Konservatoriška J.R.R. Tolkieno kova su (post)modernybe, arba kaip hobitas Žiedą nešė

19 psl. / 5269 žod.

Ištrauka

Imtis nagrinėti literatūros kūrinį iš politinės filosofijos perspektyvos gali būti ir sunku, ir lengva, nes pats literatūros ir filosofijos santykis yra ganėtinai dviprasmiškas. Filosofai ir literatūrologai pasiskirsto į dvi stovyklas: į tuos, kurie visiškai atmeta filosofijos ir literatūros bendrumą ir tuos, kurie mąsto apie filosofiją ir literatūrą kaip apie beveik tapačius dalykus.Prie pirmųjų galime priskirti Platoną, kuris savo veikale “Sokrato apologija” visiškai nuvertina poetus: “tai, ką jie kuria, ne iš jų išminties eina, bet iš kažin kokio įgimto gabumo, iš dieviško įkvėpimo, to paties, kaip burtininkų ir pranašų. Juk ir pastarieji daug gražių daiktų pripasakoja, patys nesuprasdami, ką sako.” Savo plejadą prieš poetus Platonas tęsia ir “Valstybėje”, kurioje iš esmės subordinuoja poeziją filosofijai: “versti juos arba įkūnyti savo kūriniuose gerus papročius, arba visai atsisakyti kūrybos” . Tačiau toks požiūris yra tik viena medalio pusė: daug filosofų Platonui paprieštarautų, vienas jų – M. Heideggeris, kuris teigia, jog “poezija nėra tik laikinas susižavėjimas arba tik susijaudinimas bei smagus pokalbis. Poezija yra istoriją laikantis pagrindas. Todėl ji nėra kultūros apraiška, tuo labiau tik gryna išraiška kokios nors “kultūros sielos”. Mūsų būvimas savo pagrinde yra poetinis.” Taip pat Antanas Maceina sako, kad “tarp poezijos ir filosofijos esama gilaus išvidinio ryšio, <...> filosofijos ir poezijos keliai išsiskiria nuvesdami šias dvi seseris į skirtingus išraiškos pavidalus, tačiau jų abiejų šaknys keroja toje pačioje dirvoje, būtent žodyje.” Kadangi ėmiausi nagrinėti literatūrinį kūrinį, žinoma, remsiuosi antrąja literatūros ir filosofijos ryšio samprata.Derėtų paminėti, kad nagrinėjant literatūros kūrinį iš politinės filosofijos perspektyvos labai svarbios yra autoriaus politinės pažiūros, nes jos vienaip ar kitaip atsispindi kūriniuose. Paties J. R. R. Tolkieno politinės pažiūros buvo ganėtinai konservatyvios – tai galime suprasti skaitant jo laiškus draugams ir kolegoms. Į juos nesigilinant kyla pavojus patį “Žiedų Valdovą” interpretuoti kaip eilinę pasakaitę prieš miegą, tačiau skaitant Tolkien’o korespondenciją aiškėja, kad daugeliu aspektų jo politinės pažiūros padarė ženklią įtaką jo kūriniams.Šio darbo pagrindinis tikslas yra parodyti, kaip autoriaus konservatyvumas skleidžiasi pačioje “Žiedų valdovo” trilogijoje, atrasti sąsajų su įvairiais konservatyviais politikos filosofais ir parodyti, kad Tolkieno kūryba gali būti suprasta kaip moderniosios ir liberaliosios visuomenės kritika. Pirmiausia išnagrinėsiu tradicinę draugystės sampratą, po to tolkinišką patriotizmą ir galiausiai temas, dominuojančias didžiosios daugumos konservatyviųjų politikos filosofų tekstuose, būtent: autoritetas, istoriškumas ir tradicija.


Turinys

  • ĮVADAS4
  • KONSERVATYVIOJI DRAUGYSTĖS SAMPRATA: FRODAS IR SEMAS5
  • J. R. R. TOLKIENO PATRIOTIZMAS9
  • AUTORITETO PERKŪRIMAS. TRADICIJA IR ISTORIŠKUMAS.13
  • IŠVADOS18
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS19

Reziumė

Autorius
sabalzie
Tipas
Referatas
Dalykas
Politologija
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 7, 2017
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Kaip būti geru piliečiu? Viešoji kalba.

Politologija Rašinys 2010 m. withoutnick
Kalboje nagrinėjama tema "Kas yra geras pilietis", remiantis Aristotelio "Politikoje" išdėstytomis mintimis. Darbas buvo skirtas Vytauto Didžiojo Universiteto paskaitai "Politikos pagrindai".

Kaip būti geru piliečiu pagal Aristotelį

Politologija Rašinys egashjus
Šiuolaikiniame pasaulyje piliečio sąvoka yra suprantama labai plačiai. Prieš kelis tūkstantmečius piliečio sąvoka buvo suprasta labai abstrakčiai, priklausomai nuo vyravusios santvarkos: tik tam...

Sąjūdis kaip socialinis judėjimas

Politologija Rašinys ganesas
Pagrindiniu permainų Komunistiniame bloke varikliu tapo socialiniai judėjimai, pagrįsti kolektyvine tapatybe. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis – iškalbingas pavyzdys, pademonstravęs, kad mobilizacinį potencialą visuomenėje gali...

BRITŲ IR SOVIETŲ NESUTARIMAI DĖL IRANO

Politologija Kursinis darbas 2013 m. ingute
„Vidurio Rytų regiono naftos atradimas ir jos eksploatavimas gali tapti arba to regiono išsigelbėjimu, arba prakeiksmu.” T. H. Vail Motter Šiuolaikinėse ekonomikos sistemose...

Dekolonizacija - ringas kovai

Politologija Kursinis darbas 2013 m. ingute
Šiame darbe stengiamasi atskleisti dekolonizacijos įtaką JAV, Didžiosios Britanijos ir Sovietų Sąjungos santykiams, ir Šaltojo karo pradžiai. Teigiama, kad dekolonizacija ir senųjų metropolijų...