Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos ir įgaliojimai. Seimo statutas kaip ypatingas teisės aktas

9 psl. / 1305 žod.

Ištrauka

Lietuvos respublikos Seimo internetinis puslapis sąvoką Seimas apibrėžia kaip visuomenės atstovų susirinkimą, suėjimą ar suvažiavimą[1]. Jau pats apibrėžimas rodo, kad nagrinėjama institucija yra tarsi žmonių balsas šalies valdyme. Ir tai yra visiška tiesa. Tokia sąvoka susiformavo dar ATR laikais, kur Seimas atliko įstatymų leidimo funkciją ir Lietuvos valstybingumo raidoje ši sąvoka tapo „parlamento" atitikmeniu.

Lietuvoje Seimas veikė nuo XV a., žinoma, einant laikui jis kito, kito ir šalies valdymo formos. Šiandien mes turime XI Seimą (2012–2016), su 141 nariu, vienmandatėse rinkimų apygardose 71 ir daugiamandatėje – 70[2]. Seime įkurtos Lietuvos socialdemokratų partijos, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Darbo partijos, partijos „Tvarka ir teisingumas“, Liberalų sąjūdžio, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos, „Drąsos kelias“ frakcijos ir Mišri Seimo narių grupė. Tokia gausa skirtingų partijų rodo, kad Seimas tikrai atstovauja skirtingus interesus turinčius žmones.

Suprantama, kad tokia organcija turi daug funkcijų, įgaliojimų. Be jų neįmanomas institucijos darbas.

Referato tikslas – suprasti, kas yra Seimas, kodėl jis yra svarbus valstybės valdyme.

Referato eiga:

  1. Išnagrinėti Seimo funkcijas;
  2. Išanalizuoti jo įgaliojimas;
  3. Aprašyti, kodėl Seimo statutas yra ypatingas teisės aktas.

[1] http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3804&p_k=1

[2] http://www.vrk.lt/home;jsessionid=B1F37B8B99CAD6CA2D79550315E6FDD1


Turinys

  • 1. Titulinis lapas1
  • 2. Turinys2
  • 3. Įvadas3
  • 4. Lietuvos Respublikos Seimo funkcijos ir įgaliojimai4
  • 5. Seimo statutas kaip ypatingas teisės aktas7
  • 6. Išvados8
  • 7. Literatūros sąrašas9

Reziumė

Autorius
ganesas
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 5, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus

Teisė Referatas jenna
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeninės ir valstybinės santvarkos pagrindas buvo feodalinės žemės nuosavybė, todėl žemės nuosavybės teisės ir jos formų analizė svarbi daugeliui viduramžių...

Seimo nario konstitucinis statusas

Teisė Referatas 2004 m. show-off
“Seimo nario, kaip Tautos atstovo, statusas yra ypatingas” – tokį teiginį dažnai galima sutikti tiek doktrinoje, tiek Konstitucinio teismo praktikoje. Seimo nario –...

Seimo nario teisinis statusas

Teisė Kursinis darbas 2016 m. beloved
Temos aktualumas. Turbūt niekas negalėtų paneigti, jog kone kasdien regime, girdime naujienas apie Seimo narių darbą, pasisakymus, nusižengimus ir kitokią veiklą, kurią esame...

Lietuvos Respublikos Seimas

Teisė Referatas 2021 m. krkevalait
Rašto darbe apžvelgiama Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo nario funkcijos, įgaliojimai, Seimo struktūra ir įstatymų leidybos...