Organizacijos kultūra ir jos vystymasis

23 psl. / 5216 žod.

Ištrauka

Susidomėjimas organizacijos (įmonės) kultūra ir jos vaidmeniu personalo valdyme ypač išryškėjo dabar – esant tokiam konkurencijos laikotarpiui, kai reikia greitai reaguoti į pasikeitimus – norint išlikti rinkoje. Todėl dažnai galima išgirsti kaip organizacijų vadovai ir kiti darbuotojai kalba apie organizacijos kultūrą: „Kas tai, kodėl ji svarbi įmonei, kaip ji vystoma“?

Vystydami ekonominę veiklą, žmonės savo moralinėmis ir materialinėmis jėgomis, savo individualia veikla įgyvendina strateginius tikslus konkrečioje veikloje. Kaip nurodo J. Child, tiriant organizacijų veiklą makro lygiu, visame pasulyje pastebimas jų supanašėjimas, bet mikro lygyje, savo viduje, organizacijos išlaiko jų kultūrinį savitumą ir unikalumą. Organizacijos, veikiančios toje pačioje aplinkoje, gamindamos tuos pačius produktus, teikdamos tas pačias paslaugas, naudodamos tas pačias technologijas, pasirenka labai skirtingus veikimo metodus ir sulaukia skirtingos sėkmės. Tradicišką sėkmę lemia ginama ar reguliuojama rinka. Naujos technologijos tampa mažiau reikšmingos konkurenciniu laikotarpiu, į pirmą vietą iškyla organizacijos darbuotojų darbo kokybė ir bendravimas. Žodžiu, lemtingu sėkmės šaltiniu tampa žmonės...

Organizacijų kultūra būna labai skirtinga. Organizacija, neturinti savo suformuotos kultūros arba turinti sunkiai išreiškiamą kultūrą, neturi ir savo veiklos stiliaus. Tuo tarpu susiformavusios kultūros organizacija turi ir ryškų veiklos stilių, atpažįstamą tarp kitų, pasižymi visiems jos nariams suprantamomis elgesio normomis. Šios normos daro organizaciją stabilią viduje socialiniu požiūriu, greitai adaptuoja naujus narius, padarydama juos savo komandos nariais.

Kultūringoje firmoje sugebama parodyti tinkamą dėmesį svečiui. Jis nė minutei nepaliekamas vienas. Dėmesingumui rodyti įtraukiami visi greta dirbantys darbuotojai, kurie pasiskirsto atskiromis funkcijomis. Klientui rodomas dėmesys stimuliuoja jo savigarbą; tokia būsena išlieka net jam išėjus iš įstaigos.

Taigi organizacijos kultūra yra galinga jėga, kuri – kaip kontrolės mechanizmas – formuoja veiklos metodus, apibrėžia priimtiną ir nepriimtiną elgesį. Kultūra įvardija, kaip organizacija turėtų funkcionuoti, kaip darbuotojų vertybinės orientacijos paveikia lemiamus sprendimus, veiklos kryptis, vadovų ir darbuotojų požiūrį į darbą. Kultūra organizacijoje pasireiškia per kokybinius, sunkiai išmatuojamus rodiklius: vertybes ir standartus, formuojančius elgesį ir mąstymą, vaidmenų modelius, tipus, organizacijos klimatą arba organizacijos darbo atmosferą, vadovavimo stilių ir sprendimų priėmimą, normas ar nerašytas taisykles, tradicijas, simbolius,...

Mano darbo tikslas - visa tai, ką minėjau įvade, kuo detaliau perteikti referato turiniu. Šis referatas pagrįstas moksline literatūra.


Turinys

 • ĮŽANGA3
 • I. ORGANIZACIJOS KULTŪRA IR JOS VYSTYMAS:
 • 1.1. Organizacijos kultūros samprata4
 • 1.2. Organizacijos kultūros formavimosi procesas6
 • 1.3. Organizacijos vertybės ir jų rūšys7
 • 1.4. Organizacijos kultūros lygiai9
 • 1.5. Organizacijų kultūros aspektai12
 • 1.6. Organizacijos kultūros modeliai13
 • 1.7. Organizacijos kultūros tipai15
 • 1.8. Kuo organizacijos kultūra naudinga įmonei?17
 • 1.9. Organizacijos kultūros vystymas17
 • IŠVADOS20
 • PASIŪLYMAI21
 • NAUDOTA LITERATŪRA22

Reziumė

Autorius
ricike
Tipas
Referatas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 13, 2017
Publikuotas
2004 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Organizacijos kultūra ir etika

Vadyba Prezentacija dianaba
Organizacinė kultūra – tai bendrų vertybių, įsitikinimų ir normų sistema, suprantama ir priimtina visiems organizacijos nariams, leidžianti organizacijai kryptingai veikti, palaikoma organizacijos istorijos,...

Vadyba ir organizacijos kultūra

Vadyba Konspektas 2016 m. iiuta
Būti organizacijos dalimi reiškia būti ir jos kultūros dalimi. Kaip rodo pavyzdys, mūsų organizacijos veiklai nepaprastą poveikį daro tai, "kaip mes čia...