Kalbos sutrikimai

13 psl. / 2653 žod.

Ištrauka

Kalbėjimo sutrikimai - jiems priskiriami fonetiniai kalbėjimo sutrikimai ir kalbėjimo tempo sutrikimai.

Pastaruoju metu, siekiant išskirti kai kuriuos komunikacijos sutrikimus, vartojamas toks apibendrinimas - kalbėjimo, kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimai.

Kalbos raidos procese greta kalbos priemonių perėmimo (kalbinių įgūdžių) reikia skirti ir kalbinių mokėjimų formavimąsi, t. y. vaiko mokymąsi vartoti išmoktus žodžius, sakinius, mokymąsi bendrauti.

Darbo objektas – kalbos sutrikimai.

Darbo tikslas – remiantis literatūros šaltiniais išanalizuoti kalbos sutrikimus.

Darbo uždaviniai:

aprašyti komunikacijos, kalbos ir kalbėjimo sampratą;apibūdinti komunikacijos, kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;paanalizuoti vaikų kalbos raidą;apžvelgti pagalbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų.

Darbo metodika – literatūros šaltinių analizė.

Komunikacija - tai žmonių bendravimas, keitimasis mintimis, išgyvenimais, kultūrinėmis, dvasinėmis vertybėmis ir pan. Komunikacija yra būdas: išmokti suprasti kalbą, išmokti kalbėti, išsakyti norus ir pageidavimus, būti suprastam ir suprasti kitus, pasidalyti su kitais dėmesiu bei patyrimu, reguliuoti savo ir kitų poelgius, interpretuoti savo ir kitų žmonių išsakytas mintis (Ambrukaitis, 1998. p. 49).

Komunikacijos procesui būtini du asmenys - kalbėtojas ir klausytojas. Normalus komunikacijos procesas priklauso nuo kalbėtojo ir klausytojo centrinio ir periferinio kalbėjimo mechanizmo struktūros ir funkcionavimo, vienodų komunikacijos priemonių turėjimo ir mokėjimo jomis naudotis, gebėjimo reguliuoti savo veiksmus pagal tai, kas pasakyta ir suprasta. Klausytojas turi suprasti kalbėjimo naudojamą kodą ir gebėti interpretuoti kodo reikšmę.

Skiriamos dvi pagrindinės komunikacijos formos - verbalinė ir neverbalinė. Pilnavertė verbalinė komunikacija priklauso nuo kalbėjimo (šnekėjimo) ir kalbos mokėjimo lygio (Ambrukaitis, 2003. p. 295). Kalbėjimas suprantamas kaip procesas, t. y. garsų tarimas, jų jungimas į skiemenis, žodžius ir pan. Kalbėjimas yra greičiausia ir veiksmingiausia komunikacijos priemonė


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. KOMUNIKACIJOS, KALBOS IR KALBĖJIMO SAMPRATA4
  • 2. KOMUNIKACIJOS, KALBOS IR KALBĖJIMO SUTRIKIMO APIBŪDINIMAS5
  • 2.1.Kalbos raidos sutrikimų priežastys7
  • 2.2. Kalba ir raidos sutrikimai7
  • 3. VAIKŲ KALBOS RAIDA8
  • 3.1. Bendroji vaikų kalbos sutrikimu diagnostika8
  • 4. PAGALBA VAIKAMS, TURINTIEMS KALBĖJIMO, KALBOS IR KOMUNIKACIJOS SUTRIKIMŲ10
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS13

Reziumė

Autorius
vaivulis
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 28, 2017
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Psichologija Referatas 2008 m. cikityta
Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi autistams būdingi elgesio požymiai, jų kalbos raida ir...

Mąstymas ir jo sutrikimai.

Psichologija Prezentacija 2014 m. ziogeliuke
Esant pagreitėjusiam mąstymui, padidėja minčių tekėjimo greitis, jų labai padaugėja, jos kyla viena po kitos, jų nespėjama išreikšti žodžiais. Sakiniai būna nenuoseklūs, nesuprantami....

Stresas ir psichikos sutrikimai

Psichologija Referatas ganesas
Richard Lazarus (1985) apibūdina stresą kaip subjektyviai žmogaus suvokiamą neatitikimą tarp aplinkos reikalavimų ir žmogaus galimybių atitikti tiems reikalavimams. Galima išskirti tris pagrindinius...

Joe Navarro knygos “Kūno kalba“ refleksija

Psichologija Rašinys 2017 m. gintarele900
Knygos "Kūno kalba" refleksija .Puikiai įvertintas mokymo įstaigoje gautas maksimalus balas.Apibendrindama galiu drąsiai teigti, kad perskaičius šią knygą, sužinojau daug naudingos informacijos. Su...

Joe Navarro knygos "Kūno kalba" refleksija

Psichologija Rašinys 2017 m. pepco
Pradedama skaityti šią knygą pradžia pasirodė visai neįdomi, tačiau pradedant gilintis į visus žmogaus gestus, visas bežodes kalbas ši knyga man tiesiog paliko...

Neverbalinė kalba (situacijos analizė)

Psichologija Referatas 2014 m. editai
Iš visų žmogaus savybių gebėjimas bendrauti yra pats svarbiausias. Tik bendraudami žmonės gali ugdyti kitus ir tobulinti save, mokyti ir mokytis, padėti kitiems...