Agresijos funkcijos žmonių veikloje

21 psl. / 4938 žod.

Ištrauka

Visi tam tikrais gyvenimo momentais susiduriame su agresijos apraiškomis. Vieni daugiau, kiti mažiau, tačiau visi tai patiriame. Agresija - tai prigimties ir patirties sąveikos rezultatas. Norėdami suprasti pačią agresiją ir jos prigimtį, turime atsigręžti į tuos laikus, kai "buvome beždžionės", tai yra į savo gyvūniškąją prigimtį. Nustebtume pamatę, kad nuo gyvūnų mes beveik nesiskiriame.

Agresija - tai priešiškas, įžūlus, atšiaurus, nepalankus elgesys, įžeidinėjimai, pranašumo demonstravimas. Agresija gali reikštis grubia kalba arba jėgos naudojimu prieš kitą žmogų ar žmonių grupę.

Agresyvus elgesys padaro dvasinių, fizinių ar materialinių nuostolių ne tik atskiriems asmenims, bet ir visuomenei. Agresija visada buvo ir yra socialinė bei psichologinė problema, kuri kelia ypatingą visuomenės susirūpinimą.

Bet iš kur kyla agresyvus elgesys? Kodėl net maži vaikai būna agresyvūs? Ar auklėjimas turi įtakos vaikų agresyvumui?

Temos aktualumas – šiuolaikinėje visuomenėje kai agresija įgauna vis didesnį pagreitį būtina žinoti agresijos funkcijas žmonių veikloje, išanalizuoti kas sukelia pačią agresiją ir kaip jos išvengti, nes tai įtakoja ne vieno individo, o visos visuomenės gyvenimą.

Kursinio darbo objektas – agresija ir jos funkcijos žmonių veikloje.

Kursinio darbo tikslas – išanalizuoti agresijos funkcijas žmonių veikloje.

Kursinio darbo uždaviniai:

 1. apžvelgti agresiją mūsų gyvenime;
 2. išanalizuoti agresijos funkcijas žmonių gyvenime.

Darbo metodika : literatūros šaltinių analizė.

Rašant šį kursinį darbą rėmiausi literatūra skirta psichologijos studijoms. Pagrinde naudojausi tokiais literatūros šaltiniais:

Psichologija studentui. Kaunas: Technologija, 2002.Fiurst M. Psichologija – Vilnius, 1998.Birker K., Schott B. Pasipildykime energijos. – Vilnius: Vaga, 1998.http://online.5ci.lt/Article.asp?Lang=L&ArticleID=2377Elvyra ŽEIŽIENĖ, Edukologijos magistrė – „Ar surasime priešnuodį nuo smurto viruso?“, 2004Rūta Chomentauskaitė „Svarbiausios agresijos priežastys“, 2004Leliūgienė I. (1997). Žmogus ir socialinė aplinka. Kaunas: Technologija.Joachim Rumpf “Rėkia, pešasi, viską gadina. Kaip elgtis su agresyviais vaikais“, 2004„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.6 (43) 2004-iųjų birželio 18 d.http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai/provita/20040618/2-1.html

Hipotezė – ar agresijos funkcijos žmonių veikloje ryškiai pastebimos ir ar jos įtakoja žmonių gyvenimą?

Praktinė darbo reikšmė - šiame darbe pateikiama daugelio autorių mintys apie agresijos funkcijas žmonių veikloje. Visa tai išanalizuota, siekiant pateikti savo išvadas.

Turinys

 • Įvadas3
 • Santrauka5
 • I. Agresija mūsų gyvenime6
 • I.1. Agresijos teorijos7
 • I.2. Faktoriai, nulemiantys agresyvų elgesį8
 • I.3. Agresijos funkcijų biologija ir psichologija9
 • I.3.1. Agresijos biologija9
 • I.3.2. Agresijos psichologija10
 • II. Agresijos funkcijos žmonių veikloje12
 • II. 1. Agresijos funkcijų atsiradimo priežastys ir signalai12
 • II.2. Baimės sukelta agresija vaiko gyvenime13
 • II.3. Agresijos funkcijų plitimas žiniasklaidos pagalba14
 • II.4. Smurtas šeimoje ir prieš vaikus16
 • II.5. Kaip slopinti agresijos funkcijas?18
 • II.6. Keletas faktų apie agresijos funkcijas19
 • Išvados20
 • Literatūros sąrašas21

Reziumė

Autorius
vaivulis
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.86
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Kov 28, 2017
Apimtis
21 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Asmenybės kryptingumas ir veiklos motyvai

Psichologija Referatas angel
Darbo tikslas: 1. Išanalizuoti asmenybės kryptingumą ir veiklos motyvus. Darbo uždaviniai: 1. Aptarti asmenybės sampratą. 2. Išnagrinėti veiksnius sąlygojančius asmenybės kryptingumą.

Agresija visuomenėje

Psichologija Referatas 2011 m. grelija
Temos aktualumas. Agresija tai viena ryškiausių problemų XXI-ąjame amžiuje. Šiuo laikotarpiu agresija įvardijama kaip smurto forma, tačiau psichologė Furst pabrėžia, kad agresija pasireiškia...

Elgesio adaptacinė funkcija

Psichologija Referatas 2011 m. avokada
Adaptacija (lot. adaptio - prisitaikymas) – prisitaikymo prie kintančios išorinės ir vidinės aplinkos procesas ir rezultatas. Yra dvi adaptacijos rūšys: biologinė ir psichologinė....

Senų žmonių psichosocialinis prisitaikymas

Psichologija Tyrimas 2015 m. inga.gerikaite@gmail.com
Tyrimo tikslas – įvertinti senyvo amžiaus žmonių psichosocialinį prisitaikymą. Tyrimo uždaviniai : • išsiaiškinti, kokiais būdais vyresnio amžiaus žmonės palengvina sunkumus, iškilusius senstant;...

Elgesio adaptacinė funkcija

Psichologija Referatas 2014 m. soufflee
Gamtoje vyksta atranka, todėl kiekvienas individas, jos narys privalo ieškoti ir rasti būdų kaip išlikti. Vienas iš tokių – tai organizmo adaptacija. Organizmas...

Manipuliavimas žmonių santykiuose

Psichologija Rašinys 2016 m. goldenfishdigger
Darbas rengtas remiantis psichologine literatūra, manipuliacijos tematika. Tinka psichologijos, filosofijos studentams.