Socialiniai mokslai / Psichologija

Jaunimo naudojimosi internetu tendencijos ir priklausomybė

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvoje daug jaunimo naudoja internetą, sparčiai plintant internetinių socialinių tinklų portalams vis daugiau individų įsitraukia į socialinius tinklalapius. Jaunimas ypač greitai išmoksta naudoti kompiuterines technologijas, atranda naujas jų galimybes. Tačiau kartu su naujais gebėjimais, poreikiais, atsiradusiomis bendravimo galimybėmis kyla ir nauja grėsmė-priklausomybė. Augančios informacinių technologijų galimybės atveria naują saviraiškos erdvę, imituojančią visapusiškumą ir visuotinumą, o kartu tampa jaudinančiu klausimu, sukeliančiu daug diskusijų visuomenėje.( G.Žibenienė, D. Brasienė, 2013). Tyrimo naujumas: Lietuvoje analizės apie jaunimo priklausomybę nuo interneto rasta labai mažai, bet užsienio autoriai tai analizuoja jau išsamiau: (N.,Willard, 2007), (Ko, Yen, Chen, Yeh, & Yen, 2009), (Spraggins, 2009)ir kiti. Šis tyrimas padės identifikuoti jaunimo naudojimosi internetu tendencijas bei atskleis pastarojo priklausomybę.

Darbo problema: Ar jaunimas naudodamasis internetu tampa priklausomas nuo jo?

Tyrimo objektas: Jaunimo priklausomas nuo interneto elgesys.

Tyrimo dalykas: Interneto priklausomybė.

Tyrimo tikslas: Atskleisti jaunimo interneto naudojimo, elgesio ypatumus ir priklausomybę.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti teorines interneto atsiradimo priežastis.
 2. Išanalizuoti interneto naudojimo dažnumą ir priežastis jaunimo tarpe.
 3. Remtis empiriniais tyrimais siekiant išsiaiškinti ar interneto naudojimas sukelia priklausomybę jaunimui.
 4. Pateikti išvadas ir rekomendacijas kaip mažinti priklausomybę nuo interneto.

Tyrimo metodai:

Taikyta mokslinės literatūros, statistinių duomenų analizė (Lietuvos statistikos departamentas). Remtasi mokinių nuomonės tyrimu, atliktu 2012 m. gruodį, bei T.Bacio jaunimo tyrimu, atliktu Kaune 2012 m. balandžio mėnesį. Taip pat pietų Taivane atliktu dešimties vidurinių mokyklų tyrimu. (C.Ko et al., 2009) Anketinės apklausos duomenų analizavimas grindžiamas kiekybinės analizės (aprašomosios) ir kokybinio turinio (Content) analizės metodais. Statistiniai duomenys analizuoti kompiuterine programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0 for Windows.

Darbą sudaro: įvadas, keturi skyriai, išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros sąrašas. Bibliografinį aprašą sudaro trylika šaltinių.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3470 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • SANTRAUKA6
 • 1. INTERNETO IŠTAKOS7
 • 1.1 Interneto atsiradimas Lietuvoje8
 • 2. JAUNIMO NAUDOJIMOSI INTERNETU DAŽNUMAS IR PRIEŽASTYS9
 • 3. JAUNIMO NAUDOJIMASIS INTERNETU IR PRIKLAUSOMYBĖ12
 • 4. INTERNETO POVEIKIS JAUNIMO SVEIKATAI IR BŪDAI, KAIP IŠVENGTI NEIGIAMŲ PASEKMIŲ17
 • IŠVADOS19
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS20

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Jaunimo naudojimosi internetu tendencijos ir priklausomybė
Referatas Jaunimo naudojimosi internetu tendencijos ir priklausomybė

Lietuvoje daug jaunimo naudoja internetą, sparčiai plintant internetinių socialinių tinklų portalams vis daugiau individų įsitraukia [...]

Interneto naudojimo poveikis
Referatas Interneto naudojimo poveikis

Modernizacija yra glaudžiai susijusi su naujų informacijos ir komunikacijos technologijų (internetas ir pan.) atsiradimu, todėl [...]

Skirtingų lyčių ir amžiaus grupių skirtumai Interneto naudojime
Tyrimas Skirtingų lyčių ir amžiaus grupių skirtumai Interneto naudojime

  Palyginus su kitomis medijomis gan nauja medijos rūšis – Internetas gali patenkinti absoliučiai naujus poreikius [...]

Priklausomybė nuo interneto
Referatas Priklausomybė nuo interneto

Paradoksas: valstybės šimtmečiais kovoja už savo nepriklausomybę, tuomet kai jų piliečiai nuolankiai tampa priklausomais nuo [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Kaip kalbos norminimo tendencijos priklauso nuo istorinio laikotarpio? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.
Rašinys Kaip kalbos norminimo tendencijos priklauso nuo istorinio laikotarpio? Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais.

Kalbos norminimas – tai taisyklių kūrimas, rašybos, skyrybos nustatymas, kalbos sistemos kūrimas, visuomenėje pripažįstamų kalbos [...]

Visuotinė integracija ir internacionalizacija
Referatas Visuotinė integracija ir internacionalizacija

INTEGRACIJA – daugiaprasmė bei įvairiai aiškinama sąvoka, bendriausiai nusakoma kaip atskirų dalių, elementų jungimasis, susiliejimas [...]

Teisinė ir apskaitos veikla internacionalizacijos kontekste
Kursinis darbas Teisinė ir apskaitos veikla internacionalizacijos kontekste

Teisinė ir apskaitos veikla, tai teisinis atstovavimas vienos šalies interesams ginčuose su kita šalimi teisme [...]

Jaunimo kalbos etiketas interneto pokalbių svetainėse
Diplominis darbas Jaunimo kalbos etiketas interneto pokalbių svetainėse

Pastaruoju metu plūstelėjus į Lietuvą naujoms technologijoms, pastebimai keičiasi ir žmonių bendravimo stilius – bendravimą [...]

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
Diplominis darbas Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Lietuvoje jaunimo politika plėtojama jau daugiau nei 20 metų. Per šiuos [...]

Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre
Diplominis darbas Savanoriškos veiklos ypatumai Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre

Darbo temos naujumas ir aktualumas. Gyvenant visuomenėje, kurioje nuolat kyla įvairių socialinių problemų, atsiranda poreikis [...]

AB ‚,Žemaitijos pieno“ internacionalizacijos proceso analizė
Referatas AB ‚,Žemaitijos pieno“ internacionalizacijos proceso analizė

Temos aktualumas. Pastaraisiais dvidešimt metų įvykus staigiems technologiniams pokyčiams, daugeliui verslininkų atvėrė daug platesnes ir [...]

Transparency International organizacija
Prezentacija Transparency International organizacija

Darbe pateikiami Transparency International organizacijos esminiai aspektai. Daug dėmesio skiriama TI Lietuvos skyriaus veiklai aptarti.

Praktikos ataskaita "Tranasparency international" Lietuvos skyrius

  2013 m. birželio 17 d. – liepos 26 d. atlikau pažintinę politikos mokslų praktiką „Transparency [...]

tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law) pirmos paskaitos konspektas EN
Konspektas tarptautinė viešoji teisė VDU (international public law) pirmos paskaitos konspektas EN

I paskaita What is international law? What is law? How did you understand law? We have some [...]