Lietuvos ir Rusijos viešųjų finansų sistemos lyginamoji analizė

21 psl. / 4515 žod.

Ištrauka

Šiandieninio pasaulio globalizacijos procesai, neišvengiamai paliečia kiekvienos valstybės viešųjų finansų sistemą. Dėl šios priežasties valstybės yra priverstos pritaikyti savo nacionalinius biudžetus prie kintančių, globalių rinkos sąlygų. Temos aktualumas: Daugelis mokslininkų yra susidomėję valstybių viešųjų finansų sistemomis. Kiekvienos valstybės poreikis yra imtis priemonių ekonominei pusiausvyrai, konkrečiai – finansiniam stabilumui palaikyti yra pagrįstas prielaida, kad finansų rinkos ne visada užtikrina stabilumą (Leika, 2008). Visos valstybės iš esmės siekia viešojo ekonomikos sektoriaus efektyvumo didinimo (Davulis, 2004). Kiti autoriai ( Maosheng, Changsheng 2004), (Bahl, Linn, 2000) teigia, jog kiekviena valstybė savarankiškai tvarko viešųjų finansų sistemą, atsižvelgdama į ekonomines tendencijas. Svarbu suvokti, kad valstybės turi skirtingus išteklius ir valdymo pajėgumus vystyti ekonominį šalies augimą, todėl viešųjų finansų valdymas tam tikrose srityse gali ženkliai skirtis. Šiuo darbu bus siekiama įsigilinti ir atskleisti dviejų skirtingų valstybių, Rusijos ir Lietuvos viešųjų finansų bei fiskalinę politiką, biudžetinį procesą, viešųjų pirkimų sistemą, pateikiant valstybių pajamų ir išlaidų šaltinius, bei skolos valdymo aspektus.

Darbo tikslas – atlikti Lietuvos ir Rusijos valstybių viešųjų finansų sistemos lyginamąją analizę.

Darbo uždaviniai:

  1. Atskleisti Lietuvos ir Rusijos valstybių viešųjų finansų bei fiskalinės politikos sistemą;
  2. Išanalizuoti Lietuvos ir Rusijos valstybių biudžetų procesus;
  3. Identifikuoti Lietuvos ir Rusijos valstybių viešųjų pirkimų sistemas.

Darbe taikyti metodai : mokslinės literatūros, teisės aktų, statistinių duomenų ir internetinių šaltinių analizė.

Darbo struktūra: darbą sudaro x skyrių, skyriai skaidomi į du poskyrius, išvados ir naudota literatūra. Bibliografinį sąrašą sudaro x šaltinių.


Reziumė

Autorius
s1ndrute
Tipas
Referatas
Dalykas
Finansai
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 30, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Lietuvos ir Graikijos viešųjų finansų analizė

Finansai Kursinis darbas 2015 m. linaspav
Finansai – tai ekonominių santykių, susijusių su piniginių lėšų įvairių fondų sudarymu, naudojimu, paskirstymu ir perskirstymu, visuma. Ankstesniais laikais valstybių finansines sistemas sudarė...