Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Invazinės žinduolių rūšys Lietuvoje: ondatra, usūrinis šuo, kanadinė audinė

0 atsiliepimų
Autorius:

Invazinėmis rūšimis yra laikomos faunos ar floros rūšys, sparčiai plintančios už savo natūralaus arealo ribų ir darančios žalą vietinėms ekosistemoms, žemės ūkiui bei ekonomikai. Tokie organizmai pasižymi greita reprodukcija, aukštu prisitaikymo prie įvairių gamtinių sąlygų laipsniu, atsparumu aplinkos taršai (Sinkevičius, 2012).

Invazinių žinduolių rūšių introdukcija į Lietuvą prasidėjo XX a. pradžioje, kai į šalį kaip vertingi kailiniai žvėreliai buvo atvežtos ondatros. Kiek vėliau sekė kanadinių audinių ir usūrinių šunų introdukcija. Nepaisant didelės šių kailinių žvėrelių vertės, jie pridarė nemažai žalos vietinei florai bei faunai.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos duomenimis Lietuvoje yra užregistruotos 35 invazinių augalų ir gyvūnų rūšys (LRA ministro įsakymas, 2014). Penkios iš šių rūšių priklauso invaziniams žinduoliams. Tai - ondatra, kanadinė audinė, usūrinis šuo, paprastasis meškėnas bei pilkoji žiurkė. Tačiau didžiausią įtaką Lietuvos ekosistemoms turi trys invazinės rūšys: kanadinė audinė, usūrinis šuo bei ondatra. Todėl yra svarbu geriau susipažinti su šių žinduolių biologinėmis charakteristikomis, introdukcijos ypatumais bei daroma žala ekosistemoms.

Invazinių rūšių problema yra sprendžiama pasitelkiant įvairius kontrolės būdus. Juos pritaikant galima ne tik reguliuoti šių rūšių gausumą ir tuo pačiu sumažinti neigiamą jų poveikį ekosistemoms

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2459 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Darbo tikslai ir uždaviniai4
 • 2. Invazinių žinduolių Lietuvoje apžvalga5
 • 2.1 Ondatra5
 • 2.2 Usūrinis šuo (mangutas)6
 • 2.3 Kanadinė audinė8
 • 3. Invazinių rūšių kontrolės būdai9
 • 3.1 Mechanizmai, užkertantys kelią invazinių rūšių introdukcijai9
 • 3.2 Monitoringas ir naikinimas9
 • 3.3 Populiacijos reguliavimas9
 • 4. Išvados11
 • 5. Literatūros sąrašas12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žinduolių rūšys, įrašytos į Lietuvos Raudonąją Knygą
Prezentacija Žinduolių rūšys, įrašytos į Lietuvos Raudonąją Knygą

Lygianosinių (Vespertilionidae) šeimos šikšnosparnis. Ò Lietuvoje dažnas. Aptinkamas miškuose ir gyvenvietėse. Vasarą gyvena medžių uoksuose, trobesių [...]