UAB „METALITA“ ekonominių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas

22 psl. / 3820 žod.

Ištrauka

Įmonė tai gyvas, nuolat besikeičiantis subjektas, kuriam bet kokie rodyklių pokyčiai labai svarbūs. Jie leidžia spėti apie įmonės esamą bei būsimą ekonominę padėtį, padeda didinti ekonominę naudą bei mažinti patiriamas išlaidas. Be visų projektiniame darbe skaičiuotų rodiklių įmonė greičiausiai žlugtų, nes nematytų realios vidinės padėties. Taigi šiame projektiniame darbe skaičiuosime bei nagrinėsime įmonės UAB „ Metalita“ ekonominius rodiklius, juos analizuosime bei vertinsime, skaičiuosime įmonės pajamas, sąnaudas, pelną ir pelningumą bei analizuosime rodyklių tarpusavio priklausomybę.

Darbo tikslas – suskaičiuoti bei įvertinti UAB „ Metalita“ ekonominius rodiklius, remiantis gautais atsakymais pateikti išvadas kaip keistųsi įmonės veiklos ir efektyvumo rezultatai jei padidintume tam tikrus ekonominius rodiklius.

Darbo uždaviniai:

 1. Apskaičiuoti UAB „ Metalita“ 2016 metų gamybos apimtis bei mastą;
 2. Apskaičiuoti pagrindinių bei pagalbinių darbininkų poreikį;
 3. Apskaičiuoti UAB „ Metalita“ bendrąsias tiesiogines ir netiesiogines gamybos išlaidas bei veiklos sąnaudas;
 4. Apskaičiuoti įmonės bendrąjį ir grynąjį pelną, pardavimo pelningumą ir nenuostolingo pardavimo mastą;
 5. Apskaičiuoti kaip keistųsi 201Y metų veiklos rezultatai, jeigu 201X metų kai kurie rodikliai pasikeistų;
 6. Remiantis Lietuvos Statistikos Departamento turimais duomenimis palyginti įmonės veiklą su vidutiniais tos veiklos rūšies rodikliais.

UAB „Metalita“ ekonominė veikla pagal EVRK 2 red. – 29.3 Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų gamyba.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PRAKTINĖ DALIS4
 • 1.1. Įmonės 201X metų gamybos apimtis ir mastas.4
 • 1.2. Medžiagų poreikis metinei gamybos programai įvykdyti.4
 • 1.3. Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų 201X metais poreikis.5
 • 1.4. Tiesioginės gamybos išlaidos A001 ir B002 gaminiui.6
 • 1.5. Bendrosios kiekvieno gaminio 201X metų netiesioginės gamybos išlaidos ir netiesioginės gamybos išlaidos.8
 • 1.6. 201X m. gamybinė savikaina11
 • 1.7. Parduotos produkcijos savikaina per 201X metus12
 • 1.8. 201X metų pardavimo pajamos12
 • 1.9. 201X metų veiklos sąnaudos13
 • 1.10. 201X metų bendrasis ir grynasis pelnas15
 • 1.11. 201X metų bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas16
 • 1.12. 201X metų nenuostolingas pardavimo mastas16
 • 1.13. 201Y metų UAB „Metalita“ veiklos vertinimas pasikeitus kai kuriems rodikliams17
 • 1.14. UAB „Metalita“ veiklos vertinimas21
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI22
 • LITERATŪRA23

Reziumė

Autorius
rasa1995
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 5, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Rizikos veiksnių vertinimas atliekant vidaus auditą

Apskaita Diplominis darbas evysniux@gmail.com
Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo ir ekonomikos pasaulyje auditas yra viena reikšmingiausių ir atsakingiausių veiklos sričių. Auditas padeda apsaugoti nuo įvairių manipuliacijų, apgaulių, finansinės...

De jure apskaitos harmonizavimo vertinimas Japonijoje

Apskaita Tyrimas 2012 m. maiguolida
Aktualumas ir problematika. Per pastaruosius du dešimtmečius pasaulyje susiformavo ir sparčiai vystosi globalizacijos procesas, apimantis įvairias sritis. Siekiant vienodai suvokti ir interpretuoti skirtingų...

AB „BALTASIS PYRAGAS“ ekonominiai rodikliai

Apskaita Referatas 2013 m. dess1
Ekonomika (gr. oikonomike – ūkininkavimo menas) – tai socialinis mokslas, nagrinėjantis ūkio, regiono, šakos ir įmonės raidos dėsningumus, efektyviausio bei racionaliausio ūkininkavimo būdus...