Pedagoginio asistavimo praktikos psichologijos užduotys

8 psl. / 2674 žod.

Ištrauka

  1. Biografinės žinios

Mergaitė, 11 metų, 5 klasė

Mergaitės fizinis išsivystymas geras. Sakyčiau, kad jinai yra aukščiausia savo klasėje. Išsiskiria iš savo bendraamžių savo išvaizda, nes veido bruožai artimesni pora metų vyresnėms mergaitėms. Pagal išvaizdą jinai nesiskiria nuo 7 ar net kai kurių 8 klasės mergaičių. Iš buvusio pokalbio su mergaitės mama (turėjau galimybę su ja susipažinti) sužinojau, kad mergaitė sirgo mažai. Žinoma, darželyje neįmanoma nesirgti. Tačiau rimtesnių problemų mergaitė neturėjo.

Pasikalbėjus su šios mergaitės auklėtoja, paaiškėjo, kad jai ne itin sekasi mokslai. Pati stebėjau ją biologijos pamokų metu ir akivaizdu, kad ji linkusi likti nuošalyje ir daryti tik tai kas liepiama. Šeimos materialinė padėtis gana gera, tėtis dirba gera apmokamą darbą, tačiau mama nedirba, yra namų šeimininkė. Kalbant apie psichologines sąlygas, jos nėra labai geros. Mergaitė yra vienturtė. Jos mama mokėsi internatinėje mokykloje, o tėtis baigė 8 klases. Mergaitės mama yra jauna moteris, tačiau nerodo jokios iniciatyvos pradėti dirbti kažkokį darbą, manau, šis faktorius nėra geras pavyzdys augančiai asmenybei. Šeimoje tarpusavio santykiai pakankamai šilti. Mergaitė yra kiek šalta ir kartais jos elgesyje galima įžvelgti tūnantį žvėriuką. Žvelgiant iš šalies atrodo, kad trūksta bendravimo su ja.

Klasėje mergaitė turi geriausią draugę, su ja ir pajuokauja ir sugeba savo krizenimais sutrukdyti pamoką. Bendraklasiai su ja bendrauja gana gražiai, jie tik neseniai atėję iš pradinės mokyklos, taiga atrodo tarsi vieninga komanda, šeima. Geriausios draugės įtaką priskirčiau prie netinkamos ugdytis. Akivaizdu, kad draugė taip pat mėgsta patinginiauti per pamokas ir kartais neatlikti namų darbų. Toks vaizdas, tarsi mano, stebima mergaitė yra lengvai paveikiama, t.y. silpnos valios mergaitė. Taigi jai draugų įtaką labai svarbi.

Kalbėjau su klasės auklėtoja, ji minėjo, kad ši mergaitė, yra ant ribos, t.y. daugelis mokytojų abejoja ar nereikėtų palengvinti mokymosi programos, nes kol kas gerų rezultatų nepastebėta.

  1. Asmenybės kryptingumo ypatumai

Reziumė

Autorius
mokytoja
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 26, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Pedagoginė praktika

Pedagogika Praktikos ataskaita bigis
1. Stebėtų pamokų protokolai ir analizė (žr. 1 priedą) Teigiami momentai (Kas patiko ir kodėl? Kas mokytojui sekėsi geriausiai? Ką būdamas mokytojas daryčiau...

Asistento pedagoginė praktika. Edukologijos užduotis

Pedagogika Praktikos ataskaita virgita
1 užduotis. Dalyvavimas planuojant pamoką ir asistavimą mokyojui pamokoje 2 užduotis. Mokinio/ų elgesio pamokoje stebėjimas Išvados. Nagrinėjant auklėtojos man pateiktą klasės darbų planą...

Socialinės pedagogikos praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2013 m. longevity
Ataskaita įvertinta 10. tai - socioedukacinio darbo praktikos ataskaita; aprašomas vedamos pamokos, individualūs pokalbiai su vaiku, dokumentų analizė ir kt. Vykdytas mokinių soc....

Pedagoginio asistavimo praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2014 m. mokytoja
Darbas įvertintas 10. Tai pirmoji praktikos ataskaita. Kurioje aprašoma mokyklos aplinka, dalyko mokytojo veiklos pažinimas, žodžiu mokyklos dokumentų analizė. Stebėtų pamokų analizė, jų...