Religinis tapatumas: jo reikšmė ir formavimosi ypatumai

17 psl. / 5200 žod.

Ištrauka

Dvidešimtojo amžiaus individualios materialinės gerovės siekimas teikė viltį būti „laimingiems“ pasiekus tam tikrą ekonominio išsivystymo lygį. Tačiau daugelis šį laikmetį įvardija kaip dvasinio skurdo, nuosmukio ar sąstingio metą, neigiamai veikiantį asmens santykius su savimi ir pasauliu. Nes nepaisant ženklių politikos, ekonomikos, mokslo ir technikos laimėjimų, nemažai žmonių išgyvena beprasmiškumo jausmą, nuvertina savo tapatumą ir praranda žmogiškąjį orumą kaip giliausią žmogaus esmę (Peck, 2004).

Kiekvieno žmogaus gyvenimo liniją apjungia keletas svarbiausių taškų: kultūra, religija, požiūris į save bei kitus. Ypač svarbus yra religijos vaidmuo – jis teikia asmeninį integralumą, vienovę, subjektyvią prasmę ir vientisą „aš“ tapatybę (Wuthnow, 1996). Tapatumas yra visuotinai nusakomas žmogaus tikslas, kurį mes numatome tolumoje, bet niekada nepasiekiame iki galo: per visas gyvenimo krizes ir brendimo žingsnius, visuomenės atmetimus ir priėmimus nuolat ieškome atsakymo į klausimą „kas aš esu?“. Tapatybės suformavimas yra viena svarbiausių vystymosi užduočių, kuri apima visas asmenybės dimensijas: lytį, tautybę, karjerą, ideologiją, tikėjimą ir kt. Anksčiau ar vėliau žmogus turi apsispręsti, kas jis yra ir ko siekia savo gyvenime (Эриксон, 1996). Asmens tapatumo formavimuisi didelės reikšmės turi tiek psichologija, tiek religija. Atsakymus į klausimus, kurių negali žmogui atsakyti psichologija, atsako religija. Tai laiko, erdvės, tęstinumo, gyvenimo prasmės, tapatumo ir kiti klausimai, kuriuos neišvengiamai kelia kasdienis žmogaus gyvenimas (Bieliauskaitė, 1999).

Paauglystės laikotarpis kelia specifinius uždavinius, kuriuos spręsdamas žmogus keičia savo gyvenseną (Pikūnas, Palujanskienė, 2000). Pasak Eriksono (1996), svarbiausias paauglio uždavinys yra atrasti save, apibrėžti bei sukurti savo tapatumą. Todėl ideologinis persitvarkymas paauglystėje yra neišvengiamas. Nuo vaikystės elgęsi pagal tėvų norus, nuostatas, dabar paaugliai suvokia, jog gali patys apsispręsti, stengiasi praeities, dabarties ir ateities galimybes sujungti į aiškesnį savivaizdį. Tokie klausimai, kaip „Kas aš esu? Kokios vertybės man svarbiausios gyvenime? Kuo aš tikiu? ir kt.“, atskleidžia itin intensyvias savęs, savo vietos gyvenime paieškas. Tokių klausimų kėlimas ir atsakymų į juos paieška – tai labai emocingas, kupinas prieštaravimų, daug pastangų reikalaujantis procesas. Todėl būtent šiuo gyvenimo tarpsniu iškyla religijos reikšmė jaunuolio gyvenime. Religija, kaip ideologijos šaltinis, pasitarnauja asmenybės formavimuisi ir tapatybės atskleidimui. Tai ypač svarbu jaunystės laikotarpiu, kuomet bręsdami jaunuoliai formuoja savo asmenybės branduolį, t.y. tapatybę su pasaulėžiūra, savimone ir gyvenimo siekiu. Religija atverdama paaugliui dvasinę plotmę, padeda jam geriau pažinti savo sielos gelmes, o tai turi didelės įtakos asmens brendimui, kuris padeda įeiti į suaugusiojo gyvenimą (Trimakas, 2000).

Lietuvoje religingumas nagrinėjamas labai įvairiais aspektais: A. Paškus (1990) gilinasi į asmenybės ir religijos santykį, jo įtaką asmenybės brendimui; K. Trimakas (1996, 1997, 2000) nagrinėja asmenybės religingumo vystymąsi; R. Bieliauskaitė (1999) – psichologijos ir religijos sąsajas; E. Martišauskienė (2003) – paauglių religinio tapsmo ypatumus; D. Selmistraitienė (1999) atskleidžia ryšį tarp religijos ir psichologijos praktikos.

Apžvelgiant mokslinę psichologinę ir religinę literatūrą religinio tapatumo tema, galima pastebėti, jog nuoseklių ir išsamių tyrimų religinio tapatumo tema beveik nėra atlikta, dažniausiai jis yra pristatomas tik teoriniu lygmeniu. Manau, jog šis teorinis darbas padės giliau pažvelgti į religingumą ir jo sąsajas su psichologiniais parametrais.

Darbo tikslas – išnagrinėti religinį tapatumą jo reikšmę ir formavimosi ypatumus.

Darbo objektas – religinis tapatumas jo reikšmė ir formavimosi ypatumai.

Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti kai kuriuos psichologijos ir religijos ryšio aspektus: asmens tapatumo ir religinio tapatumo sampratas;
 2. Išsiaiškinti religinio tapatumo formavimosi ypatumus;
 3. Atskleisti religinio tapatumo reikšmę paauglystės laikotarpiu.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Kai kurie psichologijos ir religijos ryšio aspektai5
 • 1.1. Asmenybės tapatumo samprata5
 • 1.2. Religinio tapatumo samprata7
 • 2. Religinio tapatumo kaip vieno iš asmens tapatumo aspektų ypatumai9
 • 2.1. Religinio tapatumo formavimosi ypatumai9
 • 2.2. Religinio tapatumo reikšmė paauglystės laikotarpiu13
 • IŠVADOS16
 • LITERATŪRA17

Reziumė

Autorius
vesta
Tipas
Referatas
Dalykas
Religija
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 11, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Senovės graikų religija

Religija Referatas gretaine
Senovės Graikija - daugiausiai diskusijų sukelianti šalis. Atrodo, jog mes apie ją žinome gana daug, tačiau tuo pačiu metu, ji labai sunkiai suprantama...

Kas yra religija?

Religija Referatas dovilesk
Kas yra religija? Į klausimą, kas yra religija, galima stengtis atsakyti įvairių šaltinių, enciklopedijų pagalba. Štai vienas sako: „Religija – savita istoriškai susiformavusi...

Pomirtinio gyvenimo samprata įvairiose religijose

Religija Referatas 2013 m. bluett
Žmones nuo senų senovės domino antgamtiški, protu sunkiai suvokiami dalykai. Mirtis-tai neatsiejama ir neišvengiama kiekvienos gyvos būtybės gyvenimo dalis, siejama su pabaiga,arba atvirkščiai-naujo...

Pasaulio religijos: šintoizmas

Religija Prezentacija 2019 m. mokine_____
Prezentacija apie senąją japonų religiją šintoizmą. Skaidrėse aprašyti šintoizmo ypatumai, simboliai, nuostatos, mirties suvokimas.