Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai. Marijampolės savivaldybės atvejis

19 psl. / 3637 žod.

Ištrauka

Šiandieninėje visuomenėje neįsivaizduojame situacijos, kurioje žmogus galėtų gyventi vienui vienas, nebent tai būtų negyvenama sala, kurioje nėra jokios civilizacijos. Tačiau tokia situacija sunkiai suvokiama. Kiekvienas iš mūsų užsiima kokia nors veikla: dirba, studijuoja, kuria verslą, mokosi. Kiekvienas individas neišvengiamai priklauso tai bendruomenei, kurioje jis veikia. Tačiau retas susimąsto apie savo lokalizacijos reikšmę ir nesuvokia, jog priklauso dar vienai didžiulei bendruomenei – savivaldybei, kuriai nuolat moka mokesčius, atlieka kitas pilietines pareigas, bet dažnai užmiršta dalyvauti, priimant svarbius sprendimus. Mūsų tauta labiau linkusi dejuoti ir niurzgėti, nei imti valdžią į savo rankas ir patiems susikurti gerovę. Dažnam piliečiui nei nerūpi mus supantys įstatymai ir taisyklės, viskas tampa aktualu tik tuomet, kai patenkame į bėdą, kurią dažniausiai per savo neapdairumą patys ir sukuriame. Manau, jog šiandien labai aktualu kalbėti pirmiausia apie tas problemas, kurios vyksta savivaldos lygmeniu ir paliečia kiekvieną tos gyvenvietės pilietį. Problema – gyventojų aklumas ir neveiksnumas. Mes užsisklendžiame savo pasaulėlyje ir daugiau nematome nieko, nematome net kas vyksta mūsų bendruomenėje. Dėl šios problemos aktualumo savo darbe stengsiuosi supažindinti su savivaldos veikla, nagrinėdama konkrečios savivaldybės atvejį.


Darbo tikslas:


Plačiau susipažinti su vietos savivalda, nagrinėjant Marijampolės miesto savivaldybės atvejį.


Darbo uždaviniai:
 1. Pristatyti vietos savivaldos lygmenis, savivaldybių ir jų rinkimų sampratą, remiantis įstatymine baze.
 2. Atskleisti savivaldybių principus, funkcijas ir jose veikiančių institucijų hierarchiją.
 3. Apžvelgti Marijampolės savivaldybės istorinę raidą.
 4. Identifikuoti, kaip Marijampolės savivaldos struktūrą, bei rinkimų rezultatus.
 5. Pateikti Marijampolės savivaldybės nuveiktus darbus.
Darbo metodas:


literatūros šaltinių analizė


Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Vietos savivaldos ir savivaldybių samprata5
 • 1.1 Vietos savivaldos įstatyminė bazė6
 • 1.2 Vietos savivaldos institucijos6
 • 1.3 Savivaldos principai7
 • 1.4 Savivaldybių funkcijos8
 • 1.5 Savivaldybių tarybų rinkimai9
 • 2.1 Marijampolės savivaldybės struktūra13
 • 2.2 Marijampolės savivaldybės tarybos 2015m. rinkimų rezultatų apžvalga14
 • 2.3 Marijampolės savivaldybės nuveiktų ir planuojamų darbų pavyzdžiai15
 • Išvados17
 • literatūros sąrašas18

Reziumė

Autorius
s1ndrute
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 30, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai