Socialiniai mokslai / Edukologija

Galimybė vaikui mokytis namuose skirtingose šalyse

0 atsiliepimų
Autorius:

                Kiekviena tauta turi savo įpročius, papročius, tradicijas. Taip pat ir savo metodus, kaip auklėti ir mokyti vaikus. Kartais net kaimyninės šalys visiškai skirtingai vertina savo jaunąją kartą ir kitaip žiūri į vaiko mokymąsi namuose. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų užduotis – vaikų priežiūra, ugdymas ir mokymas, tačiau jos nepriklauso formalaus ugdymo sistemai. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymas neprivalomas. Vaikai gali būti ugdomi ir namuose, už ikimokyklinį ugdymą namuose atsakingi tėvai ar globėjai. Taigi didžiausias dėmesys mano darbe bus skiriamas vaiko mokymuisi namuose, o taip pat palyginimui su kitomis šalimis.

 

 

Darbo objektas: galimybė vaikui mokytis namuose skirtingose šalyse.

Tikslas – išanalizuoti galimybės vaikui mokytis namuose skirtingose šalyse teisinį reglamintavimą

Uždaviniai: : 1. Atskleisti galimybės vaikui mokytis namuose skirtingose šalyse teisinį reglamentavimą;

2. Palyginti Lietuvos ir kitų šalių teisinį reglamentavimą dėl galimybės vaikui mokytis namuose.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2188 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Įvadas2
  • 1. Galimybė vaikui mokytis namuose skirtingose šalyse3
  • 2. Galimybės vaikui mokytis namuose skirtingų šalių teisinio reglamentavimo palyginimas4
  • Išvados8
  • Literatūros sąrašas9

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas
Diplominis darbas Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat [...]

Mokymosi grupėse teorijų ir strategijų namų darbas - portfolio arba pasiekimų aplankas
Referatas Mokymosi grupėse teorijų ir strategijų namų darbas - portfolio arba pasiekimų aplankas

Darbas bus itin pravartus Karjeros ir profesinio konsultavimo pirmakursiams. Įvertinimas 10.

Senelių namų socioedukacinės veiklos galimybės
Diplominis darbas Senelių namų socioedukacinės veiklos galimybės

Jungtinių Tautų (2002) duomenimis, pasaulyje dabar gyvena 60 milijonų [...]

Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas
Diplominis darbas Ekonomino raštingumo ugdymo galimybės pradinėje mokykloje mokytojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Mūsų gyvenamuoju laikotarpiu jaunosios kartos ugdymas įgyja itin ypatingą reikšmę. Juk turbūt, kiekvienas [...]

Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės
Diplominis darbas Vaikų, gyvenančių globos namuose, savirealizacijos poreikio tenkinimo galimybės

Visuomenė yra sudaryta iš daugybės žmonių. Kiekvienas iš jų yra augęs skirtingomis sąlygomis, skirtingose šeimose.

Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose
Referatas Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose

Lietuvoje nuolat daugėja vaikų, dėl įvairių priežasčių netekusių tėvų globos ir gyvenančių vaikų globos įstaigose.Šiuo [...]

Mokymo ir mokymosi proceso analizė skirtingose psichologijos kryptyse
Referatas Mokymo ir mokymosi proceso analizė skirtingose psichologijos kryptyse

Pedagoginėje psichologijoje vyrauja 3 pagrindinės kryptys: bihevioristinė, kognityvinė ir humanistinė. Kiekviena iš jų savitai apibrėžia [...]

Specialiųjų pedagogų požiūris į specialiosios mokyklos ugdytinių darbines veiklos galimybes
Kursinis darbas Specialiųjų pedagogų požiūris į specialiosios mokyklos ugdytinių darbines veiklos galimybes

Temos aktualumas. Pastaruoju dešimtmečiu Lietuvoje susidarė iš esmės naujos socialinės, kultūrinės, ekonominės ir politinės sąlygos.

Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas
Diplominis darbas Mokinių pažinimo kompetencijos ugdymo (si) galimybės 9-10-os klasės biologijos mokymosi priemonių turinyje IKT pagrindu: vadovėlių ir užduočių sąsiuvinių aspektas

Vienas iš šiuolaikinės visuomenės iššūkių – nuolatinė žinių kaita ir gebėjimas tas žinias pritaikyti praktiškai.

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių užtikrinimas Kauno miesto savivaldybėje
Diplominis darbas Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių užtikrinimas Kauno miesto savivaldybėje

Temos aktualumas ir naujumas. Šiandieninėje Lietuvoje vis daugiau kalbama apie švietimo sistemos tobulinimą. Pradėję vykdyti [...]

Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite
Rašinys Lietuvių kalbos galima mokytis įdomiai ir šiuolaikiškai. Remdamiesi kompiuterinėmis mokomosiomis priemonėmis pritarkite šiai minčiai arba ją paneikite

Žmogaus tautinis identitetas formuoja žmogaus pasaulėžiurą, jo tapatybę, priskiria vienai ar kitai tautinei bendruomenei. Kalba [...]

Darbo jėgos migracija ES šalyse ir šių šalių namų ūkių disponuojamosios pajamos
Referatas Darbo jėgos migracija ES šalyse ir šių šalių namų ūkių disponuojamosios pajamos

Pasaulyje vykstant globalizacijos procesams vis labiau intensyvėja darbo jėgos migracija. Esant nevienodam šalių išsivystymo lygiui [...]

Vertybės perduodamos ne tik šeimoje ir mokykloje, mokytis būti atkakliam ir garbingam galima ir iš knygų“, – teigia žurnalistė Eglė Devižytė
Rašinys Vertybės perduodamos ne tik šeimoje ir mokykloje, mokytis būti atkakliam ir garbingam galima ir iš knygų“, – teigia žurnalistė Eglė Devižytė

Vertybės - labai svarbus dalykas kiekvieno jauno žmogaus augimui. Remiantis Liudvigu Van Bethovenu, didžiausias žmogaus [...]