Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Pilietinė visuomenė: mitas ar realybė? Lietuvos atvejis

0 atsiliepimų
Autorius:

 

            Dvidešimt pirmasis amžius — tai laikas, kai technologijų prasme žmonija pasiekė aukščiausią savo gyvenimo tašką. Mes giriamės naujausiais telefonų modeliais, kuriuos keisti galime praktiškai kas dieną, kuo mažesniais kompiuteriais ar kitais jau kasdieninio vartojimo tapusiais įrenginiais. Tačiau, kai pasaulis juda tokiu nežmonišku greičiu, tegalime savęs paklausti: ar mes spėjame su juo? Ar nepaliekame savo moralinių vertybių kažkur nuošalėleje?

            Viena iš vertybių, kurias žmonės pamiršo, yra pilietiškumas. Kai vienas žmogus nėra pilietiškas, tai, rodos, dar yra menkniekis, tačiau, kai valstybę sudaro tokių žmonių junginys, tada pilietinė visuomenė yra neįmanoma.

            Politikos mokslo pagrindų paskaitose sužinojau, jog pilietinės visuomenės sąvoka kildinama iš Cicerono „societas civilis“ — visuomenės tipo, kur jos narių vieta apibrėžiama įstatymais ir tokiu būdu užtikrinama socialinė tvarka ir geras valdymas[1], o, pasak Aristotelio,  valstybė yra bendrija, kuri siekia tam tikro gėrio, o ta bendrija, kuri siekia aukščiausio gėrio ir yra vadinama pilietine bendrija arba visuomene.[2]

Šiomis dienomis įstatymų neužtenka, kad galėtume pasakyti, ar vienos, ar kitos šalies visuomenė yra pilietiška, nes paprasčiausiai įstatymus turi visos valstybės. Robertas Putnamas teisingai pastebi, kad pilietinei visuomenei yra svarbus socialinis gebėjimas bendradarbiauti bendrų interesų labui.[3] Jean L. Cohen ir Andrew Arato pilietinę visuomenę pritardami apibrėžia kaip socialinę sąveiką tarp ekonomikos ir valstybės, kurią sudaro artimos sferos: asociacijų sfera (ypatingai savanoriškos asociacijos), socialiniai judėjimai ir kitos viešo bendravimo formos.[4] Dabar pilietinė visuomenė suprantama kaip visuomenės dalis, kuri yra vedina skirtingų interesų ir sudaro įvairias asociacijas, kurios veikia ir sąveikauja su valstybe pagal įstatymų apibrėžtas normas.[5]

            Mano darbo tikslas yra apsvarstyti, ar Lietuvoje yra pilietinė visuomenė, o gal tai tėra mitas. Naudodamasi analitiniu aprašomuoju metodu aš bandysiu išanalizuoti Lietuvos visuomenę įsigilindama į įvairių autorių darbus bei atliktas apklausas mano darbo tema.

[1] Jūratė Novagrockienė Politikos mokslo pagrindai,Vilnius: Vilniaus Universiteto leidykla 2001,89 psl

[2] Aristotelis Politika, Vilnius,: Margi raštai 2009, 7 psl

[3] Robert Putnam Kad demokratija veiktų, Vilnius: Margi raštai, 2001, 240 psl

[4] Jean L. Cohen and Andrew Arato Civil Society and Political Theory, Cambridge; London: The MIT Press, 1995,IX psl.

[5] Jūratė Novagrockienė, ten pat, 90 psl

Darbo tipas:
Apimtis:
2449 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas…………………………………………………………………………………4
  • 1. Pilietinės visuomenės vystimasis Lietuvoje……………………………… ……5
  • 2. Pilietinė visuomenė Lietuvoje šiandien …………………………………….….6
  • 2.1 Pilietinės visuomenės silpnumo priežastys…….……………………….…….7
  • 2.2. Rekomendacijos pilietiškumui stiprinti ……………8
  • Išvados………………………………………………………………………………11
  • Literatūros sąrašas12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pilietinės visuomenės raida Lietuvoje ir perspektyvos
Referatas Pilietinės visuomenės raida Lietuvoje ir perspektyvos

IŠVADOS • Pilietinės visuomenės sąvoka susideda iš daugybės elementų, kurie turi būti susiję tarpusavyje ir darniai sudaryti [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Lietuvos mokyklų realybė XXI-ojo amžiaus mokyklos vizijose ir misijose
Diplominis darbas Lietuvos mokyklų realybė XXI-ojo amžiaus mokyklos vizijose ir misijose

XXI-asis amžius iškelia visuomenei didžiulius iššūkius, kuriuos reikia atliepti, siekiant efektyvios [...]

Mažinant skurdą Lietuboje: socialinių pašalpų veiksmingumas. Šalčininkų rajono atvejis
Diplominis darbas Mažinant skurdą Lietuboje: socialinių pašalpų veiksmingumas. Šalčininkų rajono atvejis

Temos aktualumas.Skurdas egzistavo šimtmečius, tačiau buvo laikomas natūraliu reiškiniu būdingu didžiajai daugumai gyventojų. Skirtingos socialinės [...]

Demokratija ir pilietinė visuomenė: tarpusavio sąveikos paieška
Referatas Demokratija ir pilietinė visuomenė: tarpusavio sąveikos paieška

Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau tekste – Konstitucija) 1 str. įtvirtinta: “Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokraitnė [...]

Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai
Kursinis darbas Socialiniai pažeidžiamų asmenų socialinės atskirties mažinimas: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atvejai

Temos aktualumas. Globalizaciniai ir ekonominio valstybių stabilumo svyravimo procesai, taip pat politiniai įvykiai turi didelės [...]

Vengrijos pilietinė visuomenė ir politinė sistema po komunizmo žlugimo
Referatas Vengrijos pilietinė visuomenė ir politinė sistema po komunizmo žlugimo

Vengrija kaip viena iš didžiausių Vidurio Europos šalių ir nuo seno garsėjanti savo išskirtinėmis tradicijomis [...]

Valstybinės įmonės Lietuvoje: mitas ar tikrovė?
Rašinys Valstybinės įmonės Lietuvoje: mitas ar tikrovė?

Lietuvoje, siekiant įgyvendinti valstybei svarbias funkcijas ir teikti paslaugas, kurių kitų teisinių formų įmonės negali [...]

Korupcijos atvejai Lietuvoje: dienraščio
Referatas Korupcijos atvejai Lietuvoje: dienraščio "Lietuvos rytas" turinio analizė

2014 metų korupcijos žemėlapio duomenimis korupcija yra viena aktualiausių problemų Lietuvoje. Autoriai korupciją apibūdina taip [...]

Kaip aš ir mano organizacija prisideda prie pilietinės visuomenės?
Rašinys Kaip aš ir mano organizacija prisideda prie pilietinės visuomenės?

Pirmosiomis eilutėmis norėčiau įvardinti savo organizacijos, kurioje dirbu pavadinimą, tai būtų Alytaus Dainavos vidurinė mokykla.

G.Hėgelio ir K. Markso pilietinės visuomenės ir valstybės sąveikų lyginamoji analizė
Kursinis darbas G.Hėgelio ir K. Markso pilietinės visuomenės ir valstybės sąveikų lyginamoji analizė

  Valstybė žmogaus gyvenime vaidina didelį vaidmenį. Visais laikais įvairiems pasaulio mąstytojams kilo egzistenciniai klausimai [...]

Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai: Rytų Aukštaitijos regiono atvejis
Diplominis darbas Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai: Rytų Aukštaitijos regiono atvejis

  Temos aktualumas ir problema. Rytų Aukštaitijos regionas laikomas didžiausiu šalies etnografiniu regionu, patraukliu savitais gamtiniais [...]

Nelegali migracija ir jos valdymas: Lietuvos atvejo analizė
Referatas Nelegali migracija ir jos valdymas: Lietuvos atvejo analizė

Migracija nuo seno buvo laikoma natūraliu ir nenutrūkstamu procesu. Šiuo metu pasaulis, įtakojamas globalizacijos ir [...]

Nepilna šeima Lietuvoje: atvejo studija
Referatas Nepilna šeima Lietuvoje: atvejo studija

Šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje šalia įvairių kitų socialinių [...]

Migrantų įsitraukimas į kilmės šalies politinį gyvenimą: Lietuvos atvejo studija
Kursinis darbas Migrantų įsitraukimas į kilmės šalies politinį gyvenimą: Lietuvos atvejo studija

Migracija — kompleksiškas ir nuolat kintantis reiškinys. Todėl ji tyrinėjama įvairiais aspektais ir formomis. Intensyvūs [...]