Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Piliečių dalyvavimo rinkimuose mažėjimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Politinis dalyvavimas – nediskutuotinai svarbus reiškinys kiekvienos demokratinės valstybės politinėje arenoje. Politinis dalyvavimas – „tai visa veikla, kuria laisvai ir tikslingai užsiima piliečiai, siekdami veikti sprendimus įvairiais politinės sistemos lygiais“ (Krupavičius, A.; Lukošaitis, A., Vilnius. 2004). Dažnai politinis dalyvavimas suprantamas gana siaurai, t.y. kaip dalyvavimas rinkimuose (literatūroje įvardijama kaip konvencinė politinio dalyvavimo priemonė). Šalia to vis svaresnę vietą užima ir kitos dalyvavimo politikoje formos, kaip pavyzdžiui – demonstracijos, peticijų rašymas. Kita vertus, dauguma autorių sutinka, kad rinkimai yra vienas iš esmingiausių atstovaujamosios demokratijos santvarkos bruožų (Degutis M. 2000; Riekašius R., 2003; Shively, W. University of Minnesota, 1995). Rinkimai padeda užtikrinti vieną pagrindinių demokratijos principų – piliečių galimybę periodiškai rinkti politinį elitą ir taip kontroliuoti tuos, kurie priima sprendimus. Tačiau piliečiai vis rečiau naudojasi ne tik šia, bet ir kitomis galimybėmis kontroliuoti politinį procesą. Kyla natūralus klausimas, kodėl tradicinės politinio dalyvavimo formos, tokios kaip dalyvavimas parlamento rinkimuose, po truputį menksta ir praranda anksčiau turėtą reikšmę.

Pagrindinis šios ataskaitos tikslas – nustatyti problemos sprendimo būdus (alternatyvas) ir apibūdinti jų įgyvendinamumo tikimybę. Tikslui pasiekti yra išsikeliami uždaviniai:

 1. Apibūdinti politinio dalyvavimo sampratą ir raišką;
 2. Apibrėžti alternatyvių problemos sprendimų sąrašą;
 3. Išskirti ir išanalizuoti alternatyvų vertinimo kriterijus;

Literatūros ir šaltinių bazė: visą darbe naudotą literatūrą bei šaltinius būtų galima suskirstyti į dvi grupes: pirmoji grupė – teorinė literatūra: monografijos, straipsniai periodiniuose moksliniuose žurnaluose, kuriais remiantis analizuojama politinio dalyvavimo sąvoka, konvencinis ir nekonvencinis politinis dalyvavimas; antroji grupė - informaciniai šaltiniai: statistiniai duomenys, teisės aktai, tyrimų centrų duomenys, kuriais vadovaujantis nagrinėjamos problemos sprendimo alternatyvos bei jų įgyvendinamumas.

 

Darbo tipas:
Apimtis:
6358 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS1
 • 1. POLITINIO DALYVAVIMO SAMPRATA IR RAIŠKOS BŪDAI4
 • 1.1. Politinio dalyvavimo sąvokos reikšmė4
 • 1.2. Konvencinis politinis dalyvavimas ir jo formos5
 • 1.3. Rinkimai pagal rūšį: parlamento rinkimai6
 • 2. ALTERNATYVŪS PROBLEMOS SPRENDIMAI7
 • 3. ALTERNATYVŲ VERTINIMO KRITERIJAI11
 • 3.1. Švietimo ir konsultacijų alternatyvos įvertinimas12
 • 3.2. Reguliavimo ir finansavimo alternatyvos įvertinimas14
 • 3.3. Informavimo alternatyva16
 • 3.4. Jautrumo analizė19
 • IŠVADOS21
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS22
 • PRIEDAI24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje
Referatas Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės
Referatas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę [...]

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje

Lietuvoje pasikeitus santvarkai politinį gyvenimą sudaro daugybė politinių procesų ir reiškinių kaip rinkimai, referendumai, piketai [...]

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje
Tyrimas Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių [...]

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas
Tyrimas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas

Viešojo valdymo tobulinimo dokumentai – priemonės, parengtos siekiant numatyti esminius viešojo valdymo pokyčius, viešojo valdymo [...]

Vyriausiosios rinkimų komisijos teisinės padėties pagrindai
Kursinis darbas Vyriausiosios rinkimų komisijos teisinės padėties pagrindai

Šio kursinio darbo tikslas yra atskleisti Vyriausiosios rinkimų komisijos, kaip rinkimus organizuojančios institucijos funkcijas bei [...]

Rinkimų samprata
Referatas Rinkimų samprata

Daugeliui balsavimas rinkimuose atrodo labai paprastas ir nieko nelemiantis veiksmas, žmonės tiesiog įmeta biuletenius, kažkas [...]

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
Diplominis darbas Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Lietuvoje jaunimo politika plėtojama jau daugiau nei 20 metų. Per šiuos [...]

Politiniai veikėjai kaip prekės ženklas: 2016 m. Seimo rinkimų atvejis
Diplominis darbas Politiniai veikėjai kaip prekės ženklas: 2016 m. Seimo rinkimų atvejis

Nors iš pažiūros marketingas ir politika yra dvi labai skirtingos mokslinės disciplinos, pastebima, jog šios [...]

Viešieji ryšiai. Politinės partijos strateginė komunikacija rinkimų metu
Referatas Viešieji ryšiai. Politinės partijos strateginė komunikacija rinkimų metu

Politika yra neatsiejama nuo komunikacijos, kadangi politiniai procesai yra įgyvendinami per komunikaciją: nuo rinkėjų interesų [...]

Kaip būti geru piliečiu? Viešoji kalba.
Rašinys Kaip būti geru piliečiu? Viešoji kalba.

Kalboje nagrinėjama tema "Kas yra geras pilietis", remiantis Aristotelio "Politikoje" išdėstytomis mintimis. Darbas buvo skirtas [...]