Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje yra vertinama jo tarnybinė veikla.

Įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertina šį valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai įstaigos vadovą į pareigas priima kolegiali institucija, – šios institucijos vadovas. Karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą ir pakaitinio valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertina jų tiesioginis vadovas.

Tiesioginis vadovas per pokalbį su valstybės tarnautoju, kuris trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, aptaria pasiektus rezultatus vykdant valstybės tarnautojui suformuluotas užduotis, jeigu jos buvo nustatytos, o pokalbio su įstaigos vadovu ar įstaigos padalinio vadovu, kuris trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, metu aptariami jo pasiekti rezultatai vykdant atitinkamai jo vadovaujamai įstaigai arba vadovaujamam įstaigos padaliniui suformuluotas užduotis, jeigu jos buvo nustatytos, ir suformuluoja einamųjų metų užduotis.

Po pokalbio su valstybės tarnautoju tiesioginis vadovas užpildo vertinimo anketą (įrašo atitinkamą komentarą (pagrindimą) tais atvejais, kai nesutinka su valstybės tarnautojo nurodytu balu, ir nurodo kitokį balą) ir pagal valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvados formą surašo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvadą.

Išvadoje tiesioginis vadovas vertina valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą. Valstybės tarnautojo kvalifikacija ir jo gebėjimas atlikti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas vertinami pagal vertinimo kriterijus. Kiekvienas tarnybinės veiklos vertinimo kriterijus turi savo reikšmes. Kiekviena tarnybinės veiklos vertinimo kriterijaus reikšmė vertinama nuo 1 iki 5 balų. Mažiausias įvertinimas – 1 balas, didžiausias įvertinimas – 5 balai. Bendras valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai) nurodomas išvadoje pagal valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo skalėje (1 pav.) gautą rezultatą.

Jeigu tiesioginis vadovas valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertina gerai, jo teisinė padėtis nesikeičia ir valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas yra baigiamas, išskyrus atvejį, kai šis valstybės tarnautojas prašo, kad jo tarnybinę veiklą vertintų vertinimo komisija. Jeigu tiesioginis vadovas valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertina labai gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai, valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertina vertinimo komisija.

Darbo tipas:
Apimtis:
3474 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS ………………………………………………………………….……3
  • DĖSTOMOJI DALIS
  • Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos kasmetinis vertinimas…… ……………4
  • Neeilinis tarnybinės veiklos vertinimas……8
  • Vertinimo komisija … …………….………… ….11
  • Teismų praktika ……… ………………………….12
  • IŠVADOS……………………………………….……………………… ………14
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS…… ………….…………… ……15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi
Referatas Valstybės tarnautojo etika: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi

Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų klastojimas bei kitos etikos problemos yra dažna problema valstybės tarnyboje. Savo [...]

Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai
Diplominis darbas Tarnybinių nuobaudų statutiniams valstybės tarnautojams skyrimo teisinis reglamentavimas ir ypatumai

                      Tarnybinės atsakomybės institutas yra vienas [...]

Valstybės tarnautojas
Referatas Valstybės tarnautojas

Valstybės tarnyba – teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį [...]

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė
Referatas Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Darbo tikslas – aptarti karjeros valstybės tarnautojo – vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės aprašymą ir jį [...]

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė
Referatas Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Įvadas      Vis sparčiau politiškai, ekonomiškai ir kultūriškai modernėjant visuomenei, sparčiau auga  valstybės tarnautojų vaidmuo. Valstybės [...]

Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo
Konspektas Valstybės tarnautojų vaidmuo po naujosios viešosios vadybos reformų įvedimo

Konspekte pateikiamas valstybės tarnautojų vaidmens ir darbo funkcijų bei veiklos pasikeitimai, reformavus viešąjį sektorių.

Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai
Referatas Valstybės tarnautojų teisės, pareigos ir ribojimai

Valstybės tarnyba - teisinių santykių, atsirandančių įgijus valstybės tarnautojo statusą, jam pasikeitus ar jį praradus [...]

Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ir kitų išmokų teisinis reglamentavimas

1. Valstybės tarnautojų rūšys 2. Darbo užmokestis 3. Pareiginė alga 4. Priedai 5. Priemokos 6. Išeitinės išmokos 7. Kitos garantijos 8. Išvados 9.

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo specifika
Referatas Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo specifika

Valstybių biurokratiniai aparatai bei valdžios institucijų vidinės struktūros dažnai yra sudėtingos, išplėstos ir su daugybe [...]

Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje

Karjeros planavimas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas šiuolaikinėje visuomenėje tampa ypač aktualus, nes darbo rinkos [...]

Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės [...]

Valstybės tarnautojų socialinės garantijos
Prezentacija Valstybės tarnautojų socialinės garantijos

25 skaidrės. [...]

Valstybės tarnautojų etika. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas
Tyrimas Valstybės tarnautojų etika. Šiaulių miesto gyventojų nuomonės tyrimas

Temos aktualumas. Etika valstybės tarnyboje – tai valstybės tarnautojo tarnybinio elgesio norma. Etikos žmonės yra [...]

Valstybės tarnautojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas
Prezentacija Valstybės tarnautojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas

SąvokosDaugiapakopis darinysStatistikaEfektyvaus, rezultatyvaus mokymo/si sąlygosKoks turėtų būti mokymas/isMokymo/si poreikių ir [...]

Valstybės tarnautojų pareigos
Referatas Valstybės tarnautojų pareigos

Valstybės tarnyba – tai viena iš pagrindinių valdžios aparato dalių, kurios paskirtis yra užtikrinti žmogaus [...]