Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai. Marijampolės savivaldybės atvejis

0 atsiliepimų
Autorius:

Šiandieninėje visuomenėje neįsivaizduojame situacijos, kurioje žmogus galėtų gyventi vienui vienas, nebent tai būtų negyvenama sala, kurioje nėra jokios civilizacijos. Tačiau tokia situacija sunkiai suvokiama. Kiekvienas iš mūsų užsiima kokia nors veikla: dirba, studijuoja, kuria verslą, mokosi. Kiekvienas individas neišvengiamai priklauso tai bendruomenei, kurioje jis veikia. Tačiau retas susimąsto apie savo lokalizacijos reikšmę ir nesuvokia, jog priklauso dar vienai didžiulei bendruomenei – savivaldybei, kuriai nuolat moka mokesčius, atlieka kitas pilietines pareigas, bet dažnai užmiršta dalyvauti, priimant svarbius sprendimus. Mūsų tauta labiau linkusi dejuoti ir niurzgėti, nei imti valdžią į savo rankas ir patiems susikurti gerovę. Dažnam piliečiui nei nerūpi mus supantys įstatymai ir taisyklės, viskas tampa aktualu tik tuomet, kai patenkame į bėdą, kurią dažniausiai per savo neapdairumą patys ir sukuriame. Manau, jog šiandien labai aktualu kalbėti pirmiausia apie tas problemas, kurios vyksta savivaldos lygmeniu ir paliečia kiekvieną tos gyvenvietės pilietį. Problema – gyventojų aklumas ir neveiksnumas. Mes užsisklendžiame savo pasaulėlyje ir daugiau nematome nieko, nematome net kas vyksta mūsų bendruomenėje. Dėl šios problemos aktualumo savo darbe stengsiuosi supažindinti su savivaldos veikla, nagrinėdama konkrečios savivaldybės atvejį.


Darbo tikslas:


Plačiau susipažinti su vietos savivalda, nagrinėjant Marijampolės miesto savivaldybės atvejį.


Darbo uždaviniai:
 1. Pristatyti vietos savivaldos lygmenis, savivaldybių ir jų rinkimų sampratą, remiantis įstatymine baze.
 2. Atskleisti savivaldybių principus, funkcijas ir jose veikiančių institucijų hierarchiją.
 3. Apžvelgti Marijampolės savivaldybės istorinę raidą.
 4. Identifikuoti, kaip Marijampolės savivaldos struktūrą, bei rinkimų rezultatus.
 5. Pateikti Marijampolės savivaldybės nuveiktus darbus.
Darbo metodas:


literatūros šaltinių analizė

Darbo tipas:
Apimtis:
3637 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas4
 • 1. Vietos savivaldos ir savivaldybių samprata5
 • 1.1 Vietos savivaldos įstatyminė bazė6
 • 1.2 Vietos savivaldos institucijos6
 • 1.3 Savivaldos principai7
 • 1.4 Savivaldybių funkcijos8
 • 1.5 Savivaldybių tarybų rinkimai9
 • 2.1 Marijampolės savivaldybės struktūra13
 • 2.2 Marijampolės savivaldybės tarybos 2015m. rinkimų rezultatų apžvalga14
 • 2.3 Marijampolės savivaldybės nuveiktų ir planuojamų darbų pavyzdžiai15
 • Išvados17
 • literatūros sąrašas18

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Alytaus miesto savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Alytaus miesto savivaldybės atvejis

Šiuo metu Lietuvoje pagrindinis vietos savivaldą reglamentuojantis įstatymas - Vietos savivaldos įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis

Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Savivaldą būtų galima [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Vietos bendruomenių įgalinimas vietos savivaldoje: Garliavos bendruomenės atvejis
Diplominis darbas Vietos bendruomenių įgalinimas vietos savivaldoje: Garliavos bendruomenės atvejis

Praėjo nemažai laiko nuo Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo ir įstojimo į Europos Sąjungą. Žengiame koja [...]

Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis
Diplominis darbas Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis

                  Darbo aktualumas. Gero valdymo koncepcija pradėta nagrinėti XX a. pabaigoje. Koncepcija neturi nusistovėjusio [...]

Skandinaviškoji Švedijos vietos savivaldos sistema
Referatas Skandinaviškoji Švedijos vietos savivaldos sistema

Vietos savivalda suprantama kaip teisė ir galimybė vietos valdžios organams savo atsakomybe ir vietos gyventojų [...]

Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai
Tyrimas Vietos savivaldos konstituciniai pagrindai

1. Temos aktualumas ir problematika. Konstitucijos 10 straipsnyje nustatyta, kad „Lietuvos valstybės   teritorija   yra vientisa [...]

Marijampolės savivaldybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo būklė ir perspektyvos
Diplominis darbas Marijampolės savivaldybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo būklė ir perspektyvos

Aktualumas. Personalo valdymas kaip mokslo objektas svarbiu tapo XX a. viduryje, kuomet buvo suprasta žmogiškųjų [...]

Vietos savivalda ir vietos bendruomenė
Referatas Vietos savivalda ir vietos bendruomenė

Pasaulyje praktiškai visos unitarinės valstybės savo teritoriją dalija į smulkesnius darinius, vadinamus valstybės teritorijos administraciniais [...]

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje

Lietuvoje pasikeitus santvarkai politinį gyvenimą sudaro daugybė politinių procesų ir reiškinių kaip rinkimai, referendumai, piketai [...]

Rinkimų teisė renkant savivaldybės tarybos narius
Diplominis darbas Rinkimų teisė renkant savivaldybės tarybos narius

Temos aktualumas ir problematika. Lietuva, kaip ir daugelis kitų valstybių turi vietos savivalda, kurios reguliavimas [...]

Ką visuomeninių rinkimų komitetų pavadinimai pasako apie juos? Komitetų pavadinimų tendencijos 2015 metų savivaldos rinkimuose
Referatas Ką visuomeninių rinkimų komitetų pavadinimai pasako apie juos? Komitetų pavadinimų tendencijos 2015 metų savivaldos rinkimuose

Neseniai praėjus 2015 – uju metų savivaldos rinkimams, diskutavimo ir analizių objektu tapo ne, kaip [...]

Vietos savivalda ir savivaldybės: Vilkaviškio rajono savivaldybė
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybės: Vilkaviškio rajono savivaldybė

  Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Yra žinoma, kad [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]