Taikomieji mokslai / Statyba

Baldų pramonės raida Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

 Norint išsiaiškinti baldų pramonės raidą Lietuvoje būtina išnagrinėti visas įmones, kurios užsiima baldų pramone, turi savo istoriją ir ja dalinasi. Be to, reikia pateikti visus esminius bruožus.


Darbo tyrimo objektas: Baldų pramonė Lietuvoje.


Tyrimo tikslas: gebėti surasti informaciją, ją išnagrinėti bei analizuoti ir trumpai aprašyti.


Darbo uždaviniai:


1. Surasti informaciją apie baldų pramonės raidą;


2. Atlikti informacijos analizę;


3. Įvertinti analizę, ją trumpai sutraukti ir aprašyti.


Darbo rezultatai: Išnagrinėta baldų pramonės raida Lietuvoje, išanalizuoti visi ypatumai bei bruožai, atskirti esminiai bruožai.


 


 Baldų gamybos pramonė išsivystė iš stalystės amato. Šio amato patirtis ir tradicijos Lietuvoje labai senos. Žinoma, kad jau 1579 m. gegužės 30 d. Vilniaus amatininkai gavo Karaliaus Stepono Batoro privilegiją steigti stalių cechą. Cecho statutuose buvo rašoma, kad jo nariams leidžiama gaminti įvairius stalus, spintas, kėdes, langų rėmus ir kitus stalių gaminius ir pardavinėti juos Vilniaus turguje. Tikraisiais cecho nariais galėjo būti tik stalystės meno meistrai. Vilniaus stalių ceche XVIII a. dirbo daug iš užsienio atvykusių meistrų. Ilgainiui Vilnius tapo stambiu stalystės centru. 1893 m. čia jau dirbo 220 meistrų, 136 pameistriai ir 270 mokinių. Kituose Lietuvos miestuose tokie cechai atsirado vėliau. Pirmasis stalių cechas Kaune įsteigtas 1672 m. lapkričio 3 d., Klaipėdoje – 1752 m. liepos 25 d. Kita labai reikšminga Lietuvos baldų pramonės raidos data yra 1879 m., kai Kauno Fredos priemiestyje buvo įsteigta pirmoji pramoninės baldų gamybos įmonė “Elena“. Jau 1882 m. ši įmonė turėjo 200 darbininkų, modernius Amerikoje įsigytus įrengimus ir gamino kėdes bei kitus baldus daugeliui Rusijos geležinkelio stočių. Deja, „Elenos“ fabrikas baldus gamino neilgai – nesugebėjo atlaikyti konkurencijos, ir ėmė dirbti kaip lentpjūvystės įmonė. Šios įmonės veiklos tradicijas dabar tęsia jau naujos kartos, daug kartų modernizuotas “Fredos“ fabrikas. Dabar tai didžiausią istorinę patirtį turinti Lietuvos baldų gamybos įmonė. Nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940 m.) baldus gamino tik amatininkai, didesnių pramoninių įmonių visai nebuvo, jos pradėtos steigti tik sovietmečiu pirmojo ūkio suvalstybinimo metu (1941 m.).


Baldų pramonė labai intensyviai buvo vystoma 1960-1990 m., prasidėjus pramoninei gyvenamųjų namų statybai ir atsiradus labai didelei buitinių baldų paklausai. Tada pastatytos kelios didelės naujos įmonės, parengta daug aukščiausios kvalifikacijos specialistų (inžinierių, dizainerių). Šioje pramonės šakoje buvo per 16 tūkst. dirbančiųjų, o didžioji pagaminamos produkcijos dalis išvežama į tuometinę Tarybų Sąjungą. Be buitinės paskirties baldų, Lietuvos baldų gamybos įmonės daug metų gamino stalus siuvimo mašinoms, medinius televizorių, magnetolų ir šaldytuvų korpusus, baldus ne tik Lietuvos, bet ir Maskvos bei kitų didžiųjų Rusijos miestų teatrams, koncertų salėms, prestižiniams viešbučiams. Per palyginti trumpą laiką įgyta patirtis vėliau, jau 1963 m., leido pradėti baldų eksportą į Skandinaviją, Vakarų Europą ir net Afrikos šalis.


Nežymus gamybos nuosmukis šioje pramonės šakoje buvo tik 1993-1996 m. Tada ypač akivaizdžiai pasireiškė kai kurių anksčiau buvusių valstybinių įmonių nesėkmingo privatizavimo pasekmės. Buvo prarasti ir produkcijos pardavimo ryšiai su tuometinės Tarybų Sąjungos respublikomis. Šios dvi priežastys vienodai reikšmingos beveik visoms pramonės šakoms, tačiau skirtingai jas paveikė. Medienos produkciją (pjautinę medieną, fanerą, plokštes, baldus ir kt.) gaminanti pramonė nukentėjo mažiau ir atsigavo greičiau, negu metalo, chemijos ir kitos pramonės šakos. Griūnant senajai sistemai, ėmė steigtis naujos mažos personalinės įmonės, akcinės bendrovės. Dabar visos baldų gamybos įmonės jau yra privačios, dauguma jų pastaraisiais metais labai sėkmingai didino gamybą, buvo modernizuotos

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3336 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Turinys
  • ĮVADAS3
  • BALDŲ PRAMONĖS RAIDA LIETUVOJE4
  • SANTRAUKA2
  • 2. Lietuvos baldų pramonė skirtinguose regionuose5
  • 3. Lietuvos baldų pramonė šiandien8
  • IŠVADOS10
  • LITERATŪRA11

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Oro transporto sistemų vystymosi raida Lietuvoje
Prezentacija Oro transporto sistemų vystymosi raida Lietuvoje

Oro transportas tai vėliausiai atsiradusi ir sparčiai besiplėtojanti transporto šaka. Ji mažai priklauso nuo vietovės [...]

Lietuvos statybinių medžiagų pramonė
Prezentacija Lietuvos statybinių medžiagų pramonė

Statybinių medžiagų pramonė yra sunkiosios pramonės šaka ir svarbiausia statybos materialinės techninės bazės dalis, nes [...]

Visuomenės raida Lietuvoje 18 a.
Referatas Visuomenės raida Lietuvoje 18 a.

Lietuvos vardo kilmes problema Lietuvos valstybes tarptautinio pripazinimo problema Kreves sutartis ir jos vertinimai Lietuvos krikstas Vytauto kova del [...]

Lietuvos ir Rusijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos
Referatas Lietuvos ir Rusijos tarpusavio prekybos raida ir perspektyvos

Nagrinėjant Lietuvos ekonominius santykius su Rusija yra gilinamasi į kelis aspektus. Pirmoji dalis yra susijusi [...]

Pilietinės visuomenės raida Lietuvoje ir perspektyvos
Referatas Pilietinės visuomenės raida Lietuvoje ir perspektyvos

IŠVADOS • Pilietinės visuomenės sąvoka susideda iš daugybės elementų, kurie turi būti susiję tarpusavyje ir darniai sudaryti [...]

Kaimiško stiliaus spalvinės paletės, baldų ir aksesuarų parinkimas
Prezentacija Kaimiško stiliaus spalvinės paletės, baldų ir aksesuarų parinkimas

Kantri, arba kaimo, stilius gimė Anglijoje praėjusio amžiaus pradžioje. Jaukūs ir vaizdingi Anglijos provincijos nameliai su gyvatvorėmis [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Verslininkystės raida Lietuvoje
Referatas Verslininkystės raida Lietuvoje

Remiantis įvairiais istoriniais šaltiniais galima teigti, kad smulkiuoju verslu Lietuvoje žmonės vertėsi jau feodalizmo [...]

Modernaus Lietuvos teatro raida
Konspektas Modernaus Lietuvos teatro raida

2 PASKAITA. LIETUVOS MODERNIOJO TEATRO ISTORIOGRAFIJA       Istoriografija – apžvalga kitų istorikų ankstesnių darbų pasirinkta tema. Istorija [...]

Pramonės paveldo muziejai Anglijoje ir Lietuvoje
Diplominis darbas Pramonės paveldo muziejai Anglijoje ir Lietuvoje

Temos aktualumas. XX a. pabaigoje Anglijos ir Lietuvos muziejai transformavosi - ne tik reprezentavo „elitinę [...]

Statybos darbų technologija - pramoninis pastatas
Kursinis darbas Statybos darbų technologija - pramoninis pastatas

Šiuo metu Lietuvoje pramoniniai pastatai neturi labai didelės paklausos, tačiau norint pradėti verslą ar įkurti [...]

Vadybos mokslo raida pasaulyje ir lietuvoje
Kursinis darbas Vadybos mokslo raida pasaulyje ir lietuvoje

Organizacija - tai grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama stengiantis pasiekti užsibrėžtą tikslą, ir kurią [...]

Lietuvos žemės ūkio raida
Referatas Lietuvos žemės ūkio raida

Žemės ūkis – ūkio šaka, kurioje žemė yra naudojama maistui išgauti, užauginti maistinius išteklius ir [...]

Lietuvos mokesčių sistemos raida
Referatas Lietuvos mokesčių sistemos raida

Darbas yra 95% baigtas. Jame sužymėti taisytini dalykai. Mokesčiai - nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias valstybės [...]

Pasaulis ir Lietuva šaltojo karo metais. SSRS raida šaltojo karo metais
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva šaltojo karo metais. SSRS raida šaltojo karo metais

SSRS raidos 1945-1953mm.bruožai: pramonė ir žemės ūkis Stalininė vidaus politika Kultūros ir mokslo padėtis SSRS “atšilimo” 1953-1964m. SSRS “stagnacijos ir [...]