Socialiniai mokslai / Teisė

Didmeninio pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai

0 atsiliepimų
Autorius:
Sudaryti įvairias sutartis- tai natūralus kasdienio gyvenimo reiškinys. Sutartis yra visos visuomenės ir valstybės egzistavimo ir funkcionavimo sąlyga. Pirmiausiai sutartis yra teisinė civilinės apyvartos išraiška ir forma. Be jos negalima įsivaizduoti rinkos egzistavimo galimybių, nes nebūtų įmanomi prekių ir paslaugų mainai, tarp valstybių, tarp fizinių ir juridinių asmenų.
Pirkimo-pardavimo sutartis yra viena iš svarbiausių komercinės veiklos sutarčių, sutartimi pardavėjas įsipareigoja perduoti turtą pirkėjui nuosavybėn, o pirkėjas įsipareigoja priimti turtą ir sumokėti už jį nustatyta pinigų suma.
. Kontrolinio darbo tikslas išnagrinėti ir išanalizuoti vieną iš galimų sutarčių variantą.
Pirkimo-pardavimo sutarčių formą, sampratą, sudarymą, vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5030 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • DARBO PLANAS3
 • ĮVADAS4
 • DĖSTOMOJI DALYS
 • 1. Sutarties forma5
 • 2. Sutarties rūšys7
 • 3. Pirkimo-pardavimo sutarties turinys ir esminės sąlygos7
 • 4. Sutarties kaina8
 • 5. Sutarties šalys9
 • 6. Sandorių subjektai ir įgaliotiniai10
 • 7. Apmokėjimo tvarka, vieta ir termina11
 • 8. Prekių tiekimas ir garantijos12
 • 9. Force majeure13
 • 10. Sutarties galiojimas14
 • 11. Baigiamosios nuostatos15
 • 12. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų teisinė analizė17
 • 13. IŠVADOS20
 • DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI
 • 14. Sutartis (PIRKIMO- PARDAVIMO)21
 • 15. Juridiniai sutarties šalių adresai ir rekvizitai22
 • 16. Priedas Nr. 123
 • LITERATŪRA24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys
Referatas Pirkimo pardavimo sutartis/darbo sutartys

Dabar mes gyvename labai modernioje visuomenėje ir neįsivaizduojame pasaulio be daugelio paprastų dalykų. Mūsų gyvenime [...]

Vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis
Referatas Vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis

Sutartis – dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai [...]

Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas
Referatas Darbo sutarties įforminimo ypatumai ir pareiginių nuostatų reikšmingumas

Tikslas: Išnagrinėti pagrindinius darbo sutarties įforminimo ypatumus bei pareiginių nuostatų svarbumą.Uždaviniai: 1. Išnagrinėti [...]

Pirkimo - pardavimo sutarties teisinis reguliavimas
Referatas Pirkimo - pardavimo sutarties teisinis reguliavimas

Pirkimo-pardavimo sutartis yra viena iš svarbiausių komercinės veiklos sutarčių, taip pat viena labiausiai paplitusių civilinių [...]

Jungtinių Tautų 1980 m. Konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutarčių aiškinimas ir taikymas
Referatas Jungtinių Tautų 1980 m. Konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutarčių aiškinimas ir taikymas

Šiame darbe bus nagrinėjamas vieno iš pagrindinių tarptautinės privatinės teisės dokumentų – Jungtinių Tautų Organizacijos [...]

Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo
Kursinis darbas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymas pagal Lietuvos nacionalinę teisę ir 1980 m. Vienos konvenciją dėl prekių pirkimo – pardavimo

Įvadas Atsitiktinio prekių žuvimo ar sugedimo rizikos paskirstymo klausimai iškyla vykdant prekių pirkimo - [...]

Komercinės sutarties sąvoka. Sutarčių priskyrimo komercinėms ypatumai
Referatas Komercinės sutarties sąvoka. Sutarčių priskyrimo komercinėms ypatumai

Kasdienėje kalboje sąvoka „komercinė sutartis“ tapatinama su „susitarimu“.

Vežimo sutartis, jos ypatumai ir teisinis reguliavimas
Referatas Vežimo sutartis, jos ypatumai ir teisinis reguliavimas

Sutarčių teisė – sistema teisės normų, kuriomis nustatomi, įtvirtinami arba kurių pagrindu pasibaigia (netenka teisinės [...]

Skyrybas su partneriu išgyvenusių asmenų adaptacijos ypatumai
Kursinis darbas Skyrybas su partneriu išgyvenusių asmenų adaptacijos ypatumai

  Tikslas: išsiaiškinti pateikiamus skirtingus požiūrius į skyrybas, jų priežastis bei galimas biopsichosocialines pasekmes. Uždaviniai: apibrėžti pasirenkamų santykių [...]

Distribucijos sutarčių rūšys.Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos.Distribucijos sutarties nutraukimas.
Prezentacija Distribucijos sutarčių rūšys. Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos. Distribucijos sutarties nutraukimas.

Distribucijos sutarčių rūšys. Distribucijos sutarties šalių teisės ir pareigos. Distribucijos sutarties nutraukimas. Pateikiamos išvados bei literaūros šaltiniai. Kai [...]

Paryžiaus sutarties įtaka Europos Sąjungos integracijai
Referatas Paryžiaus sutarties įtaka Europos Sąjungos integracijai

Temos aktualumas: Šiandieninėje visuomenėje Paryžiaus (EAPB) sutartis aktuali tuo, kad jinai buvo reikšminga Europos Sąjungos [...]

Pasaugos sutarties samprata, šalys, dalykas, forma. Pasaugos sutarties šalių teisės ir pareigos.
Prezentacija Pasaugos sutarties samprata, šalys, dalykas, forma. Pasaugos sutarties šalių teisės ir pareigos.

Saugotojas privalo imtis visų jam prieinamų priemonių užtikrinti jam perduoto daikto išsaugojimą.Saugotojas privalo grąžinti daiktą [...]

Sutarčių rūšys civilinėje teisėje
Referatas Sutarčių rūšys civilinėje teisėje

Šiandieninėje mūsų visuomenėje mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be sutarčių ir jų sudarymo – mes imame [...]

Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai
Kursinis darbas Administracinės prievartos priemonių sąvoka, paskirtis ir ypatumai

Pakankamai išsamus teorinio pobūdžio kursinis darbas, paremtas teisės doktrina. [...]

Etniškai mišrių mokyklų ypatumai
Kursinis darbas Etniškai mišrių mokyklų ypatumai

Darbe apžvelgiama etninių mažumų padėtį Lietuvoje; aprašomos etninių mažumų švietimo tendencijos ir vizijos, požiūris į [...]