AB "Snaigė" finansinė veiklos analizė

26 psl. / 4914 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame pasaulyje įmonių veiklai ir jos rezultatams įtaką daro daug veiksnių – ekonominiai ir politiniai pokyčiai, ekonominės krizės, infliacijos svyravimai, nestabili finansinė sistema. Siekiant sėkmingai atlaikyti įvairius pokyčius, neigiamą tiek vidaus, tiek išorės įtaką, didėjančią konkurenciją, kiekvienai įmonei yra itin svarbu žinoti, vertinti ir analizuoti savo veiklos rezultatus, rodiklius, riziką. Tam įgyvendinti yra atliekama finansinė analizė, kurios pagalba įmonės vadovai gali įvertinti jos būklę ir priimti teisingus valdymo sprendimus bei pasiekti tikslus.

Žinant įmonės analizės svarbą buvo atlikta AB „Snaigė: finansinė analizė, siekiant susipažinti su šios įmonės finansiniais rezultatais, palyginti juos su konkurentų ir pateikti veiklos tobulinimo pasiūlymus.

Darbo tikslas: atlikti AB „Snaigė“ finansinę analizę 2013-2015 m.

Darbo uždaviniai:

 1. Atlikti vertikalią ir horizontalią AB „Snaigė“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizę.
 2. Atlikti įmonės santykinių rodiklių analizę, palyginti juos su įmonės konkurentės rodikliais.
 3. Atlikti įmonės rizikos vertinimą, bankroto diagnostiką.
 4. Apibendrinant įmonės finansinę būklę, pateikti veiklos tobulinimo galimybes ir pasiūlymus.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS PASIRINKIMO PAGRINDIMAS4
 • 2. ĮMONĖS VEIKLOS PRISTATYMAS5
 • 3. HORIZONTALIOJI IR VERTIKALIOJI FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ6
 • 3.1. Balanso horizontali ir vertikali analizė6
 • 3.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali ir vertikali analizė7
 • 4. SANTYKINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ9
 • 4.1. Pelningumo santykinių rodiklių analizė9
 • 4.2. Mokumo santykinių rodiklių analizė11
 • 5. ĮMONĖS RIZIKOS VERTINIMAS13
 • 6. APIBENDRINTAS ĮMONĖS BŪKLĖS VERTINIMAS, VEIKLOS TOBULINIMO GALIMYBIŲ IŠRYŠKINIMAS BEI PASIŪLYMŲ FORMAVIMAS15
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS17
 • PRIEDAI18

Reziumė

Autorius
ingridvis
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 25, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...

UAB "X" finansinės analizės ir veiklos gerinimo galimybės

Finansai Kursinis darbas 2016 m. grigdanga
Įmonės finansinės, ūkinės veiklos rezultatų išanalizuotas rinkinys. Jį perskaičius galima susipažinti su įmonės finansais, investicijomis, potencialu. Kiekvienoje įmonėje yra vedama finansinė ataskaita buhalterių....