Jaunimo naudojimosi internetu tendencijos ir priklausomybė

21 psl. / 3470 žod.

Ištrauka

Lietuvoje daug jaunimo naudoja internetą, sparčiai plintant internetinių socialinių tinklų portalams vis daugiau individų įsitraukia į socialinius tinklalapius. Jaunimas ypač greitai išmoksta naudoti kompiuterines technologijas, atranda naujas jų galimybes. Tačiau kartu su naujais gebėjimais, poreikiais, atsiradusiomis bendravimo galimybėmis kyla ir nauja grėsmė-priklausomybė. Augančios informacinių technologijų galimybės atveria naują saviraiškos erdvę, imituojančią visapusiškumą ir visuotinumą, o kartu tampa jaudinančiu klausimu, sukeliančiu daug diskusijų visuomenėje.( G.Žibenienė, D. Brasienė, 2013). Tyrimo naujumas: Lietuvoje analizės apie jaunimo priklausomybę nuo interneto rasta labai mažai, bet užsienio autoriai tai analizuoja jau išsamiau: (N.,Willard, 2007), (Ko, Yen, Chen, Yeh, & Yen, 2009), (Spraggins, 2009)ir kiti. Šis tyrimas padės identifikuoti jaunimo naudojimosi internetu tendencijas bei atskleis pastarojo priklausomybę.

Darbo problema: Ar jaunimas naudodamasis internetu tampa priklausomas nuo jo?

Tyrimo objektas: Jaunimo priklausomas nuo interneto elgesys.

Tyrimo dalykas: Interneto priklausomybė.

Tyrimo tikslas: Atskleisti jaunimo interneto naudojimo, elgesio ypatumus ir priklausomybę.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti teorines interneto atsiradimo priežastis.
 2. Išanalizuoti interneto naudojimo dažnumą ir priežastis jaunimo tarpe.
 3. Remtis empiriniais tyrimais siekiant išsiaiškinti ar interneto naudojimas sukelia priklausomybę jaunimui.
 4. Pateikti išvadas ir rekomendacijas kaip mažinti priklausomybę nuo interneto.

Tyrimo metodai:

Taikyta mokslinės literatūros, statistinių duomenų analizė (Lietuvos statistikos departamentas). Remtasi mokinių nuomonės tyrimu, atliktu 2012 m. gruodį, bei T.Bacio jaunimo tyrimu, atliktu Kaune 2012 m. balandžio mėnesį. Taip pat pietų Taivane atliktu dešimties vidurinių mokyklų tyrimu. (C.Ko et al., 2009) Anketinės apklausos duomenų analizavimas grindžiamas kiekybinės analizės (aprašomosios) ir kokybinio turinio (Content) analizės metodais. Statistiniai duomenys analizuoti kompiuterine programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0 for Windows.

Darbą sudaro: įvadas, keturi skyriai, išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros sąrašas. Bibliografinį aprašą sudaro trylika šaltinių.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • SANTRAUKA6
 • 1. INTERNETO IŠTAKOS7
 • 1.1 Interneto atsiradimas Lietuvoje8
 • 2. JAUNIMO NAUDOJIMOSI INTERNETU DAŽNUMAS IR PRIEŽASTYS9
 • 3. JAUNIMO NAUDOJIMASIS INTERNETU IR PRIKLAUSOMYBĖ12
 • 4. INTERNETO POVEIKIS JAUNIMO SVEIKATAI IR BŪDAI, KAIP IŠVENGTI NEIGIAMŲ PASEKMIŲ17
 • IŠVADOS19
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS20

Reziumė

Autorius
s1ndrute
Tipas
Referatas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 30, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Priklausomybė nuo kompiuterio

Psichologija Prezentacija evitkus
Priklausomybė nuo kompiuterio - liguistas poreikis kasdien (kiek įmanoma dažniau, dažniausiai valandų valandas) leisti laiką prie kompiuterio. Priklausomybė nuo kompiuterio yra panaši į...

Priklausomybė nuo interneto

Psichologija Referatas ziebra
Paradoksas: valstybės šimtmečiais kovoja už savo nepriklausomybę, tuomet kai jų piliečiai nuolankiai tampa priklausomais nuo alkoholio, rūkymo, narkotikų, azartinių žaidimų ar nuo naujai...

Narkomanijos problema bendruomenės jaunimo tarpe

Psichologija Rašinys vika1
Su narkotinėmis medžiagomis žmonija pažįstama nuo seniausių laikų. Jų vartojimas pirmiausia buvo siejamas su Rytų kultūros buitiniais ar religiniais papročiais bei tradicijomis, ten...