Šeimos sociologija

16 psl. / 4237 žod.

Ištrauka

Šeima - tai svarbiausias visuomenės elementas. Pagrindinės jos funkcijos yra vaikų gimdymas, auginimas, auklėjimas, žmogaus vertybių ir nuostatų formavimas, emocinės paramos suteikimas, globa – visa tai, kas reikalinga laimei, saugumui užtikrinti. Visos šios funkcijos papildo viena kitą, kinta ir plėtojasi kartu su šeima gyvenimo eigoje. Šeimos socialinis institutas didele dalimi lemia individų požiūrius, jausmus, elgseną, išorinio pasaulio suvokimą.Dėl to, labai svarbu, kad tėvai tinkamai formuotų vaikų elgseną, charakterį. Be to, šeima yra glaudžiai susijusi su kitais socialiniais institutais: švietimu, religija, politika, ekonomika. Todėl pokyčiai viename iš jų sąlygoja pokyčius kituose institutuose. Nors šeimos, kaip vertybės, svarbumas pakito mažai, tačiau laikui bėgant jis įgauna naują prasmę: anksčiau šeima buvo griežtai siejama tik su santuokos intstitucija, o nuo 20a. antrosios pusės pradėjo populiarėti kohabitacija, partnerystė.

Šiame darbe bandysime atskleisti šeimos formas ir jų kaitą, šeimos sampratos, jos vertybių pokyčius, politiką bei sėkmingą vaiko socializaciją lemiančius veiksnius.

Darbo tezės: Santuokos ir kohabitacijos (partnerystės) konvergencija ( Aneta Poplvaska (7gr.)); Šeimos sampratos bei jos vertybių kaita. Politika, kuri yra vykdoma šeimoje. ( Gidita Lebeckaitė (7gr.)); Tinkamas šeimos, ugdymo institucijų elgesys bei auklėjimas lemia sėkmingą vaiko socializaciją visuomenėje (Indrė Šlekytė (7gr.));

Konceptualizacija

Poliginija- vienas vyras vienu metu gali būti vedęs daugiau negu vieną moterį;

Poliandrija - viena moteris turi du ar kelis vyrus tuo pat metu.

Reprodukcija - su šeima siejamas seksualinės veiklos reguliavimas, užtikrinantis visuomenės tęstinumą, dauginimąsi.

Konvergencija supanašėjimas, suartėjimas.

Prezumpcija - tam tikros prielaidos, faktų laikymas įvykusiais, tikrais, kol neįrodoma kitaip.

Darbo metodas – literatūros analizė


Turinys

  • ĮVADAS3
  • Šeimos formos (branduolinė šeima, nepilna šeima, atotolio šeima, etc.). Šeimos formų kaita. Santuoka. Kohabitacija. Partnerystė.4
  • Šeimos samprata. Šeimos politika. Vertybiniai tyrimai.7
  • Vaiko socializacija10
  • IŠVADOS15
  • LITERATŪRA16

Reziumė

Autorius
anett
Tipas
Referatas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 30, 2017
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Nepilna šeima Lietuvoje: atvejo studija

Sociologija Referatas 2012 m. miliaa9
Šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje šalia įvairių kitų socialinių grupių egzistuoja specifinė ir jautri šeimų, kuriose vaikus augina tik vienas iš tėvų, grupė. Ši grupė...

Amžiaus tarpsnių sociologija

Sociologija Referatas 2011 m. erikita192
Darbe aprašomas žmogus (jo vertybės ir kt.) skirtinguose amžiaus tarpsniuose pirminėje ir antrinėje socializacijoje.