Humanitariniai mokslai / Religija

Religinio tapatumo raiška Lietuvos netradicinėse religinėse bendrijose

0 atsiliepimų
Autorius:

          Asmens tapatumas – vis dažniau tyrinėjamas šiuolaikinės visuomenės reiškinių. Kalbama apie nuolatinę jo kaitą, atmetimą ar neigimą arba, priešingai, jis suvokiamas kaip pasaulėžiūros, vertybių, elgsenos ir veiklos šaltinis. Antra vertus, jis nusako ne tik formalų tapatinimąsi su konkrečiu socialiniu dariniu, bet ir tai, kokiu pagrindu (etiniu, kultūriniu, emociniu, religiniu ar kt.) su juo tapatinamasi, kokiu lygmeniu (nuostatų ar elgesio) jis reiškiasi. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad tapatumo pasirinkimas turi būti ne tik motyvuotas, bet ir nuolat atnaujinamas, patvirtinamas. Teigiama, jog tapatumas yra nuolatinis procesas, apsisprendimas, kurį reikia nuolat kurti ir palaikyti. Kadangi jis yra daugiasluoksnis, todėl religinis tapatumas tampa tik vienu iš daugelio asmens tapatumo aspektų. Visa tai leidžia žvelgti į jį kaip į sudėtingą reiškinį, apimantį ne tik asmens vertybines nuostatas, pasaulėžiūrą, bet ir elgseną. Būtent tai skatina analizuoti asmens religinę patirtį ir praktiką, individualius ir visuomeninius religingumo aspektus.

         Kiekvieno žmogaus gyvenimo linija apima keletą svarbių sričių: kultūrą, religiją, požiūrį į save bei kitus. Ypač svarbus yra religijos vaidmuo – jis teikia asmeninį integralumą, vienovę, subjektyvią prasmę ir vientisą „aš“ tapatybę. Lietuvoje konstituciškai yra išskirtos devynios tradicinės religinės bendruomenės, tai – lotynų apeigų katalikai, graikų apeigų katalikai, evangelikai liuteronai, evangelikai reformatai, stačiatikiai, sentikiai, karaimai, judėjai ir musulmonai sunitai, kurios yra skelbiamos valstybės pripažintomis bendrijomis, o visos kitos dažnai įvardijamos netradiciniais religiniais judėjimais. Kadangi religinis apsisprendimas – tai pamatinis žmogaus apsisprendimas, turintis esminę įtaką asmens santykiui su pasauliu, aplinkiniais. Prievarta šioje srityje reiškia kišimąsi į intymiausią žmogaus gyvenimo erdvę, asmens orumo ir atsakomybės už savo gyvenimą paniekinimą. Mūsų visuomenėje individui tai garantuoja pagrindinis Lietuvos Respublikos įstatymas, kuriame rašoma, jog kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją ar tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir jo mokyti. Dažnai tradicinėje religinėje bendruomenėje šiuolaikinio žmogaus, ieškančio greito efekto ir moksliškai pagrįsto atsakymo į rūpimus klausimus, jau netenkina teologinis pasaulio ir jame vykstančių reiškinių aiškinimas. Atsakymus į klausimus, kurių negali žmogui atsakyti tradicinė religija, atsako netradicinės religinės bendruomenės. Tai laiko, erdvės, tęstinumo, gyvenimo prasmės ir kiti klausimai, kuriuos neišvengiamai kelia kasdienis žmogaus gyvenimas.

Darbo tikslas – atskleisti religinio tapatumo raišką Lietuvos netradicinėse religinėse bendruomenėse. 

Darbo objektas – religinio tapatumo raiška Lietuvos netradicinėse religinėse bendruomenėse. 

Darbo uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti asmens tapatumo ir religinio tapatumo sampratas.
 2. Atskleisti religinio tapatumo raiškos ypatumus Lietuvos netradicinėse religinėse bendruomenėse.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3370 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. RELIGINIS TAPATUMAS KAIP VIENAS IŠ ASMENS TAPATUMO ASPEKTŲ4
 • 1.1. Asmens tapatumo samprata4
 • 1.2. Religinio tapatumo samprata5
 • 2. RELIGINIO TAPATUMO RAIŠKOS YPATUMAI6
 • 2.1. Netradicinių religinių bendruomenių Lietuvoje atsiradimo priežastys6
 • 2.2. Religinio tapatumo sklaidos ypatumai netradicinėse religinėse bendruomenėse8
 • APIBENDRINIMAS10
 • LITERATŪRA11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Religinė tolerancija Lietuvos masinio informavimo priemonėse
Referatas Religinė tolerancija Lietuvos masinio informavimo priemonėse

Šiuolaikinėje visuomenėje pagrindinis veiksnys, lemiantis vienokį ar kitokį veikimą ar neveikimą, yra žiniasklaidos priemonės, jų [...]

Religinis tapatumas: jo reikšmė ir formavimosi ypatumai
Referatas Religinis tapatumas: jo reikšmė ir formavimosi ypatumai

            Dvidešimtojo amžiaus individualios materialinės gerovės siekimas teikė viltį būti „laimingiems“ pasiekus [...]

Religinių bendruomenių ir bendrijų teisinė padėtis Lietuvoje
Referatas Religinių bendruomenių ir bendrijų teisinė padėtis Lietuvoje

Šiais laikais valstybėms ir visuomenei pergyvenant globalizaciją, terorizmą bei viena kitą keičiančias politines ir ekonomines [...]

Aborigenai: jų religinė pasaulėžiūra, ritualai ir muzika
Referatas Aborigenai: jų religinė pasaulėžiūra, ritualai ir muzika

Australijoje dabar ypač pabrėžiama, jog pirmieji šios šalies gyventojai buvo aborigenai – medžiotojai ir rinkėjai [...]

Daoizmas ir jo religinė sistema
Prezentacija Daoizmas ir jo religinė sistema

Pagrindinė filosofinė klasikinio daoizmo sąvoka – dao(道). Ji jungia spontaniško Visatos atsiradimo, raidos [...]

Jaunuolių tapatybės raiška tinklaraščiuose: stilistiniai naujadarai
Referatas Jaunuolių tapatybės raiška tinklaraščiuose: stilistiniai naujadarai

Stilistiniai naujadarai tinklaraščiuose – tai palyginti netyrinėta tema. Pastebėtina yra tai, kad tinklaraščio reiškinys Lietuvoje [...]

Religinės organizacijos Lietuvoje
Referatas Religinės organizacijos Lietuvoje

Vienas iš svarbiausių visuomenėje egzistuojančių socialinių institutų, formuojančių ideosferą yra religija. Tradiciškai religija apibrėžiama kaip [...]

Ar senoji Lietuvos literatūra, skaitytojui siūlanti tapatintis su valstiečiais arba riteriais ir bajorais, gali būti įdomi šiandienos jaunimui Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais.
Rašinys Ar senoji Lietuvos literatūra, skaitytojui siūlanti tapatintis su valstiečiais arba riteriais ir bajorais, gali būti įdomi šiandienos jaunimui Savo požiūrį pagrįskite pavyzdžiais.

Žvelgdama į prikrautas knygynų ir bibliotekų lentynas susimąstau – kiek įvairiausių žanrų, rūšių, temų literatūros [...]

Religiniai motyvai Antano Maceinos ( Jasmanto ) poezijoje
Referatas Religiniai motyvai Antano Maceinos ( Jasmanto ) poezijoje

Pateiktame darbe bus nagrinėjami religiniai motyvai Antano Maceinos (Jasmanto) poezijoje. Antanas Maceina (Jasmantas) filosofiją ir [...]

Religiniai aspektai K. Donelaičio poemoje „Metai“
Rašinys Religiniai aspektai K. Donelaičio poemoje „Metai“

Kristijonas Donelaitis (1714m. – 1780m.) - neabejotinai viena žymiausių Švietimo epochos figūrų tiek Lietuvoje, tiek [...]

Religijų kilmė. Religijos funkcijos. Ateizmas. Religinis fundamentalizmas.
Referatas Religijų kilmė. Religijos funkcijos. Ateizmas. Religinis fundamentalizmas.

Religija yra viena iš svarbiausių gyvenimo sričių, ji padeda žmones suvienyti bendrai patirčiai ir gyvenimo [...]