics" aplinkos JAV rinkoje veiksnių analizė

20 psl. / 4212 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Viena iš perspektyviausių verslo sričių yra prekyba buitine technika, gerėjant žmonių pragyvenimo lygiui, didėja ir žmonių poreikiai. Pasaulyje egzistuoja daug įmonių, prekiaujančių buitine technika, todėl konkurencija rinkoje yra neišvengiama. Dėl konkurencijos rinkoje, mažėja kainos, gerėja kokybė ir daugėja vartotojų pasirinkimo galimybių. Konkurencija padeda suklestėti technologinėms naujovėms. Įmonė, norėdama užsitikrinti sėkmingą veiklą, turi numatyti strategiją, kuri garantuotų nuolatinį konkurencinį pranašumą rinkoje. Ypač didelę reikšmę įmonėms, siekiančioms išlikti konkurencingomis ir didinančioms konkurencinius pranašumus, turi rėmimo strategijos parinkimas bei technologinės inovacijos. Tam, kad organizacijos pasiektų savo tikslų arba patirtų nuostolius priklauso nuo to, kaip ji veiks ir konkuruos savo rinkoje. Šiam veiksmui įtakos turi ne tik kaip ji vystysis ir veiks savo viduje, bet ir tai, kaip ji sugebės orientuotis, neutralizuoti negatyvius reiškinius, susikurti kuo palankesnes sąlygas ir funkcionuoti išorinėje aplinkoje. Pasak V. Ramanauskienės (2005, p. 14 ) Organizacijos sėkmė daugiausia priklauso nuo to, ar sugebės ji aptikti atsirandančias galimybes ir jas panaudoti, taip pat pastebėti kylančias grėsmes ir jų išvengti.

Remiantis specialiais analizės metodais ir priemonėmis šiame darbe pateikiama kompanijos „Samsung Electronics“ veikiančios Amerikoje aplinkos veiksnių analizė. Analizuojama kompanijos vidinė bei išorinė aplinka, nustatomos galimos galimybės ir grėsmės, stiprybės ir silpybės, analizuojama mikro ir makro aplinka, kuriose analizuojami įmonės konkurentai ir pan.

Darbo objektas – „Samsung Electronics“ aplinkos JAV rinkoje veiksnių analizė.

Darbo tikslas – Išnagrinėti „Samsung Electronics“ aplinkos JAV rinkoje veiksnius.

Darbo uždaviniai:

1. Atlikti „Samsung Electronics“ įmonės vidinės aplinkos JAV rinkoje analizę.

2. Išanalizuoti kompanijos „Samsung Electronics“ išorinę aplinką JAV rinkoje.

Darbo struktūra: įvadinėje dalyje pateikiamas šio darbo aktualumas, darbo objektas, uždaviniai ir metodai. Analitinėje dalyje atlikta „Samsung Electronics“ aplinkos analizė. Išvadose pateikiamo apibendrinti rezultatai, atspindintys šio darbo įvadinėje dalyje iškeltą tikslą ir uždavinius.


Turinys

  • ĮVADAS4
  • 1. „SAMSUNG ELECTRONICS“ ĮMONĖS PRISTATYMAS5
  • 2. „SAMSUNG ELECTRONICS“ VIDINĖ APLINKA JAV RINKOJE6
  • 2.1. „Samsung Electronics“ konkurentai JAV rinkoje 6 2.2. „Samsung Electronics“ klientai JAV rinkoje 8 2.3. „Samsung Electronics“ tiekėjai ir prekių pakaitalai JAV rinkoje8
  • 3. „SAMSUNG ELECTRONICS“ IŠORINĖ APLINKA JAV RINKOJE 9 3.1. „Samsung Electronics“ politinė-teisinė aplinka 10 3.2. „Samsung Electronics“ ekonominė aplinka 11 3.3. „Samsung Electronics“ socialinė-kultūrinė aplinka 12 3.4. „Samsung Electronics“ technologinė aplinka13
  • 3.5. „Samsung Electronics“ SSGG analizė14
  • 3.6 Išorinės aplinkos JAV rinkoje veiksnių įtaka įmonei „Samsung Electronics“15
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
monikutja
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 7, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Tarptautinės rinkos įvertinimas ir analizė

Vadyba Prezentacija 2010 m. diabani
Darbas skirtas "Tarptautinis verslas ir mokesčiai" paskaitoms. Jame pilnai atskleidžiama, kas yra rinka, rinkodara ir skverbimosi į užsienio rinkas būdai, tad buvo įvertintas...

Išorinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas 2020 m. pince18
Aplinkos dinamikos analizė padeda išskirti penkis organizacijos aplinkos turbulentiškumo lygius, gautus kombinuojant keturis aplinkos pokyčių pobūdį lemiančius veiksnius: sudėtingumas, naujoviškumas, pokyčių tempas, prognozuotinumas....