Humanitariniai mokslai / Religija

Religinis tapatumas: jo reikšmė ir formavimosi ypatumai

0 atsiliepimų
Autorius:

            Dvidešimtojo amžiaus individualios materialinės gerovės siekimas teikė viltį būti „laimingiems“ pasiekus tam tikrą ekonominio išsivystymo lygį. Tačiau daugelis šį laikmetį įvardija kaip dvasinio skurdo, nuosmukio ar sąstingio metą, neigiamai veikiantį asmens santykius su savimi ir pasauliu. Nes nepaisant ženklių politikos, ekonomikos, mokslo ir technikos laimėjimų, nemažai žmonių išgyvena beprasmiškumo jausmą, nuvertina savo tapatumą ir praranda žmogiškąjį orumą kaip giliausią žmogaus esmę (Peck, 2004).

 Kiekvieno žmogaus gyvenimo liniją apjungia keletas svarbiausių taškų: kultūra, religija, požiūris į save bei kitus. Ypač svarbus yra religijos vaidmuo – jis teikia asmeninį integralumą, vienovę, subjektyvią prasmę ir vientisą „aš“ tapatybę (Wuthnow, 1996). Tapatumas yra visuotinai nusakomas žmogaus tikslas, kurį mes numatome tolumoje, bet niekada nepasiekiame iki galo: per visas gyvenimo krizes ir brendimo žingsnius, visuomenės atmetimus ir priėmimus nuolat ieškome atsakymo į klausimą „kas aš esu?“. Tapatybės suformavimas yra viena svarbiausių vystymosi užduočių, kuri apima visas asmenybės dimensijas: lytį, tautybę, karjerą, ideologiją, tikėjimą ir kt. Anksčiau ar vėliau žmogus turi apsispręsti, kas jis yra ir ko siekia savo gyvenime (Эриксон, 1996).  Asmens tapatumo formavimuisi didelės reikšmės turi tiek psichologija, tiek religija. Atsakymus į klausimus, kurių negali žmogui atsakyti psichologija, atsako religija. Tai laiko, erdvės, tęstinumo, gyvenimo prasmės, tapatumo ir kiti klausimai, kuriuos neišvengiamai kelia kasdienis žmogaus gyvenimas (Bieliauskaitė, 1999).

Paauglystės laikotarpis kelia specifinius uždavinius, kuriuos spręsdamas žmogus keičia savo gyvenseną (Pikūnas, Palujanskienė, 2000). Pasak Eriksono (1996), svarbiausias paauglio uždavinys yra atrasti save, apibrėžti bei sukurti savo tapatumą. Todėl ideologinis persitvarkymas paauglystėje yra neišvengiamas. Nuo vaikystės elgęsi pagal tėvų norus, nuostatas, dabar paaugliai suvokia, jog gali patys apsispręsti, stengiasi praeities, dabarties ir ateities galimybes sujungti į aiškesnį savivaizdį. Tokie klausimai, kaip „Kas aš esu? Kokios vertybės man svarbiausios gyvenime? Kuo aš tikiu? ir kt.“, atskleidžia itin intensyvias savęs, savo vietos gyvenime paieškas. Tokių klausimų kėlimas ir atsakymų į juos paieška – tai labai emocingas, kupinas prieštaravimų, daug pastangų reikalaujantis procesas. Todėl būtent šiuo gyvenimo tarpsniu iškyla religijos reikšmė jaunuolio gyvenime. Religija, kaip ideologijos šaltinis, pasitarnauja asmenybės formavimuisi ir tapatybės atskleidimui. Tai ypač svarbu jaunystės laikotarpiu, kuomet bręsdami jaunuoliai formuoja savo asmenybės branduolį, t.y. tapatybę su pasaulėžiūra, savimone ir gyvenimo siekiu. Religija atverdama paaugliui dvasinę plotmę, padeda jam geriau pažinti savo sielos gelmes, o tai turi didelės įtakos asmens brendimui, kuris padeda įeiti į suaugusiojo gyvenimą (Trimakas, 2000).

Lietuvoje religingumas nagrinėjamas labai įvairiais aspektais: A. Paškus (1990) gilinasi į asmenybės ir religijos santykį, jo įtaką asmenybės brendimui; K. Trimakas (1996, 1997, 2000) nagrinėja asmenybės religingumo vystymąsi; R. Bieliauskaitė (1999) – psichologijos ir religijos sąsajas; E. Martišauskienė (2003) – paauglių religinio tapsmo ypatumus; D. Selmistraitienė (1999) atskleidžia ryšį tarp religijos ir psichologijos praktikos.

Apžvelgiant mokslinę psichologinę ir religinę literatūrą religinio tapatumo tema, galima pastebėti, jog nuoseklių ir išsamių tyrimų religinio tapatumo tema beveik nėra atlikta, dažniausiai jis yra pristatomas tik teoriniu lygmeniu. Manau, jog šis teorinis darbas padės giliau pažvelgti į religingumą ir jo sąsajas su psichologiniais parametrais.

             

        Darbo tikslas – išnagrinėti religinį tapatumą jo reikšmę ir formavimosi ypatumus.

 

        Darbo objektas – religinis tapatumas jo reikšmė ir formavimosi ypatumai.

 

        Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti kai kuriuos psichologijos ir religijos ryšio aspektus: asmens tapatumo ir religinio tapatumo sampratas;
 2. Išsiaiškinti religinio tapatumo formavimosi ypatumus;
 3. Atskleisti religinio tapatumo reikšmę paauglystės laikotarpiu.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5200 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Kai kurie psichologijos ir religijos ryšio aspektai5
 • 1.1. Asmenybės tapatumo samprata5
 • 1.2. Religinio tapatumo samprata7
 • 2. Religinio tapatumo kaip vieno iš asmens tapatumo aspektų ypatumai9
 • 2.1. Religinio tapatumo formavimosi ypatumai9
 • 2.2. Religinio tapatumo reikšmė paauglystės laikotarpiu13
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA17

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Religinio tapatumo raiška Lietuvos netradicinėse religinėse bendrijose
Referatas Religinio tapatumo raiška Lietuvos netradicinėse religinėse bendrijose

          Asmens tapatumas – vis dažniau tyrinėjamas šiuolaikinės visuomenės reiškinių. Kalbama apie nuolatinę [...]

Vandens mitologinė reikšmė senojoje baltų religijoje
Referatas Vandens mitologinė reikšmė senojoje baltų religijoje

Senovės baltų pasaulėžiūroje gausu prietaringų tikėjimų ir ritualų. Šios tautos garbino ne tik dievus, bet [...]

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi
Rašinys Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi

             Dažniausiai jaunam žmogui save atrasti padeda menas. Menas – tai pats galingiausias ginklas, kito [...]

Cliford Geertz - religija kaip kultūros sistema. Kultūrų interpretavimas
Referatas Cliford Geertz - religija kaip kultūros sistema. Kultūrų interpretavimas

C. Geertz – šiandien neabejotinai vienas iš žymiausių kultūros antropologų, kartais laikomas ir vienu iš [...]

Joninių papročiai ir apeiginės choreografijos ypatumai
Referatas Joninių papročiai ir apeiginės choreografijos ypatumai

„Svarbiausia lietuvių liaudies vasaros šventė buvo joninės (birželio 24 d.), senovėje vadinta Rasos švente, arba [...]

Lietuvių žurnalistinio romano ypatumai
Diplominis darbas Lietuvių žurnalistinio romano ypatumai

Populiarioji kultūra yra labai prieštaringas reiškinys. Vieni galvoja, jog populiarumas yra kažkas geriausio, nenuginčijamo, o [...]

Filosofijos santykis su religija ir menu krikščioniškaisiais viduramžiais
Referatas Filosofijos santykis su religija ir menu krikščioniškaisiais viduramžiais

Daugelį šimtmečių Viduramžių epochą lydėjo „sustingimo laikotarpio“, „tamsos šimtmečių“, „begalinio melagingumo“, „baisios viduramžių nakties“ epitetai.

Gyvenimo vertybės, prasmė, religija
Rašinys Gyvenimo vertybės, prasmė, religija

Ar egzistuoja viena teisinga religija ir vienintelis tikrasis Dievas? Šis klausimas neramina daugelį iš mūsų.

Skaitmeninės knygos ir jų skaitymo ypatumai
Prezentacija Skaitmeninės knygos ir jų skaitymo ypatumai

Skaitmeninės knygos apibrėžimai.Skaitmeninių knygų platinimas.Mobiliųjų programų tipai.PDF ir EPUB.Skaitmeninė ir popierinė [...]

Įvaizdžio formavimas lietuviškoje komercinėje autobiografijoje
Referatas Įvaizdžio formavimas lietuviškoje komercinėje autobiografijoje

Bene kiekvieną dieną televizijoje bei spaudoje matome mums pažįstamus veidus: tiek dainininkus, tiek aktorius, tiek [...]

Religijos įtaka asmeniui
Rašinys Religijos įtaka asmeniui

Skirtas religijotyrai. Kalbama apie religijos įtaką asmeniui. Remtasi mokslininkais, psichologais, taip pat įžymiais kūriniais.

Protokoliniai telefono pokalbių reikalavimai
Konspektas Protokoliniai telefono pokalbių reikalavimai

Telefonas yra populiariausia ryšio priemonė, padedanti žmonėms jų kasdieniniame darbe ir asmeniniame gyvenime, taip pat [...]

Kam žmogui reikalingi namai?
Rašinys Kam žmogui reikalingi namai?

Namai nėra tik vieta kurioje gyveni. Čia visados norime grįžti. Namuose turėtume jaustis saugūs. Žmogus [...]

Ar reikėjo 1940m. žemės reformos Lietuvos valstybei?
Kursinis darbas Ar reikėjo 1940m. žemės reformos Lietuvos valstybei?

Nors Lietuvos Respublikoje 1919—1940 m. buvo įvykdyta labai radikali žemės reforma, likvidavusi dvarininkų žemėvaldą ir [...]

Kas yra filosofija: kilmė, prigimtis, reikšmė
Referatas Kas yra filosofija: kilmė, prigimtis, reikšmė

Filosofijos paskaita [...]