Ekonomika ir verslas / Pramonė ir gamyba

Licencinė prekyba, patentų teisinis reglamentavimas, pramoninio dizaino pavyzdys

0 atsiliepimų
Autorius:

Įmonės, užsiimančios gamybine arba prekybine veikla, turi atsargas, kuriose yra įdėta įmonės kapitalo. Atsargomis laikomos įmonės žinioje esančios vertybės – trumpalaikis turtas, - kurios skirtos parduoti įprasta tvarka arba sunaudoti teikiant paslaugas ar gaminant parduotinas prekes ir kurios vieną kartą dalyvauja gamybos ir aptarnavimo procese ir yra iš karto sunaudojamos įmonės veikloje uždirbant pajamas.

Prekių ir žaliavų kainos nuolat keičiasi kintant rinkos sąlygoms. Vienos ir tos pačios prekės gali būti perkamos skirtingomis kainomis vienu metu. Svarbus įmonės uždavinys - kiek įmanoma tiksliau nustatyti, kiek įmonei reikią atsargų sandelyje, kad gamyba galėtų vykti nesustabdžius veiklos, taip parduotų prekių savikainą ir sandėlyje likusių prekių vertę, taip pat laikymo kiekio balansą. Tam reikia nustatyti, kokia tvarka buvo parduotos tos skirtingų kainų prekės, o priklausomai nuo įmonės veikos pobūdžio ir nuo turimų atsargų specifikacijos yra nustatomas atsargų apskaitos metodas. Vienas iš svarbiausių veiksnių taip pat yra pagamintos produkcijos įkainojimas. Atsargų įkainojimo metodo pasirinkimas yra vienas iš svarbių vadybinių sprendimų, nes tai turi tiesioginę įtaką pardavimo savikainai. Atsargų vertė gali būti įvertinta taikant įvairius vertinimo metodus, tai priklauso nuo atsargų judėjimo įmonėje.

Tyrimo objektas: Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų apskaita UAB „X“. organizacijoje

Darbo tikslas: išanalizuoti atsargų valdymo teorinius aspektus bei UAB „X“ atsargų valdymo ypatumus bei pateikti pasiūlymus atsargų valdymo tobulinimui.

Darbo uždaviniai:

 1. Atskleisti atsargų sampratą, klasifikavimą, atsargų įkainojimo ir pasigaminimo verčių nustatymą
 2. Išanalizuoti atsargų valdymo ypatumus UAB „X“
 3. Pateikti pasiūlymus atsargų valdymo tobulinimui UAB „X“.

Tyrimo metodai: lyginamoji mokslinės, mokomosios literatūros analizė ir sisteminimas, kiekybinių duomenų analizė, įmonės dokumentų analizė, santykinių rodiklių bei grafinė analizė.

Tyrimo laikotarpis: 2012 – 2016 metai.

Darbo tipas:
Apimtis:
2129 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. ATSARGŲ SAMPRATA, KLASIFIKAVIMAS, ĮKAINOJIMAS IR PASIGAMINIMO VERTĖ8
 • 1.1. Atsargų samprata ir reikšmė įmonei8
 • 1.2. Atsargų klasifikavimas13
 • 1.3. Atsargų įkainojimo metodai ir jų savikaina13
 • 1.4. Atsargų valdymas17
 • 2. ATSARGŲ VALDYMO ANALIZĖ UAB ,,X“20
 • 2.1. UAB ,,X“ apibūdinimas20
 • 2.2. Vertikalioji ir horizontalioji atsargų analizė21
 • 2.3. Santykinių rodiklių skaičiavimas22
 • 3. ATSARGŲ VALDYMO TOBULINIMO GALIMYBĖS UAB ,,X“26
 • IŠVADOS29
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS30
 • PRIEDAI32

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tarptautinės prekybos ir rinkodaros vertinimas IKEA pavyzdžiu
Referatas Tarptautinės prekybos ir rinkodaros vertinimas IKEA pavyzdžiu

Šiais laikais itin svarbu yra nagrinėti tarptautinę rinką. Verslo aplinka kinta greitai, reikia mokėti prie [...]

Privalomojo sveikatos draudimo įmokų teisinio reglamentavimo aktualijos
Referatas Privalomojo sveikatos draudimo įmokų teisinio reglamentavimo aktualijos

Temos aktualumas: Lietuvos mоkesčių sistemą sudaro daug ir įvairių mokesčių. Su vienais iš jų susiduriame [...]

Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Valstybės civilinės atsakomybės teisinis reglamentavimas

Temos aktualumas. Nagrinėjama tema yra aktuali, visų pirma, todėl, kad yra svarbu išsiaiškinti valstybės civilinės [...]

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas

1. Valstybės tarnautojų rūšys 2. Darbo užmokestis 3. Pareiginė alga 4. Priedai 5. Priemokos 6. Išeitinės išmokos 7. Kitos garantijos 8. Išvados 9.

Apmokėjimo už darbą teisinis reglamentavimas
Diplominis darbas Apmokėjimo už darbą teisinis reglamentavimas

Temos aktualumas. Teisinis darbo santykių reguliavimas pastaraisiais metais Lietuvoje yra ypatingoje raidos stadijoje: nuo 2003 [...]

Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai

Visų valstybės atliekamų funkcijų įgyvendinimui reikalingi pinigai, todėl kiekvienos valstybės ekonomikos pagrindas yra surenkami mokesčiai.

Vartotojų teisių reglamentavimas
Referatas Vartotojų teisių reglamentavimas

Šiandien Lietuvoje labai vertinamos ir ginamos asmenų teisės ir jų interesai. Kiekvienas iš mūsų turime [...]

Savanorystė Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Savanoriškos veiklos teisinis reglamentavimas.
Referatas Savanorystė Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Savanoriškos veiklos teisinis reglamentavimas.

Tikslas – Pateikti informacija apie savanoryste Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Taip pat pateikti savanoriškos [...]

Elektroninė sutartis informacinėje komunikacijoje: samprata ir teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Elektroninė sutartis informacinėje komunikacijoje: samprata ir teisinis reglamentavimas

Elektroninė sutartis - tai sandoriai, sudaryti ir vykdytini elektroninėmis, optinėmis ar panašiomis priemonėmis atviruose, globaliuose [...]

Audito teisinis reglamentavimas Lietuvoje
Referatas Audito teisinis reglamentavimas Lietuvoje

Valstybinis auditas yra itin svarbi šalies kontrolės priemonė, kuri padeda tinkamai valdyti išteklius. Priklausymas Europos [...]

Vaikų teisių apsauga. Jų teisinis reglamentavimas
Referatas Vaikų teisių apsauga. Jų teisinis reglamentavimas

Po Didžiosios Prancūzijos revoliucijos buvo susidomėta žmogaus ir piliečio teisėmis bei laisvėmis. Tačiau tuo metu [...]

Giminystės ryšių nustatymas, jų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Giminystės ryšių nustatymas, jų teisinis reglamentavimas

Mokslo pažanga leidžia tyrinėti žmogaus genomą ir iš jo rinkti informaciją. Žmogaus genomas apima visą [...]

Lietuvos advokatūros veikla ir teisinis reglamentavimas
Kursinis darbas Lietuvos advokatūros veikla ir teisinis reglamentavimas

Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra [...]

Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai
Diplominis darbas Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai

                      Tarnybinės atsakomybės institutas yra vienas [...]

Tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas ir jo bruožai
Referatas Tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas ir jo bruožai

XXa. (o tiksliau - antrojoje jo pusėje) žmogaus teisių apsaugos procesas tapo viena [...]