Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas

15 psl. / 3474 žod.

Ištrauka

Valstybės tarnautojo tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais, jeigu valstybės tarnautojas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas toje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje yra vertinama jo tarnybinė veikla.

Įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertina šį valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai įstaigos vadovą į pareigas priima kolegiali institucija, – šios institucijos vadovas. Karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą ir pakaitinio valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertina jų tiesioginis vadovas.

Tiesioginis vadovas per pokalbį su valstybės tarnautoju, kuris trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, aptaria pasiektus rezultatus vykdant valstybės tarnautojui suformuluotas užduotis, jeigu jos buvo nustatytos, o pokalbio su įstaigos vadovu ar įstaigos padalinio vadovu, kuris trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, metu aptariami jo pasiekti rezultatai vykdant atitinkamai jo vadovaujamai įstaigai arba vadovaujamam įstaigos padaliniui suformuluotas užduotis, jeigu jos buvo nustatytos, ir suformuluoja einamųjų metų užduotis.

Po pokalbio su valstybės tarnautoju tiesioginis vadovas užpildo vertinimo anketą (įrašo atitinkamą komentarą (pagrindimą) tais atvejais, kai nesutinka su valstybės tarnautojo nurodytu balu, ir nurodo kitokį balą) ir pagal valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvados formą surašo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo išvadą.

Išvadoje tiesioginis vadovas vertina valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą. Valstybės tarnautojo kvalifikacija ir jo gebėjimas atlikti pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas vertinami pagal vertinimo kriterijus. Kiekvienas tarnybinės veiklos vertinimo kriterijus turi savo reikšmes. Kiekviena tarnybinės veiklos vertinimo kriterijaus reikšmė vertinama nuo 1 iki 5 balų. Mažiausias įvertinimas – 1 balas, didžiausias įvertinimas – 5 balai. Bendras valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos įvertinimas (labai gerai, gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai) nurodomas išvadoje pagal valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo skalėje (1 pav.) gautą rezultatą.

Jeigu tiesioginis vadovas valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertina gerai, jo teisinė padėtis nesikeičia ir valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimas yra baigiamas, išskyrus atvejį, kai šis valstybės tarnautojas prašo, kad jo tarnybinę veiklą vertintų vertinimo komisija. Jeigu tiesioginis vadovas valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertina labai gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai, valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertina vertinimo komisija.


Turinys

  • ĮVADAS ………………………………………………………………….……3
  • DĖSTOMOJI DALIS
  • Valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos kasmetinis vertinimas…… ……………4
  • Neeilinis tarnybinės veiklos vertinimas……8
  • Vertinimo komisija … …………….………… ….11
  • Teismų praktika ……… ………………………….12
  • IŠVADOS……………………………………….……………………… ………14
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS…… ………….…………… ……15

Reziumė

Autorius
cucumberis
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 20, 2017
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Valstybės tarnautojo pareigybės aprašymas ir jo analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Darbo tikslas – aptarti karjeros valstybės tarnautojo – vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus pareigybės aprašymą ir jį išanalizuoti. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: •...

Danijos valstybės tarnybos statusas ir apimtis

Viešasis administravimas Referatas rytuvejai
Šio darbo pagrindinis tikslas yra išanalizuoti Danijos valstybės tarnybos statusą ir apimtis. Siekdami pilnai išpildyti šį tikslą, išsikėlėme 4 uždavinius: 1. Pristatyti išskirtinio...

Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo specifika

Viešasis administravimas Referatas rytuvejai
Valstybių biurokratiniai aparatai bei valdžios institucijų vidinės struktūros dažnai yra sudėtingos, išplėstos ir su daugybe pavaldumo atsišakojimų, tuo pačiu ir gausybę pareigybių. Šioje...

Priėmimas į valstybės tarnybą

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. dianukas1991
Valstybės tarnyba yra susijusi su įstaigoje dirbančių žmonių kompetencija bei gebėjimais. Valstybės tarnybą labiausiai įtakoja - priėmimas į valstybės tarnybą. Priėmimas į valstybės...