Tarptautinis žmogaus teisių reglamentavimas ir jo bruožai

20 psl. / 5119 žod.

Ištrauka

XXa. (o tiksliau - antrojoje jo pusėje) žmogaus teisių apsaugos procesas tapo viena svarbiausių valstybių politinio, teisinio ir socialinio gyvenimo sudėtinių dalių ir viena iš reikšmingiausių ir įdomiausių tarptautinės teisės raidos naujovių šiuo laikotarpiu. Tradicinio "valstybės - asmuo" santykio nariai ima keistis vietomis: šimtmečius trukusią vertybinę valstybės pirmenybę prieš asmenį keičia asmens pirmenybė. Šiuo metu pasaulinė bendrija rengia naujus, suderintus standartus šioje srityje ir siekia, kad kuo daugiau šalių prisijungtų prie aprobuotų ir priimtų tarptautinių susitarimų ir prie naujų kūrimo. Nes būtent žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo būklė konkrečioje valstybėje yra vienas iš svarbiausių kriterijų, kuriuo vadovaujantis galima spręsti, koks šios valstybės demokratiškumo, joje egzistuojančio teisingumo lygis.


Turinys

 • 1. Įvadas.
 • 2. Žmogaus teisių reglamentavimas pasauliniu mastu.
 • 2.1. Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija
 • 2.2. Tarptautinių pilietinių ir politinių teisių paktas.
 • 2.3. Tarptautinis ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas.
 • 2.4. Apibendrinimas
 • 3. Žmogaus teisių reglamentavimas ir apsauga regioniniu mastu.
 • 3.1. Europos žmogaus teisių konvencija (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija)
 • 3.2. Europos socialinė chartija
 • 3.3. Apibendrinimas
 • 4. Žmogaus teisių reglamentavimas Europos Sąjungoje.
 • 4.1.Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos statusas
 • 4.2.Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos struktūra ir joje išdėstytos žmogaus teisės.
 • 5. Išvados.

Reziumė

Autorius
valkirijos
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.06
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 26, 2017
Publikuotas
2003 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai