Socialiniai mokslai / Sociologija

Šeimos sociologija

0 atsiliepimų
Autorius:

Šeima - tai svarbiausias visuomenės elementas. Pagrindinės jos funkcijos yra vaikų gimdymas, auginimas, auklėjimas, žmogaus vertybių ir nuostatų formavimas, emocinės paramos suteikimas, globa – visa tai, kas reikalinga laimei, saugumui užtikrinti. Visos šios funkcijos papildo viena kitą, kinta ir plėtojasi kartu su šeima gyvenimo eigoje. Šeimos socialinis institutas didele dalimi lemia individų požiūrius, jausmus, elgseną, išorinio pasaulio suvokimą.Dėl to, labai svarbu, kad tėvai tinkamai formuotų vaikų elgseną, charakterį. Be to, šeima yra glaudžiai susijusi su kitais socialiniais institutais: švietimu, religija, politika, ekonomika. Todėl pokyčiai viename iš jų sąlygoja pokyčius kituose institutuose. Nors šeimos, kaip vertybės, svarbumas pakito mažai, tačiau laikui bėgant jis įgauna naują prasmę: anksčiau šeima buvo griežtai siejama tik su santuokos intstitucija, o nuo 20a. antrosios pusės pradėjo populiarėti kohabitacija, partnerystė.

Šiame darbe bandysime atskleisti šeimos formas ir jų kaitą, šeimos sampratos, jos vertybių pokyčius, politiką bei sėkmingą vaiko socializaciją lemiančius veiksnius.

Darbo tezės: Santuokos ir kohabitacijos (partnerystės) konvergencija ( Aneta Poplvaska (7gr.)); Šeimos sampratos bei jos vertybių kaita. Politika, kuri yra vykdoma šeimoje. ( Gidita Lebeckaitė (7gr.)); Tinkamas šeimos, ugdymo institucijų elgesys bei auklėjimas lemia sėkmingą vaiko socializaciją visuomenėje (Indrė Šlekytė (7gr.));

Konceptualizacija

Poliginija- vienas vyras vienu metu gali būti vedęs daugiau negu vieną moterį;

Poliandrija - viena moteris turi du ar kelis vyrus tuo pat metu.

Reprodukcija - su šeima siejamas seksualinės veiklos reguliavimas, užtikrinantis visuomenės tęstinumą, dauginimąsi.

Konvergencija supanašėjimas, suartėjimas.

Prezumpcija - tam tikros prielaidos, faktų laikymas įvykusiais, tikrais, kol neįrodoma kitaip.

 

Darbo metodas – literatūros analizė

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4237 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • Šeimos formos (branduolinė šeima, nepilna šeima, atotolio šeima, etc.). Šeimos formų kaita. Santuoka. Kohabitacija. Partnerystė.4
  • Šeimos samprata. Šeimos politika. Vertybiniai tyrimai.7
  • Vaiko socializacija10
  • IŠVADOS15
  • LITERATŪRA16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Šeimos sociologinė biografija
Tyrimas Šeimos sociologinė biografija

Darbe analizuojama šeimos sociologinės perspektyvos.

Šeimos sociologija. Vyro ir moters vaidmenys šeimoje. Istorinė ir lyginamoji analizė.
Referatas Šeimos sociologija. Vyro ir moters vaidmenys šeimoje. Istorinė ir lyginamoji analizė.

Viena iš aktualiausių XXI amžiaus temų- vyro ir moters vaidmuo šeimoje. Ryškūs vaidmenų pokyčiai [...]

Peter. L. Berger „Sociologija humanistinis požiūris“ 4 skyriaus analizė
Rašinys Peter. L. Berger „Sociologija humanistinis požiūris“ 4 skyriaus analizė

Samprotaujamasis rašinys apie socialinius suvaržymus, rėmus ir jų taikymo būdus šiuolaikinėje visuomenėje. Įdomus ir analitiškas [...]

Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai
Kursinis darbas Vaikų, augančių disfunkcinėse šeimose, socialiniai poreikiai

Darbe nagrinėjama disfunkcinės šeimos samprata, analizuojami pagrindiniai disfunkcinių šeimų bruožai bei aprašoma įtaka vaiko asmenybės [...]

Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste
Tyrimas Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste

Lietuvos visuomenėje egzistuoja visa kolekcija religinių tikėjimų-definicija. Religinės bendruomenės tarpusavyje susijusios superordinacijos ir subordinacijos ryšiais [...]

Deviacijų sociologija. „Interviu analizė apie gotų subkultūrą“
Referatas Deviacijų sociologija. „Interviu analizė apie gotų subkultūrą“

Gotikinio judėjimo idėja, perimta iš Vakarų apie 1990-uosius, pastaruoju metu tampa ypatingai populiari tarp Lietuvos [...]

Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai
Tyrimas Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai

Pavadinimas: Šeimos modelis, kurį norėtų sukurti abiejų lyčių Klaipėdos miesto gyventojai. Problemos pristatymas: Šeima – viena didžiausių [...]

Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė
Diplominis darbas Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja aktyvus gyvenimo tempas. Žmonės susvetimėja, nebėra šiltų bei glaudžių santykių net su [...]

Šeimos ir teisės problemos LDK
Referatas Šeimos ir teisės problemos LDK

Istorijos tema Lietuvoje pastaraisiais dešimtmečiais kaip niekada anksčiau yra tapusi aktualiu diskusijų objektu. Turima galvoje [...]

Organizacijų teorijos: „Sociologinė dilema konsensusas ir konfliktas‟
Referatas Organizacijų teorijos: „Sociologinė dilema konsensusas ir konfliktas‟

Darbas parašytas remiantis A. Giddenso „Sociologija‟ skyrius „Teoriniai sociologijos pagrindai‟ potemė „Antroji dilema: konsensusas [...]

Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose
Diplominis darbas Socialinių įgūdžių ugdymo(si) galimybės socialinės rizikos šeimose

Temos aktualumas: Socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių stokos, tema vis dar aktuali esmines socialines permainas [...]

Šeimos teisė
Konspektas Šeimos teisė

Viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus
Referatas Civilinė ir šeimos teisė pagal Lietuvos statutus

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomeninės ir valstybinės santvarkos pagrindas buvo feodalinės žemės nuosavybė, todėl žemės nuosavybės [...]

Kaip sociologija gali man padėti gyvenime?
Rašinys Kaip sociologija gali man padėti gyvenime?

Retai kuris iš mūsų susimąsto kaip vienoks ar kitoks dalykas jam gali padėti gyvenime, ar [...]