Mokytojo asmenybė mokymosi procese

18 psl. / 3500 žod.

Ištrauka

Mokytojas – kvalifikuotas asmuo, kuris moko kitą žmogų. Pirmieji mokytojai atsirado senovės Rytuose, Kinijoje, vienas ryškiausių pedagogų Konfucijus (551-479 pr.m.e.). Jis pirmas apibendrino patyrimą. Mokė žmones valdyti pagal moralinį pavyzdį. Sukūrė šeimos dorovės sistemą. Žmonija, taip pat ir pedagogo profesija tobulėjo apibendrindama patyrimą. Vėliau, remiantis apibendrinimu, buvo kuriamos teorijos. Anksčiau pedagogas buvo suprastas kaip enciklopedistas. Vėliau pedagogas tampa vadovu ugdymo procese. Lietuvoje pirmaisiais pedagogais laikyti žyniai, kriviai, vaidilos.

Mokytojo darbo svarbiausias bruožas, jo veiklos objektas - kito žmogaus ugdymas. Kiti svarbūs bruožai: pagarba ir meilė vaikui (ji kyla iš pašaukimo), dalykiškumas ir kompetencija (kompetenciją sudaro profesinės žinios, sugebėjimai, vertybės, technoliginis raštingumas), demokratiškumas, optimizmas (mokytojas turi tikėti mokinio sugebėjimais ir galimybėmis), entuziazmas, kūrybiškumas ( mokytojas visuomet turi ieškoti, kaip pateikti medžiagą), humoro jausmas. Pedagogo veiklos rezultatai realizuojasi kitame asmenyje. Mokytojas turi būti gerai paruoštas, kad galėtų ugdyti kitą žmogų. Mokytojo darbo įrankiai yra žinios, kompetencija ir asmenybė. Asmenybė – tai individo savitumas, reikšmingų, pastovių jo savybių (įgimtų ir įgytų) sistema, nusakanti jo vietą, kurioje nors bendruomenėje. Individas tampa asmenybe, kada jis aktyviai veikia ir reiškiasi kaip visybė, jungianti aplinkos pažinimą su išgyvenimais. Asmenybei būdingas aktyvumas (pastangos išplėsti veiklos sritį, veikti plačiau nei to reikalauja situacija ir veikiančiojo padėtis); kryptingumas (pastovi vyraujančių motyvų, t.y. interesų, polinkių, įsitikinimų sistema) giluminiai, prasminiai dariniai, susidarantys bendroje grupių veikloje, sąmoningi santykiai su tikrove.( Psichologijos žodynas. Vilnius. 1993). Šio darbo tiklas - remiantis mokslinėmis publikacijomis, perskaityta literatūra, iššiaiškinti mokytojo asmenybės svarbą mokymosi rezultatams.

Šio darbo keliami tikslai:

 • Remiantis literatūra, nustatyti pagrindines asmenines savybes, reikalingas mokytojo darbe.
 • Remiantis literatūra, nustatyti mokytojo kompetencijas.
 • Remiantis literatūra, nustatyti nuo mokytojo nepriklausančias aplininkybes, kurios daro įtaką mokymosi rezultatams.

Turinys

 • Turinys
 • Įvadas
 • Savybės iš kurių susidaro asmenybė
 • Asmenybės svarba mokymosi rezultatams
 • Mokytojo kompetencija
 • Nuo mokytojo mepriklausančios prižastys lemiančios mokymosi rezultatus
 • Apibendrinimas
 • Savokų žodynėlis
 • Literatūros sarašas

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 8, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
18 psl.

Susiję darbai

Humanistinė asmenybės teorija apie mokymą (SI)

Psichologija Referatas sigita
Asmenybės ugdymo rezultatai priklauso nuo vidaus ir išorės sąlygų. Labai svarbus kryptingas vidinių ir išorinių sąlygų, poveikių derinimas. Kiekviename iš mūsų glūdi kūrybiškumas....