Atsargų apskaita ir analizė UAB'Printera'

26 psl. / 5466 žod.

Ištrauka

Kiekviena įmonė, vykdanti ekonominę politiką, turi turto. Turtas – tai ne tik pastatai, žemė, automobilis, bet turtui taip pat priskiriamos įmonės sandėlyje laikomos prekės, žaliavos, pagaminta produkcija ir kt. Turtui priskiriamos ir atsargos.

Atsargomis laikomos įmonės žinioje esančios vertybės – trumpalaikis turtas - kurios skirtos parduoti įprasta tvarka arba sunaudoti teikiant paslaugas ar gaminant parduotinas prekes ir kurios vieną kartą dalyvauja gamybos ir aptarnavimo procese ir yra iš karto sunaudojamos įmonės veikloje uždirbant pajamas.

Prekių ir žaliavų kainos nuolat keičiasi kintant rinkos sąlygoms. Vienos ir tos pačios prekės gali būti perkamos skirtingomis kainomis vienu metu. Įmonė dažniausiai nežino, kiek pati sumokėjo už vieną ar kitą parduotą prekę. Todėl svarbus įmonės uždavinys - kiek įmanoma tiksliau nustatyti parduotų prekių savikainą ir sandėlyje likusių prekių vertę. Tam reikia nustatyti, kokia tvarka buvo parduotos tos skirtingų kainų prekės, o priklausomai nuo įmonės veikos pobūdžio ir nuo turimų atsargų specifikacijos yra nustatomas atsargų apskaitos metodas.

Dažnai yra tiesiog neįmanoma tiksliai nustatyti, už kiek buvo nupirkta per ataskaitinį laikotarpį parduota prekė. Todėl prekių judėjimo sąvoka reiškia fizinį prekių judėjimą įmonės veiklos metu, o sąvoka kainos judėjimas prekių įsigijimo išlaidų priskyrimą ataskaitinio laikotarpio metu parduotų prekių savikainai arba sandėlyje likusių atsargų vertei.

Darbo tikslas: susipažindinti su atsargų apskaitos metodais įmonėje bei išanalizuoti UAB „Printera“ taikomą atsargų metodą.

Darbo uždaviniai:

Apibūdinti atsargų sąvoką, išsiaiškinti pagrindines atsargų grupes, pateikti atsargų reglamentavimą. Išanalizuoti atsargų įvertinimą įsigijimo savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte. Išanalizuoti atsargų sunaudojimo (pardavimo) apskaitos būdus, pateikti atsargų pirkimų ir atsiskaitymų su tiekėjais apskaitą bei atsargų apskaitą sandėliuose. Išanalizuoti atsargų įsigijimo savikainos apskaičiavimo būdus, pateikti atsargų įkainojimo metodus. Pateikti UAB „Printera“ įmonės aprašymą ir apskaitos politiką. Pateikti atsargų įsigijimo ir pardavimo apskaitą bei atsargų įkainojimą ir savikainą UAB „Printera“.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ATSARGŲ APIBŪDINIMAS IR KLASIFIKAVIMAS4
 • 2. ATSARGŲ ĮVERTINIMAS6
 • 3. ATSARGŲ ĮSIGIJIMO DOKUMENTAI, PRIĖMIMO TVARKA IR UŽPAJAMAVIMAS8
 • 4. ATSARGŲ IŠDAVIMO OPERACIJŲ DOKUMENTAVIMAS10
 • 5. ATSARGŲ SUNAUDOJIMO (PARDAVIMO) APSKAITOS BŪDAI11
 • 6. ATSARGŲ PIRKIMŲ IR ATSISKAITYMŲ SU TIEKĖJAIS APSKAITA13
 • 7. ATSARGŲ ĮKAINOJIMO BŪDAI15
 • 8. UAB „PRINTERA“ ĮMONĖS APRAŠYMAS IR APSKAITOS POLITIKA17
 • 8.1. ATSARGŲ ĮSIGIJIMO IR PARDAVIMO APSKAITA UAB „PRINTERA“17
 • 8.2. ATSARGŲ ĮKAINOJIMAS IR SAVIKAINA UAB „PRINTERA“20
 • 8.3. ATSARGŲ ATSIVEŽIMO IŠLAIDŲ SUDĖTIS IR APSKAITA21
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪRA24
 • PRIEDAI25

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.19
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 16, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Darbo laiko apskaita ir analizė

Apskaita Kursinis darbas skorpione
Darbo laikas filosofine prasme - tai žmogaus fizinių, psichinių sugebėjimų realizavimo būdas. Realizuodamas sugebėjimus žmogus praleidžia tam tikrą laiką. Darbas yra ne tik...

Atsargų apskaitos analizė UAB "X"

Apskaita Referatas 2015 m. ecstazy
Kiekviena įmonė vykdanti ekonominę politiką turi turto. Turtas – tai ne tik pastatai, automobilis, žemė, bet ir įmonės sandėlyje laikomos prekės, žaliavos, pagamita...

Atsargų apskaitos analizė UAB X

Apskaita Diplominis darbas 2015 m. ecstazy
Gautas pažymys iš diplominio darbo ir jo pristatymo devynetas. Diplominiame (baigiamajame) darbe išanalizuota atsargų apskaita UAB „Euro vaistinė“ įmonėje. Darbe apžvelgiami lietuvių ir...

Atsargos ir atsargų apskaita UAB "Linas"

Apskaita Referatas 2012 m. rasa13
Kiekvienos įmonės tikslas yra pelnas, o kad jį gauti dauguma įmonių arba perka prekes, skirtas perparduoti arba užsiima gamybine veikla, todėl kiekvienoje įmonėje...

UAB "X" įsipareigojimų apskaita ir analizė

Apskaita Diplominis darbas 2017 m. dangė50
Kreditoriniai įsiskolinimai, kaip ir daugelis kitų ekonominių reiškinių, išties nevienareikš-miai, jie – ir geri, ir blogi. Priklauso nuo to, kokios tos skolos ir...