Jaunimo naudojimosi internetu tendencijos ir priklausomybė

21 psl. / 3460 žod.

Ištrauka

Lietuvoje daug jaunimo naudoja internetą, sparčiai plintant internetinių socialinių tinklų portalams vis daugiau individų įsitraukia į socialinius tinklalapius. Jaunimas ypač greitai išmoksta naudoti kompiuterines technologijas, atranda naujas jų galimybes. Tačiau kartu su naujais gebėjimais, poreikiais, atsiradusiomis bendravimo galimybėmis kyla ir nauja grėsmė-priklausomybė. Augančios informacinių technologijų galimybės atveria naują saviraiškos erdvę, imituojančią visapusiškumą ir visuotinumą, o kartu tampa jaudinančiu klausimu, sukeliančiu daug diskusijų visuomenėje.( G.Žibenienė, D. Brasienė, 2013). Tyrimo naujumas: Lietuvoje analizės apie jaunimo priklausomybę nuo interneto rasta labai mažai, bet užsienio autoriai tai analizuoja jau išsamiau: (N.,Willard, 2007), (Ko, Yen, Chen, Yeh, & Yen, 2009), (Spraggins, 2009)ir kiti. Šis tyrimas padės identifikuoti jaunimo naudojimosi internetu tendencijas bei atskleis pastarojo priklausomybę.

Darbo problema: Ar jaunimas naudodamasis internetu tampa priklausomas nuo jo?

Tyrimo objektas: Jaunimo priklausomas nuo interneto elgesys.

Tyrimo dalykas: Interneto priklausomybė.

Tyrimo tikslas: Atskleisti jaunimo interneto naudojimo, elgesio ypatumus ir priklausomybę.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Išnagrinėti teorines interneto atsiradimo priežastis.
 2. Išanalizuoti interneto naudojimo dažnumą ir priežastis jaunimo tarpe.
 3. Remtis empiriniais tyrimais siekiant išsiaiškinti ar interneto naudojimas sukelia priklausomybę jaunimui.
 4. Pateikti išvadas ir rekomendacijas kaip mažinti priklausomybę nuo interneto.

Tyrimo metodai:

Taikyta mokslinės literatūros, statistinių duomenų analizė (Lietuvos statistikos departamentas). Remtasi mokinių nuomonės tyrimu, atliktu 2012 m. gruodį, bei T.Bacio jaunimo tyrimu, atliktu Kaune 2012 m. balandžio mėnesį. Taip pat pietų Taivane atliktu dešimties vidurinių mokyklų tyrimu. (C.Ko et al., 2009) Anketinės apklausos duomenų analizavimas grindžiamas kiekybinės analizės (aprašomosios) ir kokybinio turinio (Content) analizės metodais. Statistiniai duomenys analizuoti kompiuterine programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21.0 for Windows.

Darbą sudaro: įvadas, keturi skyriai, išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros sąrašas. Bibliografinį aprašą sudaro trylika šaltinių.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • SANTRAUKA6
 • 1. INTERNETO IŠTAKOS7
 • 1.1 Interneto atsiradimas Lietuvoje8
 • 2. JAUNIMO NAUDOJIMOSI INTERNETU DAŽNUMAS IR PRIEŽASTYS9
 • 3. JAUNIMO NAUDOJIMASIS INTERNETU IR PRIKLAUSOMYBĖ12
 • 4. INTERNETO POVEIKIS JAUNIMO SVEIKATAI IR BŪDAI, KAIP IŠVENGTI NEIGIAMŲ PASEKMIŲ17
 • IŠVADOS19
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS20

Reziumė

Autorius
s1ndrute
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 30, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2010 m. donatag
Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių (visuomeninių) procesų valdymas. O valdymas turi prasmę tik...

Jaunimo užimtumo programų pristatymas

Viešasis administravimas Prezentacija 2013 m. saulutexxx
Darbo tikslas. Išanalizuoti jaunimo užimtumo skatinimo programas ir jų tikslingumą. Darbo uždaviniai:Išanalizuoti jaunimo užimtumo skatinimo programas darbo rinkos kontekste, įvertinti jų...

Indijos , Kinijos , Irano politinė kultūra

Viešasis administravimas Rašinys maltamok
Prieš keletą dešimtmečių politikos moksluose politinės kultūros koncepcija vis dar išlieka ginčų objektu. Atrodytu, visiems aišku, ką reiškia terminas “politinė kultūra”, tačiau iki...